STATUS QUO

Як у Львові розширятимуть мережу електротранспорту

У Львові визначилися з напрямками розширення мережі міського електротранспорта.

Сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу "Про затвердження Переліку напрямків розширення мережі міського електричного транспорту у м. Львові". Ухвалу підтримали 43 депутати.

Як зауважив в.о. начальника управління транспорту Львівської міської ради Олег Партика, додатково інженерна депутатська комісія, під час обговорення проекту ухвали, запропонувала внести до переліку напрямків розширення мережі міського електричного транспорту у м. Львові, продовження трамвайної мережі з вул. Замарстинівська до вул. Мазепи.

Також ухвалою передбачено продовження лінії "Сихівського" трамвая від вул. Вернадського до вул. Наукової через Автовокзал.

Як повідомляє інформаційний портал депутатів Львівськї міської ради, перед тим, на засіданні постійної комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики,Олег Партика, представив напрямки, де можливо будувати тролейбусні лінії або трамвайні колії.

"Це технічна ухвала про те, що ми бачимо на перспективу. Якщо буде фінансування, то рухатимемося далі. Ми резервуємо землі, щоб зокрема, земельне управління врахувало у майбутньому, де мають бути трамвайні колії чи тролейбусні лінії".

В цілому, відповідно до пропонованого переліку, з-поміж 25 напрацьованих напрямків 10 стосується будівництва та відновлення трамвайних ліній і 15 –  будівництва, відновлення тролейбусних ліній і запуску руху тролейбусів з автономним ходом.

  • Для прикладу, пропонують відновити трамвайну лінію на вул. Коперника (від вул. Академіка А. Сахарова до вул. С. Бандери) – у складі проекту реконструкції вулиці. Як самостійний проект, заплановано прокласти трамвайну лінію від вул. Промислової до вул. Б. Хмельницького. Частково у складі проекту реконструкції вулиці і частково як самостійне розглядається будівництво трамвайної лінії на вул. Личаківській – від вул. Пасічної до м. Винники.
  • Як перспективний напрямок, розглядається будівництво тролейбусної лінії на вул. Кульпарківській – від вул. Антоновича до вул. Городоцької. Частково у складі проекту будівництва вулиці і частково як самостійний проект пропонують будівництво тролейбусної лінії від мікрорайону Левандівка до мікрорайону Рясне. Самостійним проектом має стати будівництво тролейбусної лінії на вул. Варшавській - від просп. Чорновола до вул. П. Панча та на вул. П. Панча, у мікрорайоні Новий Львів – від вул. Стрийської до просп. Червоної Калини, на просп. Червоної Калини – від вул. Угорської до вул. Сихівської.

Во Львове определились с направлениями расширения сети городского электротранспорта. Сессия Львовского городского совета приняла постановление "Об утверждении Перечня направлений расширения сети городского электрического транспорта в г. Львове". Решение поддержали 43 депутата.

Как отметил и.о. начальника управления транспорта Львовского городского совета Олег Партыка, дополнительно инженерная депутатская комиссия, при обсуждении проекта постановления, предложила внести в перечень направлений расширения сети городского электрического транспорта в г. Львове, продолжение трамвайной сети с ул. Замарстиновская до ул. Мазепы.

Также постановлением предусмотрено продление линии "Сыховского" трамвая от ул. Вернадского до ул. Научной через Автовокзал.

Как сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета, перед этим на заседании постоянной комиссии инженерного хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики, Олег Партыка представил перечень направлений расширения сети городского электрического транспорта в г. Львове. 

"Это техническое решение о том, что мы видим на перспективу. Если будет финансирование, то будем двигаться дальше. Мы резервируем земли, чтобы в частности, земельное управление учло в будущем, где должны быть трамвайные пути или троллейбусные линии".

В целом, согласно предлагаемому перечню, среди 25 наработанных направлений - 10 касаются строительства и восстановления трамвайных линий и 15 - строительства, восстановления троллейбусных линий и запуска движения троллейбусов с автономным ходом.

  • Например, предлагают восстановить трамвайную линию на ул. Коперника (от ул. Академика А. Сахарова до ул. С. Бандеры) - в составе проекта реконструкции улицы. Как самостоятельный проект, запланировано проложить трамвайную линию от ул. Промышленной до ул. Б. Хмельницкого. Частично в составе проекта реконструкции улицы и частично как самостоятельное рассматривается строительство трамвайной линии по ул. Лычаковской - от ул. Пасечной в г. Винники.
  • Как перспективное направление, рассматривается строительство троллейбусной линии по ул. Кульпарковской - от ул. Антоновича до ул. Городоцкой. Частично в составе проекта строительства улицы и частично как самостоятельный проект предлагают строительство троллейбусной линии от микрорайона Левандовка в микрорайон Рясное. Самостоятельным проектом должно стать строительство троллейбусной линии по ул. Варшавской - от ул. Черновола до ул. П. Панча и на ул. П. Панча, в микрорайоне Новый Львов - от ул. Стрыйской к просп. Красной Калины, на ул. Красной Калины - от ул. Угорской до ул. Сыхрвской.
comments powered by Disqus