STATUS QUO

На Львівщині почали частіше виявляти у людей паразитів

На Львівщині за 1 квартал 2018 року зареєстровано 1669 випадків ураженості паразитозами, що у 1,2 рази більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

На Львівщині за 1 квартал 2018 року зареєстровано 1669 випадків ураженості паразитозами. Інтенсивний показник на 100 тис. населення становить 65,6 проти 56,9 у минулому році. Спостерігається зростання захворюваності у 1,2 рази. Захворюваність дітей складає 67,3% від усіх інвазованих.

У структурі паразитарної захворюваності 98,6% становлять гельмінтози, яких зареєстровано 1647 випадків, інтенсивний показник 64,8 на 100 тис. населення проти 56,4 у 2017 році. Найвищі показники захворюваності в Турківському ( інт. показник 303,2), Кам’янко-Бузькому (282,7), Стрийському (196,5) , Старосамбірському (194,5) районах.

Впродовж I кварталу 2018 р. зареєстровано:

 • 1350 випадків аскаридозу (показник ураженості складає 1,3% проти 1,1 % у 2017 р.), з них 876 – серед дітей. Найбільша ураженість аскаридозом в Турківському (23,7% проти 5,5% у 2017р.), Кам’янко-Бузькому (10,1% проти 5,7 у 2017р.), Стрийському (3,4% проти 1,3% у 2017р.) районах.
 • 238 випадків ентеробіозу (0,2%), з них серед дітей – 225 випадків.
 • 21 випадок лямбліозу (інт. показник 0,8), проти 23 випадків за аналогічний період минулого року, з них 14 – серед дітей (м. Львів - 11 випадків, м. Дрогобич, Львівська залізниця по 3 вип., Кам’янко-Бузький, Золочівський райони по 2 випадки, Радехівський район, міста Стрий та Трускавець по 1 випадку). Серед учнів шкіл – 3 випадки (Радехівський, Сокалький райони, м. Дрогобич). У всіх випадках проведені епідрозслідування в закладах та сімейних осередках з відбором проб води, змивів, скеровані рекомендації щодо профілактики лямбліозу. Згідно з інформаціями з міст та районів області за цей період всі випадки захворювань на лямбліоз є спорадичними, не пов’язані один з одним.

Із рідкісних паразитарних захворювань зареєстровано:

 • 3 випадки вісцерального токсокарозу серед дорослих мешканців Пустомитівського та Золочівського (сімейне вогнище) районів. У всіх випадках проведені епідрозслідування сімейних осередків (в т.ч. за участю ветслужби).
 • 1 випадок токоплазмозу головного мозку у дорослого жителя м. Червонограду.
 • 1 випадок дирофіляріозу у дорослого мешканця Сокальського р-ну;
 • 4 випадки ехінококозу з локалізацією кист в печінці у дорослих мешканців Турківського, Дрогобицького р-нів та м. Львів і у дитини Яворівського р-ну.

На Львовщине за 1 квартал 2018 года зарегистрировано 1669 случаев пораженности паразитозами, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

На Львовщине за 1 квартал 2018 года зарегистрировано 1669 случаев пораженности паразитозами. Интенсивный показатель на 100 тыс. гаселения составляет 65,6 против 56,9 в прошлом году. Наблюдается рост заболеваемости в 1,2 раза. Заболеваемость детей составляет 67,3% от всех инвазированных.

В структуре паразитарной заболеваемости 98,6% составляют гельминтозы, которые зарегистрированы в 1647 случаев, интенсивный показатель 64,8 на 100 тыс. населения против 56,4 в 2017 году. Самые высокие показатели заболеваемости в Турковском (инт. показатель 303,2), Каменка-Бугском (282,7), Стрыйском (196,5), Старосамборском (194,5) районах.

В течение I квартала 2018 зарегистрировано:

 • 1350 случаев аскаридоза (показатель пораженности составляет 1,3% против 1,1% в 2017 г.), из них 876 - среди детей. Наибольшая пораженность аскаридозом в Турковском (23,7% против 5,5% в 2017), Каменка-Бугском (10,1% против 5,7 в 2017), Стрыйском (3,4% против 1,3% в 2017) районах.
 • 238 случаев энтеробиоза (0,2%), из них среди детей - 225 случаев.
 • 21 случай лямблиоза (инт. показатель 0,8), против 23 случаев за аналогичный период прошлого года, из них 14 - среди детей (г. Львов - 11 случаев, г. Дрогобыч, Львовская железная дорога по 3 случая, Каменка- Бугский, Золочевский районы по 2 случая, Радеховский район, города Стрый и Трускавец по 1 случаю). Среди учащихся школ - 3 случая (Радеховский, Сокалький районы, г. Дрогобыч). Во всех случаях проведены эпидрасследование в учреждениях и семейных очагах с отбором проб воды, смывов, направлены рекомендации по профилактике лямблиоза. Согласно информации из городов и районов области за этот период все случаи заболеваний лямблиозом являются спорадическими, не связанными друг с другом.

Из редких паразитарных заболеваний зарегистрировано:

 • 3 случая висцерального токсокароза среди взрослых жителей Пустомытовского и Золочевского (семейный очаг) районов. Во всех случаях проведены эпидрасследование семейных ячеек (в т.ч. с участием ветслужбы).
 • 1 случай токоплазмоза головного мозга у взрослого жителя Червонограда.
 • 1 случай дирофиляриоза у взрослого жителя Сокольского р-на;
 • 4 случая эхинококкоза с локализацией кист в печени у взрослых жителей Турковского, Дрогобычского р-нов и г. Львов и у ребенка Яворовского района.
comments powered by Disqus