STATUS QUO

Дрогобицький лісгосп незаконно нарубав дерев на мільйон гривень

Суд зобов’язав ДП "Дрогобицьке ЛГ" сплатити збитки розміром 1 202 137, 20 гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській області.

Під час позапланової перевірки у період з 03.07.2017 по 07.07.2017 р. працівники інспекції з'ясували, що з метою проведення рубки "розрубка окружної мережі", в кварталі 94 виділ 1 на площі 0,6 га підприємством видано лісорубний квиток, відповідно до якого дозволено вирубати 145 м куб. деревини.

Матеріалами лісовпорядкування 2008 року така рубка не була запроектована. Підставою для видачі лісорубного квитка був акт обстеження комісії в складі лісничого Воля-Якубівського лісництва, помічника лісничого та майстра лісу. Оскільки чинним законодавством такий вид рубок не передбачений, даний лісорубний квиток видано незаконно. Натурним обстеженням встановлено, що проведення рубки "розрубка окружної мережі" в кварталі 94 виділ 1 на площі 0,6 га недоцільне.

Встановлено, що на підставі виданого лісорубного квитка у кварталі 94 виділ 1 на площі 0,6 га виявлено 214 пнів: 49 пнів дерев породи дуб звичайний, 153 - дерев породи граб, 6 - дерев породи осика, 5 - дерев породи липа та 1 - породи вільха.

Відповідно до Порядку про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу проведено розрахунок завданої шкоди на суму 1 202 137,20 грн., заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев.

Рішенням Господарського суду Львівської області задоволено позов Державної екологічної інспекції у Львівській області до Державного підприємства "Дрогобицьке лісове господарство" щодо неправомірно виданого лісорубного квитка, а відтак підприємством здійснено рубку дерев, що завдало шкоди в сумі 1 202 137,20 грн. Судом встановлено повний склад цивільного правопорушення, що стало підставою для задоволення позову в повному обсязі. Рішення суду набрало законної сили 27 грудня 2018 року.


Суд обязал ГП "Дрогобычское ЛГ" оплатить убытки в размере 1202137, 20 гривен. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция во Львовской области.

Во время внеплановой проверки в период с 03.07.2017 по 07.07.2017 года работники инспекции выяснили, что с целью проведения рубки "разрубка окружной сети", в квартале 94 выдел 1 на площади 0,6 га предприятием выдан лесорубный билет, которым разрешалось вырубить 145 м куб. древесины.

Материалами лесоустройства 2008 года такая рубка ни была запроектирована. Основанием для выдачи лесорубочного билета был акт обследования комиссии в составе лесничего Воля-Якубовського лесничества, помощника лесничего и мастера леса. Поскольку действующим законодательством такой вид рубок не предусмотрен, данный лесорубный билет выдан незаконно. Натурным обследованием установлено, что проведение рубки "разрубка окружной сети" в квартале 94 выдел 1 на площади 0,6 га нецелесообразно.

Установлено, что на основании выданного лесорубочного билета в квартале 94 выдел 1 на площади 0,6 га выявлено 214 пней: 49 пней деревьев породы дуб обычный, 153 - деревьев породы граб, 6 - деревьев породы осина, 5 - деревьев породы липа и 1 - породы ольха.

В соответствии с Порядком об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного лесу, проведен расчет ущерба на сумму 1202 137,20 грн., причиненного лесу вследствие незаконной вырубки деревьев.

Решением Хозяйственного суда Львовской области удовлетворен иск Государственной экологической инспекции во Львовской области к Государственному предприятию "Дрогобычское лесное хозяйство" по неправомерно выданному лесорубочному билету и последующей рубке деревьев, что нанесло ущерб в сумме 1202 137,20 грн. Судом установлено полный состав гражданского правонарушения, что стало основанием для удовлетворения иска в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу 27 декабря 2018.