STATUS QUO

Львівського підприємця підозрюють у шпигунстві

​У Львові СБУ викрила підприємців на несанкціонованому копіюванні інформації військового характеру через заборонене російське програмне забезпечення. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого в Україні програмного забезпечення "Парус" та "Афіна", внесених до санкційних списків відповідно до Указу Президента, заволоділа базами даних та масивами інформації, що належать державним установам, військовим підрозділам і підприємствам на Львівщині.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсанти легально обслуговували програмне забезпечення цих установ. Проте під час виконання робіт вони встановлювали заборонені програми для копіювання інформації. Використання цих шкідливих програм дало можливість зловмисникам несанкціоновано отримати доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.

Під час санкціонованих слідчо-розшукових дій правоохоронці виявили у комерсантів викрадені бази даних, що належать військовим частинам та державним установам регіону. Встановлено, що копіювання масивів даних відбувалося, зокрема, через програмні засоби віддаленого керування комп’ютером "teamviewer".

Враховуючи те, що програмне забезпечення "Парус" та "Афіна" поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ, через дії зловмисників створено передумови для витоку інформації з обмеженим доступом. Викрадені, за допомогою російських програм, бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці держави.

Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України. Зокрема перевіряється версія щодо передачі незаконно скопійованих даних до спецслужб країни-агресора.


Во Львове СБУ разоблачила предпринимателей на несанкционированном копировании информации военного характера через запрещенное российское программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерческую структуру, которая с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения "Парус" и "Афина", внесенных в санкционных списков в соответствии с Указом Президента, завладела базами данных и массивами информации, принадлежащих государственным учреждениям, воинским подразделениям и предприятиям на Львовщине.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение этих учреждений. Однако во время выполнения работ они устанавливали запрещенные программы для копирования информации. Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам несанкционированно получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

Во время санкционированных следственно-розыскных действий правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных, принадлежащих военным частям и государственным учреждениям региона. Установлено, что копирование массивов данных происходило, в частности, через программные средства удаленного управления компьютером "teamviewer".

Учитывая то, что программное обеспечение "Парус" и "Афина" распространяется и обновляется с серверов, которые территориально расположены в РФ, из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом. Похищенные, с помощью российских программ, базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства.

Сейчас продолжаются следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области в пределах начатого уголовного производства по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. В частности проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных к спецслужбам страны-агрессора.

comments powered by Disqus