STATUS QUO

У Львові перевірили 40 автобусів

Працівники управління транспорту перевірили близько 40 автобусів, склали акти та протоколи щодо усунення недоліків. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради заслухали інформацію щодо проведення управлінням транспорту перевірок на міських автобусних маршрутах. Як повідомив в.о. начальника управління транспорту Ігор Собенко, загалом перевірено близько 40 автобусів на трьох маршрутах, складено три акти на усунення недоліків.

"Увага приділялась зовнішньому вигляду автобусів і стану салонів транспортних засобів. Зрушення помітні, перевізники почали мити автобуси ззовні, але ще залишається багато запитань до самих салонів, виявлені потерті сидіння в автобусах, виявлено сторонні предмети у салонах. Скеровано відповідні листи, надано термін на усунення недоліків. Наступного тижня ми продовжимо роботу, проконтролюємо виконання по цих автобусах, до яких ми мали зауваження. Керівники підприємств зараз мають дати нам графік постановки автобусів на капітальний ремонт. Також ми оформляємо протоколи на притягнення до штрафних санкцій за інші порушення", — розповів заступник начальника управління транспорту Львівської міської ради.

За словами в.о. міського голови Львова Геннадія Васьківа, перевірки будуть проводити доти, поки ситуація в громадському транспорті не зміниться на краще.


Сотрудники управления транспорта проверили около 40 автобусов, составили акты и протоколы по устранению недостатков. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета заслушали информацию о проведении управлением транспорта проверок на городских автобусных маршрутах. Как сообщил и.о. начальника управления транспорта Игорь Собенко, в целом проверено около 40 автобусов на трех маршрутах, составлено три акта на устранение недостатков.

"Внимание уделялось внешнему виду автобусов и состоянию салонов транспортных средств. Сдвиги заметны, перевозчики начали мыть автобусы извне, но еще остается много вопросов к самим салонам, обнаружены потертые сиденья в автобусах, посторонние предметы в салонах. Направлены соответствующие письма, предоставлен срок на устранение недостатков. На следующей неделе мы продолжим работу, проконтролируем выполнение по этим автобусам, в которых мы имели замечания. Руководители предприятий сейчас должны дать нам график постановки автобусов на капитальный ремонт. Также мы оформляем протоколы на привлечение к штрафным санкциям за другие нарушения", - рассказал заместитель начальника управления транспорта Львовского городского совета.

По словам и.о. городского головы Львова Геннадия Васькива, проверки будут проводить до тех пор, пока ситуация в общественном транспорте не изменится.

 

comments powered by Disqus