STATUS QUO

Експерти назвали найбрудніші перехрестя Львова

У I кварталі 2018 року мобільна хімічна лабораторія КП "Адміністративно-технічне управління" промоніторила 30 перехресть міста Львова. На 23-х з 30-ти обстежених міських перехрестях фахівці виявили перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин.

Оцінка забруднення атмосферного повітря у першому кварталі 2018 року показала, що з 30-ти обстежених перехресть м. Львова на 23-х виявлені перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Високі показники забруднення повітря з наднормативними концентраціями вуглецю оксиду та азоту діоксиду  виявлені на двох перехрестях: вул. Городоцька - вул. Наливайка та вул. Сяйво - вул. Широка - вул. Левандівська.

Не виявлено перевищень ГДК забруднюючих речовин на сімох перехрестях, а це: пр. Свободи - вул. Дорошенка; вул. Підвальна - вул. Руська; вул. І.Франка -  вул. Зелена; вул. Личаківська - вул. Винниченка - пл. Митна; вул. І.Франка - пл. Соборна - вул. Винниченка; вул. Антоновича - вул. Бандери - вул. Русових; вул.  Городоцька - вул. Ряшівська.

"В порівнянні з першим кварталом минулого року, кількість перехресть з перевищенням зменшилась з 25 до 23. На нашу думку, екологічна ситуація на перехрестях вулиць міста покращилась в зв'язку з впливом метеорологічних факторів (хуртовин, шквальних вітрів, низьких температурних показників), які часто спостерігались цього року. Висока швидкість руху повітря сприяла кращому розсіюванню забруднюючих речовин на перехрестях", - зазначили в мобільній хімічній лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління".


В I квартале 2018 года мобильная химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" изучила 30 перекрестков города Львова. На 23-х из 30-ти обследованных городских перекрестках специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха в первом квартале 2018 показала, что из 30-ти обследованных перекрестков г. Львова на 23-х обнаружены превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Высокие показатели загрязнения воздуха со сверхнормативными концентрациями углерода оксида и азота диоксида обнаружены на двух перекрестках: ул. Городоцкая - ул. Наливайко и ул. Сияние - ул. Широкая - ул. Левандовская.

Не выявлено превышений ПДК загрязняющих веществ на семи перекрестках, а это: пр. Свободы - ул. Дорошенко; ул. Подвальная - ул. Русская; ул. И. Франко - ул. Зеленая; ул. Лычаковская - ул. Винниченко - пл. Таможенная; ул. И. Франко - пл. Соборная - ул. Винниченко; ул. Антоновича - ул. Бандеры - ул. Русовых; ул. Городоцкая - ул. Ряшевская.

"По сравнению с первым кварталом прошлого года, количество перекрестков с превышением уменьшилась с 25 до 23. По нашему мнению, экологическая ситуация на перекрестках улиц города улучшилась в связи с влиянием метеорологических факторов (метелей, шквального ветра, низких температурных показателей), которые часто наблюдались этого года. Высокая скорость движения воздуха способствовала лучшему рассеиванию загрязняющих веществ на перекрестках", - отметили в мобильной химической лаборатории КП "Административно-техническое управление".

comments powered by Disqus