STATUS QUO

У Львові створили ландшафтний заказник Білогорща

На останній сесії міської Львівської міської ради депутати підтримали надання згоди на створення об’єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща". Площа заказника – 58,8 га. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Заказник створено з метою збереження унікальних торфово-болотних комплексів на виконання електронної петиції "Про необхідність створення ландшафтного заказника "Торфовище Білогорща".

За словами голови комісії екології та природокористування Львівської міської ради Ірини Оршак, ініціатором створення заказника у 2016 році стала місцева активістка Наталя Кузьма, яка звернулася до комісії. Пізніше була створена електронна петиція, яку підтримав депутатський корпус. А далі тривав процес створення дорожньої карти та її реалізації. Зокрема, це стосувалось погодження території з суміжними сільськими радами, які є навколо заказника.

"І нарешті у 2019 році був підготовлений проект ухвали про створення заказника Білогорща. На цій території є унікальна флора і фауна, яка віднесена до Червоної книги України, тому важливо цей об’єкт зберегти, надати йому значимість природозаповідного фонду, заказника місцевого значення, оберігати цю природу і передати наступним поколінням".         

Відповідно до ухвали департамент містобудування має клопотати перед Львівською обласною радою про оголошення об’єкта природо-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща".


На последней сессии городского Львовского городского совета депутаты поддержали предоставление согласия на создание объекта природно-заповедного фонда - ландшафтного заказника местного значения "Торфяник Билогорща". Площадь заказника - 58,8 га. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Заказник создан с целью сохранения уникальных торфяно-болотных комплексов на выполнение электронной петиции "О необходимости создания ландшафтного заказника "Торфяник Билогорща".

По словам председателя комиссии экологии и природопользования Львовского городского совета Ирины Оршак, инициатором создания заказника в 2016 году стала местная активистка Наталья Кузьма, которая обратилась в комиссию. Позже была создана электронная петиция, которую поддержал депутатский корпус. А дальше шел процесс создания дорожной карты и ее реализации. В частности, это касалось согласования территории со смежными сельскими советами, которые есть вокруг заказника.

"И, наконец, в 2019 году был подготовлен проект постановления о создании заказника Билогорща. На этой территории есть уникальная флора и фауна, которая отнесена в Красную книгу Украины, поэтому важно этот объект сохранить, предоставить ему значимость природозаповедного фонда, заказника местного значения, оберегать эту природу и передать следующим поколениям".

В соответствии с постановлением департамент градостроительства должен ходатайствовать перед Львовским областным советом об объявлении объекта природно-заповедного фонда - ландшафтного заказника местного значения "Торфяник Билогорща".

comments powered by Disqus