STATUS QUO

На Львівщині прийняли програму зі збереження старовікових дубів

Сокальщина першою в Україні прийняла програму для збереження старовікових дубів. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Сесія Сокальської районної ради затвердила Програму ідентифікації та збереження цінних насаджень та дерев на території Сокальського району на 2019-2020 роки. 

Заходами Програми передбачено обстеження та паспортизацію  500 старовікових дубів на території Сокальського району, з метою їх збереження, віднесення  до об’єктів природно-заповідного фонду, оголошення їх ботанічними пам’ятками природи місцевого значення.  

Старовікові дуби є домівкою для багатьох видів птахів, комах, мохів, лишайників, мають велику історичну, культурну цінність. 


Сокальщина первой в Украине приняла программу для сохранения старовозрастных дубов. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Сессия Сокальского районного совета утвердила Программу идентификации и сохранения ценных насаждений и деревьев на территории Сокальского района 2019-2020 года.

Мерами Программы предусмотрено обследование и паспортизация 500 старовозрастных дубов на территории Сокальского района, с целью их сохранения, отнесение к объектам природно-заповедного фонда, объявления их ботаническими памятниками природы местного значения.

Старовековые дубы является домом для многих видов птиц, насекомых, мхов, лишайников, имеют большую историческую, культурную ценность.

comments powered by Disqus