STATUS QUO

На Львівщині семеро дітей вчинили самогубство

На Львівщині цього року сім дітей вчинили самогубство. Окрім того, прокуратура зафіксувала понад 230 випадків безвісного зникнення дітей, 70 з яких розшукувались у межах кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура на Львівщині зафіксувала понад 230 випадків безвісного зникнення дітей, 70 з яких розшукувались у межах кримінальних проваджень. Крім цього, цьогоріч 7 дітей вчинили самогубства. При цьому переважна більшість неповнолітніх не перебували на обліках в органах і службах у справах дітей, а також з ними не працювали шкільні психологи. Водночас діти проживали у неблагополучних сім’ях, де батьки або законні представники зловживали спиртними напоями або тривалий час перебували за кордоном.

Проаналізувавши матеріали кримінальних проваджень, прокуратура встановила, що неналежний догляд і байдуже ставлення з боку батьків (опікунів) до дітей, не виявлення психологічних проблем у них навчальними закладами та, відповідно, не залучення до роботи психологів, соціальних центрів та ювенальної превенції, призвели до трагічних наслідків. Найбільше таких випадків трапляються у Шевченківському, Личаківському та Залізничному районах Львова.

Враховуючи зазначене, прокуратура доручила органам і службам у справах дітей вжити додаткових заходів для виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проживають у малозабезпечених сім’ях, постійно конфліктують з оточуючими та схильні до суїцидальних вчинків, задля проведення профілактичних заходів і упередження фактів вчинення ними злочинів чи самогубств. Також прокурори проводитимуть для дітей у школах навчально-практичні та роз’яснювальні семінари.


На Львовщине в этом году семь детей совершили самоубийство. Кроме того, прокуратура зафиксировала более 230 случаев безвестного исчезновения детей, 70 из которых разыскивались в рамках уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Прокуратура Львовской области зафиксировала более 230 случаев безвестного исчезновения детей, 70 из которых разыскивались в рамках уголовных производств. Кроме этого, в этом году 7 детей совершили самоубийства. При этом подавляющее большинство несовершеннолетних не состояли на учете в органах и службах по делам детей, с ними не работали школьные психологи. В то же время дети проживали в неблагополучных семьях, где родители или законные представители злоупотребляли спиртными напитками или длительное время находились за границей.

Проанализировав материалы уголовных производств, прокуратура установила, что ненадлежащий уход и равнодушное отношение со стороны родителей (опекунов) к детям, не обнаружение психологических проблем у них учебными заведениями и, соответственно, не привлечение к работе психологов, социальных центров и ювенальной превенции, привели к трагическим последствиям. Больше всего таких случаев произошло в Шевченковском, Лычаковском и Железнодорожном районах Львова.

Учитывая указанное, прокуратура поручила органам и службам по делам детей принять дополнительные меры для выявления детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, проживающих в малообеспеченных семьях, постоянно конфликтующих с окружающими и склонных к суицидальным поступкам, для проведения профилактических мероприятий и предупреждения фактов совершения ими преступлений или самоубийств. Также прокуроры будут проводить для детей в школах учебно-практические и разъяснительные семинары.

comments powered by Disqus