STATUS QUO

Чи можна тепер викликати лікаря додому?

13 березня набрав чинності Наказ МОЗ України № 157 від 26.01.2018, яким скасовується низка форм первинної облікової документації. Зокрема, у поліклініках зникнуть талони на прийом, для пацієнтів відміняють диспансеризацію, а лікарі вже матимуть право не приходити на виклик хворого. Status Quo узагальнив нові ініціативи МОЗ.

Як зазначають у МОЗ, відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров'я.

Так, Наказом Міністерства скасовані останні талони та звітність по диспансерному нагляду. Водночас, МОЗ починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів. Окрім того МОЗ визнає студентів звичайними людьми, а медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок є відтепер непотрібною.

Лікарів звільнили від паперової роботи

МОЗ в процесі реформування галузі змінює принципи збирання даних для управлінських потреб. Тому першочерговим завданням є істотне скорочення кількості облікових форм із одночасним зменшенням кількості полів у них. Прийняття Наказу № 157 - перший крок на цьому шляху.

Так, згідно з наказом, чинність втрачають форми:

№ 025-2/о "Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів"

№ 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду",

№ 025-3/о "Медична карта студента № __"

№ 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" 

№ 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" 

№ 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)"

№ 031/о "Книга запису викликів лікарів додому"

Це ті облікові форми, які використовувалися насамперед при наданні первинної медичної допомоги. Як свідчить практика, для обліку лише одного візиту пацієнта в медичному закладі необхідно було зробити записи в 5-10 різних паперових документах, інформація в яких дуже часто дублюється, поставити значну кількість різних підписів та печаток. Так звичайний талон амбулаторного пацієнта (025-6/о) має майже 40 полів для заповнення.

Для подальшої обробки дані з паперових талонів виписувались або переносились в комп'ютер, а медичний персонал повинен був вручну перераховувати значну кількість талонів за різними показниками.

Замість паперових талонів наказом впроваджується оновлена форма 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів". Ця форма буде стандартом обліку візитів пацієнтів в медичних інформаційних системах і буде формуватись автоматично із записів амбулаторної карти.
На перехідному етапі заклади первинної медичної допомоги, які наразі не комп’ютеризовані, повинні будуть вести таку відомість в паперовій формі, однак кількість інформації для її заповнення в рази менша за існуючі форми. Також наказ суттєво спрощує і форму узагальнення обліку візитів № 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів".

Талони – на макулатуру

Протягом десятиріч лікарі, медсестри та працівники реєстратури поліклінік та ЦПМСД вручну заповнювали документи, в яких не має практичної необхідності для сучасної охорони здоров’я. Форми документів були затверджені Міністерством, їх дотримання було обов’язковим для медичних закладів всіх форм власності. Навіть найсучасніші лікарні повинні були вести разом з електронним документообігом паперовий.

Найбільш символічними у тому, що писали лікарі, були талони. При кожному зверненні пацієнта оформлялись талон амбулаторного пацієнта (025-6/о) майже з 40 полями для заповнення або талон на прийом до лікаря (025-4/о) та талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (025-2/о).

З цією інформацією далі нічого не відбувалось. Талони складались в коробки і збирали пил. Все, що було потрібно лікарю, він фіксував в картці хворого.

Існування талонів приводило до анекдотичних ситуацій. В деяких медичних закладах з’являлись “талони на талони”. Пацієнт мав відстояти чергу, щоб отримати маленький талончик (не по формі МОЗ) на отримання через декілька днів талончику (по формі МОЗ) на візит до лікаря ще за декілька днів.

За роки незалежності на заповнення тільки цих трьох талонів лікарі, медсестри та працівники реєстратури витратили не менш ніж 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) годин.  На папір для цих талонів використали близько 2 000 000 дерев, або 5 000 гектарів лісу.

Міністерство вважає скасування цих талонів символічним кроком, які відкривають велику програму поступового скасування всієї застарілої паперової статистичної документації та переходу на eHealth.

Диспансерізація скасовується

“Диспансеризація” — регулярний огляд здорових людей — не існує і не визнається в цивілізованих країнах світу як ефективна модель охорони здоров’я, зазначають в МОЗ. Більше того, надмірні радіологічні обстеження є небезпечними для пацієнтів, а значна кількість діагностичних обстежень і лабораторних досліджень призводить до накопичення помилкових результатів і подальшого непотрібного лікування.

Тож Україна переходить на модель регулярних скринінгових оглядів по групах ризику з середини року. Ця модель є традиційною для цивілізованих країн світу.

Виклик лікаря – відтепер неконтрольований

Сьогодні всі звернення пацієнтів до своїх медичних закладів реєструються в книзі запису викликів лікарів додому (№ 031/о) працівниками реєстратури. Після цього лікар отримує цей журнал і має відзвітувати, що він зробив всі візити за зазначеними викликами. Пацієнт та лікар спілкувались через реєстратуру (не завжди привітну) та стрічку в журналі. Пацієнт не мав доступу до лікаря, а лікар до пацієнта — якщо проблема не потребує візиту, домовитись про це лікар та пацієнт не могли.

З 13 березня скасовується Книга запису викликів лікарів додому (№ 031/о). Лікар не буде зобов’язаним звітувати про відвідування усіх пацієнтів, що повідомили реєстратуру. Пацієнт та лікар зможуть отримати доступ один до одного по телефону.

"Час лікаря є цінним та обмеженим суспільним ресурсом. Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому", - пояснюють у МОЗ.

Усе звітування про прийоми, проведені лікарем зводиться до 4 цифр в день: загальна кількість звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома. Ці відомості фіксуються у втричі скороченій формі 039/о.

МОЗ визнає студентів звичайними людьми 

13 березня скасовується форма № 025-3/о "Медична карта студента". У всіх студентів буде звичайна амбулаторна картка.

Нагадуємо, що з запуском реформи у містах, студенти, які там навчаються, зможуть обрати будь-якого сімейного лікаря або терапевта за місцем фактичного проживання, підписати з ним декларацію та отримувати всі послуги разом з будь-якими необхідними довідками щодо стану здоров‘я. Студентські поліклініки, які існують зараз, будуть конкурувати за пацієнтів на загальних умовах.

Медична карта дитини для вступу в школу та дитсадок є непотрібною

Медики України щороку заповнювали до мільйона медичних карток дитини (026/о), які вимагали для прийняття в дитячий садок та школу. Цей документ на 8 сторінок А4 заповнювався від руки та зберігався в школах та дитячих садках.

Зберігання персональних медичних даних в навчальних закладах протирічить законодавству, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику. Усі дані про дитину мають зберігатися у лікаря, якого обрали її батьки, підписавши відповідну декларацію.

З 13 березня для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати.

Порядок огляду дітей до навчальних закладів також чекають зміни, про які проінформують пізніше. Планується приведення складу скринінгів для дітей до науково обгрунтованого рівня та традиційного для цивілізованих країн обсягу і відкриття можливостей проводити огляд сімейним лікарем або педіатром з залученням спеціалістів за умови реальної необхідності.

Звернення пацієнтів відтепер кодуються

З 13 березня змінено склад та сутність форми 074/о.

Припинив існувати “Журнал реєстрації амбулаторних хворих”, в якому фіксувалися ім’я хворого, його вік, місце проживання, роботи, навчання. З 10 полей, які заповнював лікар при кожному зверненні пацієнта, тільки 2 стосувались медицини.

З 13 березня форма 074/о стає “Журналом реєстрації амбулаторних пацієнтів”. Зміна назви суттєва: “хворі” змінилися на “пацієнтів”. У людини може бути безліч причин для звернення до лікаря, окрім безпосередньо хвороби: консультації щодо відмови від шкідливих звичок, зміни дієти та харчування, проведення вакцинації, отримання довідки тощо.

В новому журналі реєструються звернення всіх пацієнтів в амбулаторії та вдома.

Цей журнал буде стандартом обліку звернень пацієнтів в медичних інформаційних системах і буде формуватись автоматично із записів амбулаторної карти. Заклади ПМД, які наразі не мають комп’ютерів, будуть вести на перехідному етапі таку відомість в паперовій формі.

Для кожного звернення кодується причина звернення пацієнта, код діагнозу та дії лікаря за кодами ІСРС-2, затвердженими Наказом МОЗ України від 04.01.2018 № 13 "Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги(ICPC-2-E)"

Зміна цього журналу відкриває практичне впровадження системи ICPC-2 на рівні лікарів.

Що далі?:

Готується уніфікація існуючих форм амбулаторних карт і їх узгодження з процесами комп’ютеризації. У результаті має залишитися лише один вид амбулаторної карти, який буде враховувати особливості надання медичної допомоги дорослим і дітям.

Також здійснюється робота щодо переробки та суттєвого скорочення (до 10 разів) звітних статистичних форм, в першу чергу Форми №12 і Форми №20.

За матеріалами МОЗ України. http://moz.gov.ua/article/news/moz-skasuvalo-moralno-zastarili-formi-pervinnoi-oblikovoi-dokumentacii


13 марта вступил в силу Приказ МЗ Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации. В частности, в поликлиниках исчезнут талоны на прием, для пациентов отменяют диспансеризацию, а врачи уже имеют право не приходить на вызов больного. Status Quo обобщил новые инициативы Минздрава.

Как отмечают в Минздраве, отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумажноориентированной системы здравоохранения.

Так, Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. В то же время, МЗ начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использование классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей. Кроме того, Минздрав признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад отныне не нужна.

Врачей освободили от бумажной работы

МЗ в процессе реформирования отрасли меняет принципы сбора данных для управленческих нужд. Поэтому первоочередной задачей является существенное сокращение количества учетных форм с одновременным уменьшением количества полей в них. Принятие Приказа № 157 - первый шаг на этом пути.

Так, согласно приказу, действие теряют формы:

№ 025-2 / о "Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов"

№ 030 / о "Контрольная карта диспансерного наблюдения",

№ 025-3 / о "Медицинская карта студента № __"

№ 025-4 / о "Талон на прием к врачу"

№ 025-6 / о "Талон амбулаторного пациента"

№ 026 / у "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)"

№ 031 / о "Книга записи вызовов врачей на дом"

Это те учетные формы, которые использовались прежде всего при оказании первичной медицинской помощи. Как показывает практика, для учета только одного визита пациента в медицинском учреждении необходимо было сделать записи в 5-10 различных бумажных документах, информация в которых очень часто дублируется, поставить значительное количество различных подписей и печатей. Так обычный талон амбулаторного пациента (025-6 / о) имеет почти 40 полей для заполнения.

Для дальнейшей обработки данных с бумажных талонов выписывались или переносились в компьютер, а медицинский персонал должен был вручную перечислять значительное количество талонов по разным показателям.

Вместо бумажных талонов приказом внедряется обновленная форма 074/о "Журнал регистрации амбулаторных пациентов". Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты.

На переходном этапе учреждения первичной медицинской помощи, которые пока не компьютеризированы, должны будут вести такую ​​ведомость в бумажной форме, однако количество информации для ее заполнения в разы меньше существующие формы. Также приказ существенно упрощает и форму обобщения учета визитов № 039/о "Ведомость учета посещений пациентов".

Талоны - на макулатуру

В течение десятилетий врачи, медсестры и работники регистратуры поликлиник и ЦПМСД вручную заполняли документы, в которых нет практической необходимости для современного здравоохранения. Формы документов были утверждены Министерством, их соблюдение было обязательным для медицинских учреждений всех форм собственности. Даже самые современные больницы должны были вести вместе с электронным документооборотом бумажный.

Наиболее символическими в том, что писали врачи, были талоны. При каждом обращении пациента оформлялись талон амбулаторного пациента (025-6/у) с почти 40 полями для заполнения или талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о).

С этой информацией дальше ничего не происходило. Талоны пылились в коробках. Все, что было нужно врачу, он фиксировал в карточке больного.

Существование талонов приводило к анекдотическим ситуациям. В некоторых медицинских учреждениях появлялись "талоны на талоны". Пациент должен отстоять очередь, чтобы получить маленький талончик (не по форме МЗ) на получение через несколько дней талончика (по форме МЗ) на визит к врачу еще через несколько дней.

За годы независимости на заполнение только этих трех талонов врачи, медсестры и работники регистратуры потратили не менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) часов. На бумагу для этих талонов использовали около 2000000 деревьев, или 5000 гектаров леса.

Министерство считает отмену этих талонов символическим шагом, которые открывают большую программу постепенной отмены всей устаревшей бумажной статистической документации и перехода на eHealth.

Диспансеризация отменяется

"Диспансеризация" - регулярный осмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения, отмечают в Минздраве. Более того, чрезмерные радиологические обследования опасны для пациентов, а значительное количество диагностических и лабораторных исследований приводит к накоплению ложных результатов и дальнейшему ненужному лечению.

Поэтому Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира.

Вызов врача - отныне неконтролируемый

Сегодня все обращения пациентов в свои медицинские учреждения регистрируются в книге записи вызовов врачей на дом (№ 031/у) работниками регистратуры. После этого врач получает этот журнал и должен отчитаться, что он сделал все визиты по указанным вызовами. Пациент и врач общались через регистратуру (не всегда приветливую) и ленту в журнале. Пациент не имел доступа к врачу, а врач к пациенту - если проблема не требует визита, договориться об этом врач и пациент не могли.

С 13 марта отменяется Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031/о). Врач не будет обязанным отчитываться о посещении всех пациентов, которые сообщили регистратуру. Пациент и врач смогут получить доступ друг к другу по телефону.

"Время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом. Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает минимум трем другим пациентам. Пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой", - объясняют в Минздраве.

Все отчетности о приемах, проведенные врачом сводится к 4 цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома. Эти сведения фиксируются в три раза сокращенной форме 039/у.

МЗ признает студентов обычными людьми

13 марта отменяется форма № 025-3/о "Медицинская карта студента". Во всех студентов будет обычная амбулаторная карта.

Напоминаем, что с запуском реформы в городах, студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья. Студенческие поликлиники, которые существуют сейчас, будут конкурировать пациентов на общих условиях.

Медицинская карта ребенка для поступления в школу и детсад теперь не нужна

Медики Украины ежегодно заполняли до миллиона медицинских карточек ребенка (026/у), которые требовали для принятия в детский сад и школу. Этот документ на 8 страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детских садах.

Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого выбрали родители, подписав соответствующую декларацию.

С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать.

Порядок осмотра детей в учебные заведения также ждут изменения, о которых проинформируют позже. Планируется приведение состава скринингов для детей до научно обоснованного уровня и традиционного для цивилизованных стран объема и открытия возможностей проводить осмотр семейным врачом или педиатром с привлечением специалистов при реальной необходимости.

Обращения пациентов теперь кодируются

С 13 марта изменен состав и сущность формы 074/о.

Перестал существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных", в котором фиксировались имя больного, его возраст, место жительства, работы, учебы. Из 10 полей, которые заполнял врач при каждом обращении пациента, только 2 касались медицины.

С 13 марта форма 074/о становится "Журналом регистрации амбулаторных пациентов". Изменение названия существенная: "больные" сменились на "пациентов". У человека может быть множество причин для обращения к врачу, кроме непосредственно болезни: консультации по отказу от вредных привычек, изменения диеты и питания, проведение вакцинации, получение справки и тому подобное.

В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома.

Этот журнал будет стандартом учета обращений пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты. Учреждения ПТД, которые пока не имеют компьютеров, будут вести на переходном этапе такую ​​ведомость в бумажной форме.

Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2, утвержденными Приказом МЗ Украины от 04.01.2018 № 13 "О некоторых вопросах применения Украиноязычного варианта Международной классификации первичной медицинской помощи (ICPC-2-E)"

Изменение этого журнала открывает практическое внедрение системы ICPC-2 на уровне врачей.

Что дальше?

Готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласование с процессами компьютеризации. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям.

Также осуществляется работа по переработке и существенному сокращению (до 10 раз) отчетных статистических форм, в первую очередь формы №12 и формы №20.

По материалам МОЗ Украины. http://moz.gov.ua/article/news/moz-skasuvalo-moralno-zastarili-formi-pervinnoi-oblikovoi-dokumentacii