STATUS QUO

Комунальні служби Львова перейшли на зимовий режим роботи

Усі комунальні служби Львова перейшли на зимовий режим роботи. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні інженерного господарства Львівської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови Львова, з 13 листопада усі комунальні підприємства, задіяні в роботі з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, перейшли на зимовий режим роботи.

Згідно з розпорядженням, районні адміністрації міста як балансоутримувачі вулично-дорожньої мережі мають забезпечити:

  • першочергове прибирання магістральних вулиць і вулиць, які є маршрутами пасажирського транспорту, згідно з закріпленими територіями;
  • утримання проїжджої частини вулиць і тротуарів міста у безпечному стані для проходження пішоходів, проїзду авто та електротранспорту;
  • встановлення ящиків (пірамід) з протиожеледними матеріалами на підйомах і спусках міста;
  • координацію робіт комунальних підприємств щодо оперативного прибирання вулиць і площ від снігу та посипання проїжджої частини протиожеледними матеріалами;
  • організацію цілодобового забезпечення протиожеледними матеріалами підприємств, задіяних до роботи з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі та ін.

Керівники усіх "Шляхово-ремонтних підприємств" Львова мають подати районним адміністраціям перелік спеціальної техніки, яка буде задіяна до цілодобового режиму роботи та забезпечити необхідну кількість техніки для механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі з 18.00 до 08.00 у разі інтенсивного снігопаду.

ЛМКП "Львівводоканал" доручено укомплектувати аварійні бригади необхідними матеріалами для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на водопроводах і каналізаційних колекторах, які можуть виникнути в зимовий період.

ЛМКП "Львівтеплоенерго" і ЛКП "Залізничнетеплоенерго" доручено забезпечити резервне електроживлення об’єктів теплопостачання в разі знеструмлення.

ЛКП "Зелений Львів" і ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" відповідають за своєчасне очищення від снігу пішохідних доріжок у парках, скверах та на території цвинтарів.

ЛКП "Львівсвітло" відповідає за належне освітлення вулиць та доріг міста, зупинок громадського транспорту, шляхопроводів і транспортних розв’язок міста.

Усім іншим комунальним службам доручено забезпечити цілодобову готовність техніки, що задіяної в роботі з прибирання міста.

Довідка SQ. Загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період - це 141 одиниця. Зокрема цього року було закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. Також закуплено 15 тис. м3 піскосуміші.


Все коммунальные службы Львова перешли на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщили в управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета, согласно распоряжению городского головы Львова, с 13 ноября все коммунальные предприятия, задействованные в работе с механизированной уборки улично-дорожной сети, перешли на зимний режим работы.

Согласно распоряжению, районные администрации города как балансодержатели улично-дорожной сети должны обеспечить:

  • первоочередную уборку магистральных улиц и улиц, которые являются маршрутами пассажирского транспорта, согласно закрепленными территориями;
  • содержание проезжей части улиц и тротуаров города в состоянии для прохождения пешеходов, проезда авто и электротранспорта;
  • установление ящиков (пирамид) с противогололедными материалами на подъемах и спусках города
  • координацию работ коммунальных предприятий по оперативной уборке улиц и площадей от снега и посыпке проезжей части противогололедными материалами;
  • организацию круглосуточного обеспечения противогололедными материалами предприятий, задействованных в работе с механизированной уборки улично-дорожной сети и др.

Руководители всех "Дорожно-ремонтных предприятий" Львова должны подать районным администрациям перечень специальной техники, которая будет задействована в круглосуточный режиме и обеспечить необходимое количество техники для механизированной уборки улично-дорожной сети с 18.00 до 08.00 в случае интенсивного снегопада.

ЛГКП "Львовводоканал" поручено укомплектовать аварийные бригады необходимыми материалами для оперативной ликвидации аварийных ситуаций на водопроводах и канализационных коллекторах, которые могут возникнуть в зимний период.

ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" поручено обеспечить резервное электропитание объектов теплоснабжения в случае обесточивания.

ЛКП "Зеленый Львов" и ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг" отвечают за своевременную очистку от снега пешеходных дорожек в парках, скверах и на территории кладбищ.

ЛКП "Львовсвет" отвечает за надлежащее освещение улиц и дорог города, остановок общественного транспорта, путепроводов и транспортных развязок города.

Всем остальным коммунальным службам поручено обеспечить круглосуточную готовность техники, задействованной в работе по уборке города.

Справка SQ. Общее количество техники, которая будет задействована для уборки города в зимний период, - это 141 единица. В частности в этом году была закуплена новая техника: 5 пескоразбрасывателей МАЗ и 2 трактора. Также закуплено 15 тыс. м3 пескосмеси.

comments powered by Disqus