STATUS QUO

На Перемишлянщині дев'ять посадовців покарано за корупцію

Упродовж 2018 року Золочівською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді Перемишлянським районним судом 10 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Дев'ять з посадовців визнані винними, щодо однієї особи рішення оскаржується у апеляційному порядку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Серед десятьох порушників – чотири депутати районної ради, троє сільських голів, секретар сільради, керівник відділу освіти та керівник комунального підприємства.

Дев’ятьом правопорушникам інкриміновано ч.1 ст.172-6 КУпАП (несвоєчасне подання без поважних причин декларації), а ще одному – ч.2 ст.172-6 КУпАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані).

За результатами розгляду вказаних протоколів дев’ятьох визнано винними, а щодо однієї особи судом закрито провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності (рішення оскаржується у апеляційному порядку). Загальна сума штрафів, яка на даний час повністю сплачена, становить 8,5 тис грн.

Окрім цього, місцевою прокуратурою, в порядку ч.3 ст.65 Закону України "Про запобігання корупції", у органи влади та місцевого самоврядування скеровано 8 подань з метою усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.


В течение 2018 Золочевской местной прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении Перемышлянской районным судом 10 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Девять из должностных лиц признаны виновными, в отношении одного лица решение обжалуется в апелляционном порядке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Среди десяти нарушителей - четыре депутата районного совета, трое сельских голов, секретарь сельсовета, руководитель отдела образования и руководитель коммунального предприятия.

Девяти правонарушителям инкриминируется ч.1 ст.172-6 КУоАП (несвоевременное представление без уважительных причин декларации), а еще одному - ч.2 ст.172-6 КУоАП (несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии).

По результатам рассмотрения указанных протоколов девяти признаны виновными, а в отношении одного лица судом закрыто производство в связи с истечением сроков привлечения к ответственности (решение обжалуется в апелляционном порядке). Общая сумма штрафов, которая в настоящее время полностью оплачена, составляет 8,5 тыс грн.

Кроме этого, местной прокуратурой в порядке ч.3 ст.65 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в органы власти и местного самоуправления направлено 8 представлений с целью устранения нарушений требований антикоррупционного законодательства.

comments powered by Disqus