STATUS QUO

Епідеміологи перевірили лікарні та дитсадки Львіщини на кліщів пилу

З метою виявлення алергенних кліщів, фахівцями Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України в 2017 році проведене лабораторне дослідження 1815 проб побутового пилу, відібраних у лікарнях, дитячих дошкільних закладах, дитячих будинках, школах - інтернатах, приватних будинках та перукарнях. З них 114 були з позитивним результатом (6,3%). Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України. 

За даними Лабораторного центру, найбільша кількість алергенних кліщів виявлена у пробах, відібраних у дитячих дошкільних закладах та лікарнях області. Із 835 проб, відібраних у дитячих дошкільних закладах – 59 з позитивним результатом, що складає 8,5 % (Миколаївський, Бродівський, Сокальський, Самбірський, Старосамбірський, Жидачівський, Дрогобицький та Золочівський райони). У лікувальних закладах відібрані 812 проб – 34 з позитивним результатом, що складає 4,2%  (Перемишлянський, Миколаївський, Дрогобицький, Жидачівський, Сколівський, Стрийський та Ст.Самбірський райони).

Найбільше у відсотковому плані було виявлено алергенних кліщів у житлових приміщеннях. Зі 78 проб побутового пилу відібраних із житлових приміщень хворих на бронхіальну астму (згідно укладених угод) – 21з позитивним результатом, що складає 26,9%.

У  57 пробах  (45,9%) від загальної кількості позитивних проб кількість кліщів родини Pyroglyphidae варіює від 5 до 170 екземплярів в 1 г пилу, що є високим  фактором ризику для виникнення алергічних захворювань.

Найбільша кількість кліщів була  в пробах побутового пилу з постільної білизни, подушок та матраців.Варто зазначити, що  кліщі роду Dermatophagoides pteronyssinus є домінуючими та складають 85 % всієї акарофауни побутового пилу.

Результати досліджень та пропозиції щодо організації та проведення протиепідемічних заходів скеровувалися керівникам закладів та приватним особам.

Довідка SQ. Аби зберегти своє здоров’я потрібно ретельно дотримуватись  норм  гігієни. По-перше, щодня необхідно приймати душ, аби змивати з тіла лусочки шкіри. По-друге, треба регулярно прибирати квартиру, двічі на тиждень чистити м’які меблі з допомогою порохотяга. Килими, перини, ковдри, подушки та м’які іграшки варто здавати в хімчистку. А при сонячній погоді обов’язково просушувати на повітрі, бо сонячні промені вбивають цих кліщів.


С целью выявления аллергенных клещей, специалистами Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины в 2017 году проведено лабораторное исследование 1815 проб бытовой пыли, отобранных в больницах, детских дошкольных учреждениях, детских домах, школах - интернатах, частных домах и парикмахерских. Из них 114 были с положительным результатом (6,3%). Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины. 

По данным Лабораторного центра, наибольшее количество аллергенных клещей обнаружена в пробах, отобранных в детских дошкольных учреждениях и больницах области. С 835 проб, отобранных в детских дошкольных учреждениях - 59 с положительным результатом, что составляет 8,5% (Николаевский, Бродовский, Сокальский, Самборский, Старосамборский, Жидачевский, Дрогобычский и Золочевский районы). В лечебных учреждениях отобраны 812 проб - 34 с положительным результатом, что составляет 4,2% (Самборский, Николаевский, Дрогобычский, Жидачевский, Сколевский, Стрыйский и Ст.Самбирський районы).

Больше всего в процентном отношении было обнаружено аллергенных клещей в жилых помещениях. Из 78 проб бытовой пыли отобранных из жилых помещений больных бронхиальной астмой (согласно заключенных договоров) - 21з положительным результатом, что составляет 26,9%.

В 57 пробах (45,9%) от общего количества положительных проб количество клещей семьи Pyroglyphidae варьирует от 5 до 170 экземпляров в 1 г пыли, что является высоким фактором риска для возникновения аллергических заболеваний.

Наибольшее количество клещей была в пробах бытовой пыли из постельного белья, подушек и матрацив.Варто отметить, что клещи рода Dermatophagoides pteronyssinus являются доминирующими и составляют 85% всей акарофауны бытовой пыли.

Результаты исследований и предложения по организации и проведению противоэпидемических мероприятий направлялись руководителям учреждений и частным лицам.

Справка SQ. Чтобы сохранить свое здоровье нужно тщательно соблюдать нормы гигиены. Во-первых, ежедневно необходимо принимать душ, чтобы смывать с тела чешуйки кожи. Во-вторых, надо регулярно убирать квартиру, дважды в неделю чистить мягкую мебель с помощью пылесоса. Ковры, перины, одеяла, подушки и мягкие игрушки стоит сдавать в химчистку. А при солнечной погоде обязательно просушивать на воздухе, потому что солнечные лучи убивают этих клещей.

comments powered by Disqus