STATUS QUO

армия, учения

На Львівщині розпочалися масштабні військові навчання

У понеділок 16 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області відбулась офіційна церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2019 ("Стрімкий тризуб-2019").

Як повідомляє медіа-центр Міноборони (Львів), цього року до проведення навчання залучена безпрецедентна кількість військовослужбовців – понад 3,5 тисяч осіб  з 14 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучені військовослужбовці з Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії. Найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади. Загалом близько 500 осіб.

"Навчання рівня бригади є наймасштабнішим в Україні. Це показник спільних можливостей сумісності між арміями України, США, країнами-членами та партнерами НАТО", – зазначив начальник управління підготовки оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України Олександр Жакун.

Україна (понад три тисячі осіб) представлена військовослужбовцями однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ, військовослужбовцями ЛИТПОЛУКРБРИГ, оперативною групою цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, підрозділами РХБ захисту та оперативного забезпечення, батальйонно-тактичною групою МВС до якої увійшли військовослужбовці НГУ, Держприкордонслужби, Нацполіції, ДСНС, УДОУ,  та ВСП ЗСУ. 

Переважна більшість українських військовослужбовців мають досвід участі у бойових діях в зоні АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей. Крім того, до командно-штабної фази навчання залучаються українські армійці зі складу багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади, яка була створена у 2014 році.

Метою "Репід Трайдент-2019" є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних Сил України, США, інших держав-членів та партнерів НАТО. Крім того, у рамках навчання відбуватиметься проведення оцінки НАТО 1-го рівня двох українських підрозділів: роти  РХБ-захисту та роти оперативного забезпечення на предмет взаємосумісності та відповідності стандартам Північноатлантичного альянсу. Відбудеться у ході проведення "Репід Трайдент-2019" і спеціальний вишкіл для фахівців "СІМІС" – цивільно-військового співробітництва, порівняно нової структури у Збройних Силах України, яка активно розвивається і має активне застосування під час бойових дій.

"Репід Трайдент – 2019" триватиме два тижні на різних ділянках полігону.


В понедельник 16 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области состоялась официальная церемония открытия украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019 ("Стремительный трезубец-2019").

Как сообщает медиа-центр Минобороны (Львов), в этом году к проведению обучения привлечено беспрецедентное количество военнослужащих - более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

"Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО", - отметил начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины Александр Жакун.

Украина (более три тысячи человек) представлена ​​военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, военнослужащими ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД в которую вошли военнослужащие НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, УГО, и ВСП ВСУ.

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в зоне АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, к командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Целью "Репид Трайдент-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО. Кроме того, в рамках обучения будет происходить проведение оценки НАТО 1-го уровня двух украинских подразделений: роты РХБ-защиты и роты оперативного обеспечения на предмет совместимости и соответствия стандартам Североатлантического альянса. Состоится в ходе проведения "Репид Трайдент-2019" и специальная подготовка для специалистов "СИМИС" - гражданско-военного сотрудничества, сравнительно новой структуры в Вооруженных Силах Украины, которая активно развивается и имеет активное применение во время боевых действий.

"Репид Трайдент - 2019" продлится две недели на разных участках полигона.

Автор: Тетяна Костенко