STATUS QUO

резерв, армия, контракт

Львів’ян заохочують до військової служби у резерві

Враховуючи події, які відбуваються нині на українському Донбасі, обласні військові комісаріати наголошують на важливості проходження військової служби у резерві. Про це повідомляє медіа-центр Міноборони України.

Як роз’яснив львівський обласний військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко, резервіст укладає контракт із командиром частини щодо проходження військової служби в резерві та упродовж року має пройти відповідні збори. При цьому у військо його ніхто не забирає, резервіст працює далі як цивільний.

“А в разі прийняття президентом України рішення щодо оголошення особливого періоду або військового стану така людина має у найкоротший термін прибути у військову частину і зайняти своє місце у строю вже як військовослужбовець“, — повідомив підполковник.

За його словами, за службу у військовому резерві наприкінці року передбачена заробітна плата, яка складає 3 600 гривень на рік. А під час проходження зборів за резервістом зберігається місце праці, середньомісячна заробітна плата та інші пільги.

Олександр Тіщенко закликав громадян Львівщини, які пройшли шість хвиль часткових мобілізацій 2014-2015 років та ще не встали на військовий облік, звернути увагу на переваги проходження військової служби у резерві, оскільки саме вони складають сьогодні оперативний резерв української армії.


Учитывая события, происходящие сейчас на украинском Донбассе, областные военные комиссариаты отмечают важность прохождения военной службы в резерве. Об этом сообщает медиа-центр Минобороны Украины.

Как разъяснил львовский областной военный комиссар подполковник Александр Тищенко, резервист заключает контракт с командиром части о прохождении военной службы в резерве и в течение года должен пройти соответствующие сборы. При этом в армию его никто не забирает, резервист работает дальше как гражданский.

"А в случае принятия президентом Украины решения об объявлении особого периода или положения такой человек должен в кратчайшие сроки прибыть в военную часть и занять свое место в строю уже как военнослужащий", - сообщил подполковник.

По его словам, за службу в военном резерве в конце года предусмотрена заработная плата, которая составляет 3600 гривен в год. А во время прохождения сборов за резервистом сохраняется место работы, среднемесячная заработная плата и другие льготы.

Александр Тищенко призвал граждан Львовщины, которые прошли шесть волн частичных мобилизаций 2014-2015 годов и еще не стали на воинский учет, обратить внимание на преимущества прохождения военной службы в резерве, поскольку именно они составляют сегодня оперативный резерв армии.

Автор: Тетяна Костенко