STATUS QUO

У Львові двом черговикам надали квартири

Сьогодні, 14 грудня, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про надання квартир двом черговикам міської ради, один з них є учасником АТО, інший — багаторічний працівник ЛКП (двірник). Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Враховуючи рекомендацію громадської комісії з житлових питань при виконкомі, виконавчий комітет вирішив надати квартиру та оформити ордер: — черговику у списку першочергового надання житла (учасник війни) на квартиру загальною прощею 21,8 кв. м, яка складається з однієї кімнати (житл. пл. 17,8 кв. м), спільної кухні та спільних комунальних вигод. Мова іде про учасника АТО. Надається кімната в гуртожитку.

Також виконавчий комітет вирішив надати квартиру та оформити ордер черговику загальної черги на квартиру загальною площею 19,3 кв. м, яка складається з однієї житлової кімнати (пл. 13,8 кв. м), коридору, вбиральні. Мова іде про черговика міської ради, який пропрацював в системі житлово комунального господарства близько 30 років.

Нагадаємо, квартири надаються згідно з п. 54 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, з метою тимчасового поліпшення житлових умов, без зняття з квартирного обліку.


Сегодня, 14 декабря, исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение о предоставлении квартир двум очередникам городского совета, один из них является участником АТО, другой - многолетний работник ЛКП (дворник). Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Учитывая рекомендации общественной комиссии по жилищным вопросам при исполкоме, исполнительный комитет решил предоставить квартиру и оформить ордер очереднику в списке первоочередного предоставления жилья (участник войны) на квартиру общей паломничеством 21,8 кв. м, которая состоит из одной комнаты (жил. пл. 17,8 кв. м), общей кухни и общих коммунальных удобств. Речь идет об участнике АТО. Предоставляется комната в общежитии.

Также исполнительный комитет решил предоставить квартиру и оформить ордер очереднику общей очереди на квартиру общей площадью 19,3 кв. м, которая состоит из одной жилой комнаты (пл. 13,8 кв. м), коридора, туалета. Речь идет об очереднике городского совета, который проработал в системе жилищно коммунального хозяйства около 30 лет.

Напомним, квартиры предоставляются в соответствии с п. 54 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР, утвержденных постановлением Совета Министров Украинской ССР и Украинского республиканского совета профессиональных союзов от 11.12.1984 № 470, с целью временного улучшение жилищных условий, без снятия с квартирного учета.

comments powered by Disqus