STATUS QUO

У львівській поліції шахраїв вираховує комп'ютер

У львівській поліції розробили спеціальну методику і комп’ютерну програму, яка дозволяє вирахувати шахраїв. Про це повідомив  начальник сектору боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку ГУ НП у Львівській області Андрій Скіра, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як розповів Андрій Скіра, шахрайство – один з найскладніший для розкриття злочин. Шахраї – це, перш за все, психологи, вони входять у довіру до людей і змушені постійно вдосконалюватись – вигадувати нові схеми, підходи до людей. Тож поліція, в свою чергу, повинна також постійно вчитись і вдосконалюватись.

"Наприклад, цього літа у Львові зловмисники почали активно поширювати шахрайську схему з орендою квартир. Розміщували оголошення, брали завдаток, а люди, котрі в подальшому хотіли заселитись, довідувались, що власники помешкання не здають і залишались без свого завдатку. Щоб встановити зловмисників, ми повинні були розробити спеціальну методику і навіть програму, яка дозволяє нам вираховувати їх у мережі Інтернет. Тобто, ми також вдосконалюємось і навчаємось, спілкуємось з працівниками ІТ-сфери. Працюємо з шахрайствами у банківській сфері – там своя специфіка, але вчитись і вдосконалюватись треба постійно. Тут практично не зустрічаються подібні злочини – кожен індивідуальний і особливий", - зазначив начальник управління.

Ще одна гучна справа – коли зловмисники продавали людям похилого і пенсійного віку під виглядом ліків біодобавки. Початок справи бере у Львові, тому спочатку нею займалася львівська поліція. Вони активно рекламували свою продукцію у засобах масової інформації і розповідали, що ці препарати лікують від будь-яких хвороб, навіть від онкології, лікують зір і таке інше. А насправді у цих баночках, які отримували покупці, були звичайні вітаміни або навіть крейда. А люди платили за це великі гроші – в одному випадку переказали на рахунок зловмисників двадцять тисяч Євро.

Схема була проста – спочатку їм пропонували ліки за, припустимо, три тисячі гривень, потім – за десять і далі по наростаючій. Зловмисники навіть примудрялись ставити клієнтам діагнози у телефонному режимі. І якщо людина мала кошти – вони "викачували" з неї все. Середні суми, які потерпілі витрачали на ці "ліки" становили чотири-п’ять тисяч доларів США.

Наразі встановлено майже п’ять тисяч потерпілих, зараз слідство вже на стадії завершення, ним займаються у Києві, оскільки зловмисники "працювали" на території усієї країни.


Во львовской полиции разработали специальную методику и компьютерную программу, которая позволяет вычислить мошенников. Об этом сообщил начальник сектора борьбы с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска ГУНП во Львовской области Андрей Скира, информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как рассказал Андрей Скира, мошенничество - один из самый сложный для раскрытия преступления. Мошенники - это, прежде всего, психологи, они входят в доверие к людям и вынуждены постоянно совершенствоваться - придумывать новые схемы, подходы к людям. Поэтому полиция, в свою очередь, должна также постоянно учиться и совершенствоваться.

"Например, этим летом в Львове злоумышленники начали активно распространять мошенническую схему с арендой квартир. Размещали объявления, брали задаток, а люди, которые в дальнейшем хотели заселиться, узнавали, что собственники жилья не сдают и оставались без своего задатка. Чтобы установить злоумышленников, мы должны были разработать специальную методику и даже программу, которая позволяет нам вычислять их в сети Интернет. То есть, мы также совершенствуемся и учимся, общаемся с сотрудниками ИТ-сферы. Работаем с мошенничествами в банковской сфере - там своя специфика, но учиться и совершенствоваться надо постоянно. Здесь практически не встречаются подобные преступления - каждое индивидуальное и особое", - отметил начальник управления.

Еще одно громкое дело - когда злоумышленники продавали пожилым и пенсионного возраста под видом лекарств биодобавки. Начало дела берет во Львове, поэтому сначала ею занималась львовская милиция. Они активно рекламировали свою продукцию в средствах массовой информации и рассказывали, что эти препараты лечат от любых болезней, даже от онкологии, лечат зрение и так далее. А на самом деле в этих баночках, которые получали покупатели, были обычные витамины или даже мел. А люди платили за это большие деньги - в одном случае перевели на счет злоумышленников двадцать тысяч евро.

Схема была проста - сначала им предлагали лекарства по, допустим, три тысячи гривен, потом - за десять и далее по нарастающей. Злоумышленники даже умудрялись ставить клиентам диагнозы в телефонном режиме. И если человек имел средства - они "выкачивали" из нешл все. Средние суммы, которые пострадавшие тратили на эти "лекарства", составляли четыре-пять тысяч долларов США.

Установлено почти пять тысяч пострадавших, сейчас следствие уже на стадии завершения, им занимаются в Киеве, поскольку злоумышленники "работали" на территории всей страны.

comments powered by Disqus