STATUS QUO

Чорну кам’яницю можуть розфарбувати

Цього року у Львові планують розпочати реставрацію одного з будинків на площі Ринок  – легендарної Чорної кам’яниці, й деякі її частини можуть стати кольоровими. Про це повідомляє "Львівська газета". 

Цього року у Львові планують розпочати реставрацію одного з будинків на площі Ринок  – легендарної Чорної кам’яниці. Архітектори та реставратори запевняють – фасад і надалі залишиться звичним чорним, але деякі частини можуть стати кольоровими. Зокрема, йдеться про фриз з рослинним орнаментом початку XVI століття, який знайшли під час досліджень на рівні другого поверху, над віконним обрамленням.

"Нам вдалось знайти його під шаром чорного акрилу та білої обмазки, що залишились від попередніх реставрацій. На збереженій поліхромії  навіть видно сліди від пензлика. Щоправда збережений орнамент у дуже поганому стані: камінь потрісканий і осипається через акрилове пофарбування пізніших часів. Наразі ми точно виявили один колір – червонуватий. Виглядає, що це казеїн – фарба на основі білка (молока чи сиру) з вапном, кольору якій надавала перетерта глина. Як реставратор я запевняю, що немає жодних проблем, аби відтворити цей орнамент", – розповів реставратор, доцентр кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка" Олег Рибчинський.

Будинок на пл. Ринок, 4 – унікальна пам’ятка архітектури XVI ст. Є найкращим зразком міщанського будівництва епохи Ренесансу. Вона входить у Ансамбль історичного центру Львова, який 1998 року включений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля зведена у 1588—1589 роках і впродовж 17—19 століть неодноразово перебудовувалася.

За словами головного архітектора проекту реставрації Чорної кам’яниці Юрія Дубика, якого кольору був будинок одразу після спорудження достеменно не відомо. Припускають, він міг бути білим, або кремовим. Через непевність щодо первісного кольору та бажання зберегти міф чорної кам’яниці, реставратори вирішили не змінювати її колір.

" Вже досить давно, як мінімум з ХІХ століття, всюди фігурує  назва "Чорна кам’яниця". Насправді чорна патина з’явилась з часом. Однак сьогодні відтворити первісний вигляд будівлі просто нереально", – зазначив архітектор проекту.

За його словами, дуже багато інформації про первісний вигляд будинку було втрачено під час реставрації 1911 та 1927 років, і нині на кам’яниці дуже багато нашарувань пізніших часів.

"Виглядає так, що у ті часи кам’яницю після реставрації ще додатково чимсь покрили, щоб вона набула звичного вже тоді чорного кольору", – додає він.

Нагадаємо, Львівський історичний музей виграв грант Посольського фонду США збереження культурної спадщини на реставрацію унікальної будівлі. Сума гранту становить 275 000 доларів, ще 29 тисяч доларів у реставрацію інвестує сам музей. За гроші гранту планують укріпити та зробити гідроізоляцію фундаментів, стін, відновити чільний та внутрішній фасади будівлі, частину даху й інтер’єрів першого поверху. Проект також передбачає влаштування критого виставкового майданчика у внутрішньому дворі. Там планують експонувати відреставровані білокам’яні деталі з львівських кам’яниць, які нині є у Львівському історичному музеї.


В этом году во Львове планируют начать реставрацию одного из домов на площади Рынок - легендарную Черную каменицу, и некоторые ее части могут стать цветными. Об этом сообщает "Львовская газета". 

В этом году во Львове планируют начать реставрацию одного из домов на площади Рынок - легендарную Черную каменицу. Архитекторы и реставраторы уверяют - фасад и в дальнейшем останется привычно черным, но некоторые части могут стать цветными. В частности, речь идет о фризе с растительным орнаментом начале XVI века, который нашли во время исследований на уровне второго этажа, над оконным обрамлением.

"Нам удалось найти его под слоем черного акрила и белой обмазки, которые остались от предыдущих реставраций. На сохранившейся полихромии даже видны следы от кисточки. Правда сохранен орнамент в очень плохом состоянии: камень потрескавшийся и осыпается через акриловое окрашивание более поздних времен. Сейчас мы точно обнаружили один цвет - красный. Похоже, что это казеин - краска на основе белка (молока или сыра) с известью, цвет которой давала перетертая глина. Как реставратор я уверяю, что нет никаких проблем, чтобы воспроизвести этот орнамент", - рассказал реставратор центра кафедры реставрации архитектурного и художественного наследия Института архитектуры НУ "Львовская политехника" Олег Рыбчинский.

Дом на пл. Рынок, 4 - уникальный памятник архитектуры XVI в. Является лучшим образцом мещанского строительства эпохи Ренессанса. Он входит в Ансамбль исторического центра Львова, который в 1998 году включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание построено в 1588-1589 годах и на протяжении 17-19 веков неоднократно перестраивалось.

По словам главного архитектора проекта реставрации Черной каменицы Юрия Дубика, какого цвета был дом сразу после постройки точно не известно. Предполагают, он мог быть белым или кремовым. Из-за неуверенности относительно первоначального цвета и желания сохранить миф черной каменицы, реставраторы решили не менять ее цвет.

" Уже довольно давно, как минимум с XIX века, везде фигурирует название "Черный каменный". На самом деле черная патина появилась со временем. Однако сегодня воссоздать первоначальный вид здания просто нереально" , - отметил архитектор проекта.

По его словам, очень много информации о первоначальном виде здания было потеряно во время реставрации 1911 и 1927 годов, и сейчас на каменнице очень много наслоений более позднего времени.

"Похоже, что в те времена каменное после реставрации еще дополнительно чем-то покрыли, чтобы оно приобрело привычный уже тогда черный цвет", - добавляет он.

Напомним, Львовский исторический музей выиграл грант Посольского фонда США сохранения культурного наследия на реставрацию уникального здания. Сумма гранта составляет 275 000 долларов, еще 29 000 долларов в реставрацию инвестирует сам музей. За деньги гранта планируют укрепить и сделать гидроизоляцию фундаментов, стен, восстановить главный и внутренний фасады здания, часть крыши и интерьеров первого этажа. Проект также предусматривает устройство крытого выставочной площадки во внутреннем дворе. Там планируют экспонировать отреставрированные белокаменные детали из львовских каменных, которые сейчас есть во Львовском историческом музее.