STATUS QUO

В дитячій лікарні Львова встановили надсучасну лабораторію

В міській дитячій лікарні Львова з’явилась надсучасна лабораторія. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У міській дитячій клінічній лікарні вдалось реалізувати проект оновлення та закупівлі найновішого, дороговартісного обладнання з можливістю швидкого проведення складних аналізів. Тому тепер весь комплекс складної лабораторної діагностики пацієнти дитячої лікарні отримують максимально швидко і якісно — аналізи виконують цілодобово за скеруванням лікарів. Особливо це важливо для маленьких дітей, яким з невеликої кількості крові тепер вдається швидко зробити життєво необхідні аналізи.

Лабораторію оновили в рамках проекту Громадського бюджету "Найкраща лабораторія для дитячої лікарні".

"Завдяки проекту Громадського бюджету "Найкраща лабораторія для дитячої лікарні", за кошти в сумі майже 3 млн грн. придбано сучасне обладнання. А це імунохемілюмінесцентний аналізатор (модуль), гематологічний аналізатор, коагулометр, апарат для визначення електролітів крові, автоматичний аналізатор сечі та бінокулярний мікроскоп. Окрім того, за позабюджетні кошти відремонтовано приміщення ургентної лабораторії та придбано лабораторні меблі, встановлено кондиціонування", — розповів керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Зі слів головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Дмитра Квіта, щорічно в лікарні лікують понад 20 тисяч дітей, з яких близько 5 тисяч — госпіталізують для надання невідкладної допомоги. А провести чітку діагностику чи призначити ефективне лікування неможливо без якісних аналізів та глибоких досліджень. Цей проект, зі слів лікарів, пришвидшить отримання результатів аналізів ургентним хворим, зменшить суб’єктивність людського фактору при проведенні обстежень, а також розширить діапазон обстежень, які раніше були недоступні пацієнтам за бюджетні кошти (зокрема дітям після трансплантації органів).


В городской детской больнице Львова появилась сверхсовременная лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В городской детской клинической больнице удалось реализовать проект обновления и закупки нового, дорогостоящего оборудования с возможностью быстрого проведения сложных анализов. Поэтому теперь весь комплекс сложной лабораторной диагностики пациенты детской больницы получают максимально быстро и качественно - анализы выполняют круглосуточно по направлению врачей. Особенно это важно для маленьких детей, которым из небольшого количества крови теперь удается быстро сделать жизненно необходимые анализы.

Лабораторию обновили в рамках проекта Общественного бюджета "Лучшая лаборатория для детской больницы".

"Благодаря проекту Общественного бюджета "Лучшая лаборатория для детской больницы", за средства в сумме почти 3 млн грн. приобретено современное оборудование. Это иммунохемилюминесцентный анализатор (модуль), гематологический анализатор, коагулометр, аппарат для определения электролитов крови, автоматический анализатор мочи и бинокулярный микроскоп. Кроме того, за счет внебюджетных средств отремонтировано помещение ургентной лаборатории и приобретена лабораторная мебель, установлено кондиционирование", - рассказал руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

По словам главного врача городской детской клинической больницы Дмитрия Квита, ежегодно в больнице лечат более 20 000 детей, из которых около 5000 - госпитализируют для оказания неотложной помощи. А провести четкую диагностику или назначить эффективное лечение невозможно без качественных анализов и глубоких исследований. Этот проект, по словам врачей, ускорит получение результатов анализов ургентным больным, уменьшит субъективность человеческого фактора при проведении обследований, а также расширит диапазон обследований, которые ранее были недоступны пациентам за бюджетные средства (в частности детям после трансплантации органов).