STATUS QUO

У Львові дві протилежні петиції щодо сміттєпереробного заводу набрали по 500 голосів

Дві протилежні петиції щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові набрали по 500 голосів. Обидві депутати розглянуть у вересні. Про це повідомляє "Львівська газета". 

Одразу дві петиції – одна "за" будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, інша – "проти" будівництва такого заводу в межах Львова, розглянуть депутати Львівської міської ради на найближчому засіданні. Вперше зібратись після канікул вони планують 20 вересня.

20 квітня на сайті електронних петицій зареєстрували петицію "Заборонити будівництво сміттєпереробного заводу на Пластовій 13. Знайти ділянку для будівництва за межами міста Львова".  До 5 липня вона зібрала необхідних 500 голосів, тож мусить бути винесена на розгляд депутатів Львівської міської ради.

Ще одну петицію, однак тепер вже з вимогою "побудувати комплекс із переробки відходів у Львові" зареєстрували на сайті e-dem.in.ua 8 серпня. До закінчення збору підписів ще місяць, однак вона вже перетнула позначку необхідних 500 голосів.

"Сортування та переробка незначної кількості вторинної сировини, захоронення відходів на сміттєзвалищах, а віднедавна, ще й транспортування відходів на значні відстані, свідчить про те, що необхідно докласти максимум зусиль, для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами та забезпечити розвиток галузі перероблення відходів"

Цитата з петиції

Одна з вимог другої петиції – забезпечити будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу у встановлені терміни, тобто до 2020 року.

Як пояснив начальник відділу громадського партнерства Львівської міської ради Орест Файфурка, згідно з порядком розгляду електронних петицій, обидві будуть винесені на розгляд депутатів Львівської міської ради. По кожній має бути рішення. Якщо якусь з петицій підтримають, виконавчі органи розроблять дорожню карту щодо втілення її в життя.

Нагадаємо, восени цього року на вулиці Пластовій, 13 планують почати будівництво сміттєпереробного заводу. Завершити роботи над об’єктом сподіваються у 2020. Депутати міської ради вже погодили виділення майже семи гектарів для заводу та взяття кредиту на його будівництво. Запланований сміттєпереробний завод у Львові коштуватиме місту 35 мільйонів євро. 20 млн євро – кошти ЄБРР, 5 млн євро – Фонд чистих технологій. Окрім цього, є попередня домовленість ЛКП "Зелене місто" на залучення грантового співфінансування у розмірі 10 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.


Две противоположные петиции по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове набрали по 500 голосов. Обе депутаты рассмотрят в сентябре. Об этом сообщает "Львовская газета". 

Сразу две петиции - одна "за" строительство мусороперерабатывающего завода во Львове, другая - "против" строительства такого завода в пределах Львова, рассмотрят депутаты Львовского городского совета на ближайшем заседании. Впервые собраться после каникул они планируют 20 сентября.

20 апреля на сайте электронных петиций зарегистрировали петицию "Запретить строительство мусороперерабатывающего завода на Пластовой 13. Найти участок для строительства за пределами города Львова". К 5 июля она собрала необходимые 500 голосов, поэтому должна быть вынесена на рассмотрение депутатов Львовского городского совета.

Еще одну петицию, однако теперь уже с требованием "построить комплекс по переработке отходов в Львове" зарегистрировали на сайте e-dem.in.ua 8 августа. До окончания сбора подписей еще месяц, однако она уже пересекла отметку необходимых 500 голосов.

"Сортировка и переработка незначительного количества вторичного сырья, захоронения отходов на свалках, а с недавних пор еще и транспортировки отходов на значительные расстояния, свидетельствует о том, что необходимо приложить максимум усилий для решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами и обеспечить развитие отрасли переработки отходов".

Цитата из петиции

Одно из требований второй петиции - обеспечить строительство современного мусороперерабатывающего комплекса в установленные сроки, то есть до 2020 года.

Как пояснил начальник отдела общественного партнерства Львовского городского совета Орест Файфурка, согласно порядку рассмотрения электронных петиций, обе будут вынесены на рассмотрение депутатов Львовского городского совета. По каждой должно быть решение. Если какую-то из петиций поддержат, исполнительные органы разработают дорожную карту по воплощению ее в жизнь.

Напомним, осенью этого года на улице Пластовой, 13 планируют начать строительство мусороперерабатывающего завода. Завершить работы над объектом надеются в 2020. Депутаты городского совета уже согласовали выделение почти семи гектаров для завода и взятие кредита на его строительство. Планируемый мусороперерабатывающий завод во Львове будет стоить городу 35 млн евро. 20 млн евро - средства ЕБРР, 5 млн евро - Фонд чистых технологий. Кроме этого, есть предварительная договоренность ЛКП "Зеленый город" на привлечение грантового софинансирования в размере 10 млн евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.