STATUS QUO

АТО, Игорь Яворский, областной совет, доброволец

Облрада звернулася до президента щодо засудженного добровольця Ігоря Яворського

Депутати Львівської обласної ради обуренні рішенням позбавити волі добровольця Ігоря Яворського. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

У четвер, 13 липня, Львівська обласна рада прийняла звернення до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України та Міністра оборони України щодо вироку Печерського районного суду міста Києва про добровольця антитерористичної операції Ігоря Яворського

"Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко обурені вищезазначеним вироком, який спричинив негативну реакцію органів місцевої влади та громадськості області. Слід зазначити, що засідання суду відбувалось за скороченою процедурою, без участі адвоката, що унеможливило повністю реалізувати Яворським І. О. передбаченого Конституцією України права на захист…

Очевидно, що суд прийшов до помилкового та поспішного висновку щодо умислу в діях (бездіяльності) обвинуваченого, не в повній мірі дослідив обставини справи, що призвели до запізнення Яворського І. О. на полігон, а також не заслухав покази свідків та прийняв до уваги інші обставини, що мають суттєве значення. Судом також не взято до уваги той факт, що Яворський І. О. добровільно пішов на фронт з Майдану, записавшись до першого батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України. Відтак, абсурдність звинувачення його в ухиленні від військової служби та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України, є беззаперечною…

Вважаємо, що запізнення з відпустки на полігон, а не в зону АТО, не може бути причиною для такого жорстокого вироку в 4 роки і 6 місяців. Виходячи з вищенаведеного, та з метою відновлення справедливості, просимо забезпечити швидкий, об’єктивний та неупереджений розгляд справи № 757/31337/16-к, за обвинуваченням стрільця-гранатометника 2 відділення 4 взводу оперативного призначення батальйону оперативного призначення (резервного батальйону) ім. Генерала Кульчицького військової частини № 3066 Яворського Ігоря Орестовича, судом апеляційної інстанції з одночасним вирішенням питання заміни запобіжного заходу", - йдеться у зверненні.


Депутаты Львовского областного совета возмущены решением лишить свободы добровольца Игоря Яворского. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

В четверг, 13 июля, Львовский областной совет принял обращение к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору Украины, Министру внутренних дел Украины и Министру обороны Украины относительно приговора Печерского районного суда Киева в отношении добровольца антитеррористической операции Игоря Яворского

"Мы, депутаты Львовского областного совета, глубоко возмущены вышеупомянутым приговором, который вызвал негативную реакцию местных властей и общественности области. Следует отметить, что заседание суда проходило по сокращенной процедуре, без участия адвоката, что сделало невозможным полностью реализовать Яворским И. А. предусмотренного Конституцией Украина права на защиту... Очевидно, что суд пришел к ошибочному и поспешному выводу об умысла в действиях (бездействии) обвиняемого, не в полной мере исследовал обстоятельства дела, которые привели к опоздания Яворского И. О. на полигон, а также не заслушал показания свидетелей и принял во внимание другие обстоятельства, имеющие существенное значение. Судом не принято во внимание тот факт, что Яворский И. А. добровольно ушел на фронт с Майдана, записавшись в первый батальон оперативного назначения Национальной Гвардии Украины. Поэтому абсурдность обвинения его в уклонении от военной службы и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины, является бесспорным…

Считаем, что опоздание из отпуска на полигон, а не в зону АТО, не может быть причиной для такого жестокого приговора в 4 года и 6 месяцев. Исходя из вышеприведенного и с целью восстановления справедливости, просим обеспечить быстрое, объективное и беспристрастное рассмотрение дела № 757/31337/16-к по обвинению стрелка-гранатометчика 2-го отделения 4-го взвода оперативного назначения батальона оперативного назначения (резервного батальона) им. Генерала Кульчицкого воинской части № 3066 Яворского Игоря Орестовича судом апелляционной инстанции с одновременным решением вопроса замены меры пресечения", - говорится в обращении.

Автор: Тетяна Костенко