STATUS QUO

У Львові проведуть службове розслідування щодо скандальної закордонної поїздки

Проводиться службове розслідування щодо ситуації, яка сталася під час закордонної поїздки учнів школи № 98. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Управлінням освіти Львівської міської ради видано наказ щодо перевірки фактів, які викладені у соціальних мережах, щодо ситуації, яка сталася під час закордонної поїздки учнів школи № 98. За результатами проведення цієї перевірки будуть прийняті певні управлінські рішення.

"Є певний порядок, який затверджений Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого організовуються поїздки закордон. Точно знаю, що одним із пунктів є інформування органу управління освіти про таку поїздку. На жаль, ні відділ освіти, ні управління освіти, ні департамент не були інформовані, що діти виїжджають закордон. Тобто офіційного такого звернення, офіційного листа у нас не було. Тому ми готуємо наказ, входимо туди з перевіркою і вже будемо бачити чи ще якісь дорослі особи, окрім адміністрації школи, були присутні у цій поїздці. Мама цього хлопчика до нас не зверталася. Про цю ситуацію дізналися із соціальних мереж і почали контактувати з керівником навчального закладу. Ні керівник навчального закладу нас не інформувала, ні мама до нас не зверталася", — зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради.

У свою чергу, як повідомляє leopolis.news, завуч СШ98 з виховної роботи Тетяна Мних-Гнатів прокоментувала інцидент із учнем, якого залишили на кордоні через відсутність паспорта.

"Пані Тетяно, мені дуже шкода, що так сталося, але я мушу прояснити ситуацію: під’їжджаючи до кордону, керівник групи попросив підготувати паспорти. Це було о 14:10 год. Микола виявив, що в нього не той паспорт. Зразу ж зателефонувала Вам. Ви запевнили нас, що їдете і везете паспорт. На кордоні ми стояли більше чотирьох годин. На українському більше двох, бо у двох дітей довіреність була оформлена неправильно. Коли з  Вами розмовляла вдруге, то виявилось, що ви ще не виїхали. Тоді Ви запропонували дати той паспорт прикордонникам (віза там була 2016 року). Я просила прикордонницю, щоб вона взяла цей паспорт. Жінка погодилась, сказала, що шкода хлопця, може, якраз угорський прикордонник не подивиться. Наші документи тримали довго, але коли нам принесли паспорти, то начальник зміни сказав, що ця дитина нікуди не їде, а залишається, і вони подбають про хлопця. Я з Вами розмовляла, і Ви запропонували чекати Вас в Угорщині, що ви знайшли блаблакар. Озвучивши це керівникові групи, він категорично відмовився, мотивуючи тим, що вся екскурсія буде зірвана. Ми в Будапешті не мали запланованої екскурсії, тільки якщо б діти захотіли покататися на кораблі по Дунаю, але таких не було, бо дуже холодно, та й тур наш називався "Просто Венеція". Мені дуже шкода, що склалась така ситуація. Шкода Миколка, що він хворий, хоч так хотів насолодитися краєвидами Італії. Так, моя провина в тому, що не перевірила власноруч документи на вокзалі, сказала батькам і дітям ще раз перевірити паспорти. Вони мене запевнили, що зробили це десять разів. На жаль, ви цього не зробили, а я повірила словам", – додала завуч.

Нагадаємо , вчителі школи №98, які везли дітей у закордонну поїздку, покинули школяра на морозі біля кордону, бо він забув біометричний паспорт. Про це у соцмережах розповіла мама хлопця Тетяна Бойко. 

 


Проводится служебное расследование по ситуации, которая произошла во время зарубежной поездки учеников школы № 98. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Управлением образования Львовского городского совета издан приказ по проверке фактов, изложенных в социальных сетях, по ситуации, которая произошла во время зарубежной поездки учеников школы № 98. По результатам проведения этой проверки будут приняты определенные управленческие решения.

"Есть определенный порядок, утвержденный Кабинетом Министров Украины, согласно которому организуются поездки за границу. Точно знаю, что одним из пунктов является информирование органа управления образования о такой поездке. К сожалению, ни отдел образования, ни управление образования, ни департамент ни были осведомлены, что дети выезжают за границу. То есть официального такого обращения, официального письма у нас не было. Поэтому мы готовим приказ, входим туда с проверкой и уже будем видеть присутствовали ли еще какие-то взрослые особи, кроме администрации школы, в этой поездке. Мама этого мальчика к нам не обращалась. Об этой ситуации узнали из социальных сетей и начали контактировать с руководителем учебного заведения. Ни руководитель учебного заведения нас не информировала, ни мама к нам не обращалась", - отметила Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского городского совета.

В свою очередь, как сообщает leopolis.news, завуч СШ98 по воспитательной работе Татьяна Мных-Игната прокомментировала инцидент с учеником, которого оставили на границе из-за отсутствия паспорта.

"Татьяна, мне очень жаль, что так произошло, но я должна прояснить ситуацию: подъезжая к границе, руководитель группы попросил подготовить паспорта. Это было в 14:10. Николай обнаружил, что у него не тот паспорт. Сразу же позвонила Вам. вы заверили нас, что едете и везете паспорт. На границе мы стояли более четырех часов. На украинском больше двух, потому что у двоих детей доверенность была оформлена неправильно. Когда с Вами разговаривала второй раз, то оказалось, что вы еще не уехали. тогда Вы предложили дать тот паспорт пограничникам (виза там была 2016 года). Я просила пограничницу, чтобы она взяла этот паспорт. Женщина согласилась, сказала, что жаль парня, может, как раз венгерский пограничник не посмотрит. Наши документы держали долго, но когда нам принесли паспорта, то начальник смены сказал, что этот ребенок никуда не едет, а остается, и они позаботятся о парне. Я с Вами разговаривала, и вы предложили ждать Вас в Венгрии, что вы нашли блаблакар. Озвучила это руководителю группы, он категорически отказался, мотивируя тем, что вся экскурсия будет сорвана. Мы в Будапеште не имели запланированной экскурсии, только если бы дети захотели покататься на корабле по Дунаю, но таких не было, потому что очень холодно, и тур наш назывался "Просто Венеция". Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация. Жаль Колю, что он болен, хотя так хотел насладиться видами Италии. Да, моя вина в том, не проверила собственноручно документы на вокзале, сказала родителям и детям еще раз проверить паспорта. Они меня заверили, что сделали это десять раз. К сожалению, вы этого не сделали, а я поверила словам", - добавила завуч.

Напомним, учителя школы №98, которые везли детей в зарубежную поездку, покинули школьника на морозе возле границы, потому что он забыл биометрический паспорт. Об этом в соцсетях рассказала мама мальчика Татьяна Бойко.