STATUS QUO

Стрыйский парк, ремонт, суд

Під час ремонту Стрийського парку підприємець привласнив майже 100 тис. грн.

Підприємець надурив ЛКП "Зелений Львів" на 81643,51 грн., проте обійшовся штрафом у 1700 гривень. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Підприємець з Старосамбірського району разом з дружиною та сином мав зробити капітальний ремонт оранжереї Стрийського парку. У жовтні 2015 року він уклав відповідний договір з ЛКП "Зелений-Львів", за яким йому передбачалося виділення коштів на загальну суму 928581 грн. (в т.ч. ПДВ). Але у ході виконання робіт підприємець завищив об'єми виконаних робіт на суму 81643,51 грн., які йому були перераховані на рахунок. Завищення об'ємів було виявлено в ході ревізії ДФІ у Львівській області.

За привласнення коштів (за ч.1 ст.191 КК), а також за підроблення офіційних документів - актів виконаних робіт (за ч.2 ст.358 КК) за згодою між прокуратурою та підприємцем останній Залізничним районним судом був засуджений до штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів, що становить 1700 грн.


Предприниматель обманул ЛКП "Зеленый Львов" на 81643,51 грн., но обошелся штрафом в 1700 гривен. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Предприниматель из Старосамборского района вместе с женой и сыном должен был выполнить капитальный ремонт оранжереи Стрыйского парка. В октябре 2015 года он заключил соответствующий договор с ЛКП "Зеленый Львов", по которому ему предусматривалось выделение средств на общую сумму 928581 грн. (в т.ч. НДС). Но в ходе выполнения работ предприниматель завысил объемы выполненных работ на сумму 81643,51 грн., которые ему были перечислены на счет. Завышение объемов работ было обнаружено в ходе ревизии ГФИ во Львовской области.

За присвоение средств (по ч.1 ст.191 УК), а также за подделку официальных документов - актов выполненных работ (по ч.2 ст.358 УК) по соглашению между прокуратурой и предпринимателем Железнодорожным районным судом последний был приговорен к штрафу в размере 100 необлагаемых минимумов, что составляет 1700 грн.

Автор: Тетяна Костенко