STATUS QUO

Кияни їдуть голосувати на Львівщину

На Львівщині прийняли понад 17 тисяч заяв про зміну місця голосування, майже тисяча з них – від киян. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Уже наступної неділі, 21 липня, в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України.

За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряни Павлів, 15 липня був останній день, коли у відділах ведення Реєстру можна було тимчасово змінити місце голосування (ТЗМГ). Тепер (до 18 липня включно) цю процедуру можна зробити, звернувшись до місцевого загального суду із позовом про уточнення списку виборців.

Загалом за весь період з початку виборчого процесу відділи ведення Реєстру Львівщини (а таких в області є 34) прийняли 17 тисяч 119 заяв про ТЗМГ. Причому 7 тисяч 160 таких заяв (майже 42%) прийняли львівські відділи (їх є 6 - у кожній районній адміністрації Львівської міської ради).

Для порівняння, перед першим туром цьогорічних президентських виборів аналогічних заяв було 20 тисяч 271, а перед другим туром – 22 тисячі 228.

Зоряна Павлів повідомила, що за даними Державного реєстру виборців, станом на 15 липня, 13 тисяч 666 виборців обрали місцем голосування Львівщину, з яких 6 тисяч 551 змінив місце голосування в межах області.

Отже, 7 тисяч 115 виборців з інших областей, а також із Закордонного виборчого округу 21 липня зможуть проголосувати на дільницях Львівщини. Найбільше тих, хто голосуватиме у нас – це виборці з м. Києва (858), Донецької (721) і Дніпропетровської (517) областей.

Водночас 6 тисяч 562 виборці Львівщини голосуватимуть за межами області: зокрема, 1204 з них на Донеччині, 766 - у м. Києві і 442 у Закордонному виборчому окрузі.

Загалом же станом на 15 липня, в Україні 233 тисячі 347 виборців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах.


На Львовщине приняли более 17 000 заявлений об изменении места голосования, почти тысяча из них – от киевлян. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Уже в следующее воскресенье, 21 июля, в Украине состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

По словам начальницы отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата Львовской облгосадминистрации Зоряны Павлив, 15 июля был последний день, когда в отделах ведения Реестра можно было временно изменить место голосования (ТЗМГ). Теперь (до 18 июля включительно) эту процедуру можно сделать, обратившись в местный общий суд с иском об уточнении списка избирателей.

Всего за весь период с начала избирательного процесса отделы ведения Реестра Львовщины (а таких в области 34) приняли 17 000 119 заявлений о ТЗМГ. Причем 7000 160 таких заявлений (почти 42%) приняли львовские отделы (6 - в каждой районной администрации Львовского городского совета).

Для сравнения, перед первым туром нынешних президентских выборов аналогичных заявлений было 20000 271, а перед вторым туром - 22 000 228.

Зоряна Павлив сообщила, что по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 15 июля, 13000 666 избирателей выбрали местом голосования Львовскую область, из которых 6000 551 сменил место голосования в пределах области.

Итак, 7000 115 избирателей из других областей, а также из Заграничного избирательного округа 21 июля смогут проголосовать на участках Львовщины. Больше всего тех, кто будет голосовать у нас - это избиратели из г. Киев (858), Донецкой (721) и Днепропетровской (517) областей.

В то же время 6000 562 избирателя Львовщины будут голосовать за пределами области: в частности, 1204 из них в Донецкой области, 766 - в г. Киеве и 442 в заграничном избирательном округе.

Всего же по состоянию на 15 июля, в Украине 233 000 347 избирателей воспользовались возможностью временного изменения места голосования на внеочередных парламентских выборах.