STATUS QUO

Петр Дыминский, Андрей Борщ, ДТП, суд

Охоронець Димінського через суд відновив розслідування проти себе

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець задовольнив скаргу Андрія Борща, якого підозрювали у вчиненні смертельної ДТП у селі Ямельня на Львівщині, щодо відновлення розслідування проти нього. Раніше прокурор постановив закрити справу проти Андрія Борща через відсутність у його діях складу злочину. Про це повідомляє "Наші гроші. Львів". 

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про відновлення розслідування 29 серпня.

18 серпня 2017 року унаслідок аварії у селі Ямельня загинула 31-річна Наталія Тріла. Спершу у вчиненні ДТП підозрювали Андрія Борща, співзасновника ТОВ "Приватна охоронна фірма "Ірбіс", якого у ЗМІ називають охоронцем Петра Димінського. Згодом слідство встановило, що авто керував не Андрій Борщ, а Петро Димінський.

За відсутністю в діях Андрія Борща складу злочину прокурор закрив кримінальне провадження проти нього у грудні 2017 року. Цю постанову Андрій Борщ оскаржив у лютому 2018 року.

Тоді суддя мотивував своє рішення тим, що досудове розслідування проведено неповно та однобічно, а тому рішення про закриття провадження прийнято передчасно. Зокрема, з метою усунення суперечностей не провели одночасний допит свідка з Андрієм Борщем, "не надано правової оцінки" висновку психологічної експертизи на основі комп’ютерного поліграфу, що у Борща "виявляються виражені психофізіологічні реакції, які свідчать про те, що він під час ДТП перебував за кермом автомобіля Mercedes", не виконано ухвалу слідчого судді про призначення судової молекулярно-генетичної експертизи.

Наприкінці лютого прокуратура знову закрила провадження проти Андрія Борща, однак суд вдруге задовольнив його скаргу про відновлення розслідування. Суд прийняв таке рішення, оскільки, незважаючи на неодноразові вимоги, матеріали кримінального провадження в судовому засіданні так і не були представлені.

Зараз Андрія Борща, що раніше взяв на себе провину за смертельну ДТП, підозрюють у приховуванні злочину. Слідство встановило, що смертельну ДТП вчинив Петро Димінський, якого оголосили у розшук та заочно арештували.


Следственный судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец удовлетворил жалобу Андрея Борща, которого подозревали в совершении смертельного ДТП в селе Ямельня на Львовщине, по поводу возобновления расследования против него. Ранее прокурор постановил закрыть дело против Андрея Борща из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Об этом сообщает "Наши деньги. Львов".  

Печерский районный суд Киева принял решение о возобновлении расследования 29 августа.

18 августа 2017 года в результате аварии в селе Ямельня погибла 31-летняя Наталья Трила. Сначала в совершении ДТП подозревали Андрея Борща, соучредителя ООО "Частная охранная фирма "Ирбис", которого в СМИ называют охранником Петра Дыминского. Позже следствие установило, что авто управлял не Андрей Борщ, а Петр Дыминский.

За отсутствием в действиях Андрея Борща состава преступления прокурор закрыл уголовное производство против него в декабре 2017 года. Это постановление Андрей Борщ обжаловал в феврале 2018 года.

Тогда судья мотивировал свое решение тем, что досудебное расследование проведено неполно и односторонне, а потому решение о закрытии производства принято преждевременно. В частности, в целях устранения противоречий не провели одновременный допрос свидетеля с Андреем Борщем "не предоставлена правовая оценка" выводу психологической экспертизы на основе компьютерного полиграфа, что у Борща "выявляются выраженные психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что он во время ДТП находился за рулем автомобиля Mercedes", не выполнено решение следственного судьи о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы.

В конце февраля прокуратура снова закрыла производство против Андрея Борща, однако суд второй раз удовлетворил его жалобу о возобновлении расследования. Суд принял такое решение, поскольку, несмотря на неоднократные требования, материалы уголовного производства в судебном заседании так и не были представлены.

Сейчас Андрея Борща, который ранее взял на себя вину за смертельное ДТП, подозревают в сокрытии преступления. Следствие установило, что смертельное ДТП совершил Петр Дыминский, которого объявили в розыск и заочно арестовали.

Автор: Тетяна Костенко