STATUS QUO

Україна-Польща - точки розлому. Корисно знати

Протягом останніх десятиліть українсько-польські відносини були якщо не ідеальними, то близькими до зразку добросусідства і партнерства. Апогеєм двостороннього співробітництва стало спільне проведення в 2012 році одного з найбільших спортивних змагань на планеті - чемпіонату Європи з футболу. До недавніх пір Польщу неформально називали адвокатом України в ЄС і НАТО, підкреслюючи наміри офіційної Варшави сприяти інтеграції України в ці міжнародні структури. Однак віднедавна саме Польща погрожує стати головним бар'єром на шляху України до Європейського союзу.

Якого кольору кішка пробігла по межі цих держав - в постійній рубриці Status Quo "Корисно знати".

Протягом трьох з половиною століть, з початку XVII століття і до завершення Другої світової війни, відносини між суспільно-політичними структурами, що існували на територіях Польщі та України, були не просто недружніми, а вкрай ворожими, що наклало відбиток на історичну пам'ять політичних еліт двох народів і сформувало діаметрально протилежні трактування одних і тих же подій і персоналій. У суворій відповідності з твердженням про те, що історія - це політика, обернена в минуле, відмінність поглядів на справи давно минулих днів призвело до виникнення конфлікту між правлячими колами двох країн. В основі сучасного конфлікту лежать чотири основні пункти: події 1943 року на території Волині, що призвели до масової загибелі польського і українського населення, роль і значення в історії Української повстанської армії, а також особистостей Степана Бандери і Романа Шухевича.

Точка розлому  Українська версія  Польська версія

Волинські події 1943 року

Йдеться про масове знищення польського населення і представників інших національностей на території Волині в 1943 році. За різними оцінками, кількість загиблих становила від 30 до 80 тисяч осіб. А з урахуванням інших територій, де відбувалися масові вбивства польського населення, - до 100 тис. чоловік.

Офіційний Київ називає ці події "Волинської трагедією". Масові вбивства сталися в результаті українсько-польської війни, жертвами якої стали тисячі українців і поляків. 

Польська сторона називає події 1943 року "Волинської різаниною" - геноцидом польського народу, організованим Українською повстанською армією і Організацією українських націоналістів.

Степан Бандера

Ідеолог і теоретик українського націоналізму. Народився в 1909 році. Один з перших членів утвореної в 1929 році Організації українських націоналістів. З лютого 1940 року - після розколу ОУН - керівник фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1947 році очолив Провід ОУН. У 1959 році був убитий в Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським.

Організатор і керівник боротьби за утворення незалежної Української держави. В Україні встановлено більше сорока пам'яток і бюстів Бандері, він є почесним громадянином 19-ти міст.

Степан Бандера - терорист і ідейний натхненник масового знищення польського населення на території України. У 1936 році польський суд засудив Бандеру до страти через повішення за участь у вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Бронеслава Пєрацького. Страта була замінена на довічне ув'язнення. Після окупації Польщі гітлерівською Німеччиною Степан Бандера отримав можливість вийти на свободу.

Роман Шухевич

Член ОУН, заступник командира німецького підрозділу "Нахтігаль", заступник командира 201-го батальйону шуцманшафти (батальйон охоронної поліції), з 1944 по 1950 роки - головнокомандуючий УПА. Народився в 1907 році на Львівщині. Убитий під час перестрілки зі співробітниками Міністерства держбезпеки СРСР в березні 1950 року в околицях Львова.

Організатор і керівник боротьби за утворення незалежної Української держави. В Україні встановлено більше десяти пам'ятників Шухевичу, вулиці в декількох десятках міст названі на його честь. 

Роман Шухевич - терорист, як один з керівників УПА - організатор масового знищення польського населення на території України. У 1938 році за участь у замаху на польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького засуджений до чотирьох років позбавлення волі. У 1938 році випущений по амністії.

Українська повстанська армія

Збройне крило Організації українських націоналістів (бандерівців). УПА існувала з 1942 року до середини 50-х.

Воїни УПА - учасники боротьби проти радянського режиму, прирівнюються до ветеранів Другої світової війни.

УПА - організація, відповідальна за масове знищення польського населення в Україні в 1943 році.

 

В течение последних десятилетий украино-польские отношения были если не идеальными, то близкими к образцу добрососедства и партнерства. Апогеем двустороннего сотрудничества стало совместное проведение в 2012 году одного из крупнейших спортивных соревнований на планете – чемпионата Европы по футболу. До недавних пор Польшу неформально называли адвокатом Украины в ЕС и НАТО, подчеркивая намерения официальной Варшавы содействовать интеграции Украины в эти международные структуры. Однако с недавних пор именно Польша грозится стать главным барьером на пути Украины в Европейский союз.

Какого цвета кошка пробежала по границе некогда дружественных государств – в постоянной рубрике Status Quo “Полезно знать”.

В течение трех с половиной столетий, с начала XVII века и до завершения Второй мировой войны, отношения между общественно-политическими структурами, существовавшими на территориях Польши и Украины, были не просто недружественными, а крайне враждебными, что наложило отпечаток на историческую память политических элит двух народов и сформировало диаметрально противоположные трактовки одних и тех же событий и персоналий. В строгом соответствии с утверждением о том, что история – это политика, обращенная в прошлое, различие взглядов на дела давно минувших дней привело к возникновению конфликта между правящими кругами двух стран. В основе современного конфликта лежат четыре основных пункта: события 1943 года на территории Волыни, приведшие к массовой гибели польского и украинского населения, роль и значение в истории Украинской повстанческой армии, а также личностей Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Точка разлома Украинская версия

Польская версия

Волынские события 1943 года

Речь идет о массовом уничтожении польского населения и представителей иных национальностей на территории Волыни в 1943 году. По различным оценкам, количество погибших составило от 30 до 80 тысяч человек. А с учетом иных территорий, где происходили массовые убийства польского населения, – до 100 тыс. человек.

Официальный Киев называет данные события “Волынской трагедией”. Массовые убийства произошли в результате украино-польской войны, жертвами которой стали тысячи украинцев и поляков.

Польская сторона называет события 1943 года “Волынской резней” – геноцидом польского народа, организованным Украинской повстанческой армией и Организацией украинских националистов.

Степан Бандера

Идеолог и теоретик украинского национализма. Родился в 1909 году. Один из первых членов образованной в 1929 году Организации украинских националистов. С февраля 1940 года — после раскола ОУН — руководитель фракции ОУН (б) (бандеровского движения). В 1947 году возглавил Провод ОУН. В 1959 году был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

Организатор и руководитель борьбы за образование независимого украинского государства. В Украине установлено более сорока памятников и бюстов Бандере, он является почетным гражданином 19-ти городов.

Степан Бандера - террорист и идейный вдохновитель массового уничтожения польского населения на территории Украины. В 1936 году польский суд приговорил Бандеру к смертной казни через повешение за участие в убийстве министра внутренних дел Польши Бронеслава Перацкого. Казнь была заменена на пожизненное заключение. После оккупации Польши гитлеровской Германией Степан Бандера получил возможность выйти на свободу.

Роман Шухевич

Член ОУН, заместитель командира немецкого подразделения “Нахтигаль”, заместитель командира 201-го батальона шуцманшафта (батальон охранной полиции), с 1944 по 1950 годы -главнокомандующий УПА. Родился в 1907 году на Львовщине. Убит во время перестрелки с сотрудниками Министерства госбезопасности СССР в марте 1950 года в окрестностях Львова.

Организатор и руководитель борьбы за образование независимого украинского государства. В Украине установлено больше десяти памятников Шухевичу, улицы в нескольких десятках городов названы в его честь.

Роман Шухевич – террорист, как один из руководителей УПА - организатор массового уничтожения польского населения на территории Украины. В 1938 году за участие в покушении на польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого приговорен к четырем годам лишения свободы. В 1938 году выпущен по амнистии.

Украинская повстанческая армия

Вооруженное крыло Организации украинских националистов (бандеровцев). УПА существовала с 1942 года до середины 50-х.

Воины УПА – участники борьбы против советского режима, приравниваются к ветеранам Второй мировой войны.

УПА – организация, ответственная за массовое уничтожение польского населения в Украине в 1943 году.

 
comments powered by Disqus