STATUS QUO

вакансии, занятость, трудоустройство

В області з'явилися нові робочі місця

Від працедавців надійшла інформація про наявність 50,8 тис вільних робочих місць, тобто на 1,7 тис більше, ніж торік. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

У січні-серпні 2019 року послугами спеціалістів базових центрів фахівців зайнятості та філій Львівського ОЦЗ скористалися 32,2 тис безробітних, що на 2,8 тис менше, аніж упродовж восьми місяців 2018 року.

На початку вересня цього року за посередництва Львівської обласної служби зайнятості роботу шукали 12,3 тис. безробітних. А у базі вільних робочих місць і вакантних посад налічувалося 8,5 тис варіантів працевлаштування.

Середня тривалість пошуку роботи (з моменту надання статусу безробітного до працевлаштування), порівняно з минулорічним показником, зменшилася на 10 календарних днів і становила 116.

Більшість клієнтів центрів зайнятості – особи з вищою освітою (59,4%), тоді як 64,0% вакансій зафіксовано для робітників. Аналіз вільних трудових ресурсів свідчить, що в області серед безробітних домінують жінки (56,5%), третину – 33,5% – складає молодь віком до 35 років, за професійними групами найбільшу частку становлять законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери (18,6%), за місцем проживання переважають мешканці міст (56,8%).

Упродовж січня-серпня за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 30,4 тис. осіб, у тому числі 9,4 тис. безробітних. Професійним вишколом охоплено 5,6 тис. осіб, 89,1% з числа осіб, що завершили навчання, уже працюють за здобутим фахом. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 3,6 тис. жителів області, з них 3,4 тис. безробітних.


От работодателей поступила информация о наличии 50,8 тыс свободных рабочих мест, то есть на 1,7 тыс больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В январе-августе 2019 услугами специалистов базовых центров специалистов занятости и филиалов Львовского ОЦЗ воспользовались 32,2 тыс. безработных, что на 2,8 тыс меньше, чем за восемь месяцев 2018 года.

В начале сентября этого года при посредничестве Львовской областной службы занятости работу искали 12,3 тыс. безработных. А в базе свободных рабочих мест и вакантных должностей насчитывалось 8,5 тыс. вариантов трудоустройства.

Средняя продолжительность поиска работы (с момента предоставления статуса безработного для трудоустройства) по сравнению с прошлогодним показателем, уменьшилась на 10 календарных дней и составила 116.

Большинство клиентов центров занятости - лица с высшим образованием (59,4%), тогда как 64,0% вакансий зафиксировано для рабочих. Анализ свободных трудовых ресурсов показывает, что в области среди безработных доминируют женщины (56,5%), треть - 33,5% - составляет молодежь в возрасте до 35 лет, по профессиональным группам наибольшую долю составляют законодатели, высшие государственные служащие, руководители и менеджеры ( 18,6%), по месту жительства преобладают жители городов (56,8%).

В течение января-августа при содействии службы занятости трудоустроено 30,4 тыс. Человек, в том числе 9,4 тыс. безработных. Профессиональной подготовкой охвачено 5,6 тыс. человек, 89,1% из числа лиц, завершивших обучение, уже работают по полученной специальности. В общественных и других работах временного характера приняли участие 3,6 тыс. жителей области, из них 3,4 тыс. безработных.

Автор: Тетяна Костенко