STATUS QUO

Офіцера на Львівщині судили за втрачений кулемет

Самбірський міськрайонний суд Львівської області амністував офіцера, який втратив кулемет, проте зобов'язав його відшкодувати втрату військовій частині. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як зазначається в матеріалах рішення суду, капітан, начальник групи обслуговування авіаційного озброєння авіаційно-технічного загону 1-ї вертолітної ескадрильї військової частини А 3913, проходячи контрактну службу у частині, в проміжок часу з 03.08.2016 р. до 14.12.2016 р. не здав кулемет ПКТ на склад, а залишив на території стоянки вертолітної ескадрильї, звідки зброя зникла.

Військова частина подала цивільний позов на відшкодування майнової шкоди в розмірі 83 698,10 грн. В судовому засідання капітан визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному та просив застосувати до нього Закон "Про амністію у 2016 році".

При обранні міри та виду покарання обвинуваченому, Самбірський міськрайонний суд Львівської області врахував, що військовий по місцю служби та проживання характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину та приймав участь в АТО на сході України, має нагороду "За участь в антитерористичній операції".

Тому, призначивши йому покарання за ч. 2 ст.413 КК України у вигляді 2 роки позбавлення волі, суд звільнив від відбування покарання на підставі ст. 2 Закону України "Про амністію у 2016 році". Проте військовий має відшкодувати на користь військової частини 83 698 грн. 10 коп.


Самборский горрайонный суд Львовской области амнистировал офицера, который потерял пулемет, однако обязал его возместить потерю военной части. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как отмечается в материалах решения суда, капитан, начальник группы обслуживания авиационного вооружения авиационно-технического отряда 1-й вертолетной эскадрильи воинской части А 3913, проходя контрактную службу в части, в промежуток времени с 03.08.2016 гг. До 14.12.2016 г. не сдал пулемет ПКТ на склад, а оставил на территории стоянки вертолетной эскадрильи, откуда оружие исчезло.

Воинская часть подала гражданский иск на возмещение имущественного вреда в размере 83 698,10 грн. В судебном заседании капитан признал свою виновность, искренне раскаялся в содеянном и просил применить к нему Закон "Об амнистии в 2016 году".

При назначении и вида наказания обвиняемому, Самборский горрайонный суд Львовской области учел, что военный по месту службы и жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка и принимал участие в АТО на востоке Украины, имеет награду "За участие в антитеррористической операции".

Поэтому, назначив ему наказание по ч. 2 ст.413 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы, суд освободил от отбывания наказания на основании ст. 2 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году". Однако военный должен возместить в пользу воинской части 83 698 грн. 10 коп.

comments powered by Disqus