STATUS QUO

Які обов'язки відтепер мають водії маршруток у Львові – умови договору

Львівська міськрада розробила новий договір, який підписуватиме з перевізниками. Про це повідомляють "Варіанти". 

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у Львові. Міськрада міста внесла зміни до договору, який вона укладатиме з перевізниками, після проведення конкурсу на пасажирські перевезення у місті.

Як йдеться у рішенні, кожен автобус на маршруті матиме затверджений похвилиннний графік руху, якого водій повинен буде дотримуватися, фіксуються зупинки, на яких водії зможуть зупинятися, а у салоні та на бортах автобусів дозволили розміщувати рекламу, однак тепер не можна заклеювати рекламною плівкою вікна маршрутки.

Крім цього, якщо перевізник протягом трьох днів за місяць виставить на маршрут меше 80% автобусів або водії маршруток відхиляться від схеми руху маршруту, то міськрада має право скасувати ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів для перевізника.

Також водіїв автобусів зобов'язали: оголошувати назви зупинок та інформацію щодо можливих пересадок на інші маршрути; видавати проїзні квитки; безкоштовно перевозити школярів під час навчання у разі наявності у них учнівського квитка та пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд.

Ціну за проїзд встановлює міська рада за результатами розрахунків, поданих перевізником, а перевізники мають щомісячно звітуватися перед міською радою,

За невиконання умов договору перевізників штрафуватимуть у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить орієнтовно 4 000 грн.


Львовский горсовет разработала новый договор, который будует подписывать с перевозчиками. Об этом сообщают "Варианты". 

Исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил договор об организации перевозки пассажиров на автобусном маршруте общего пользования во Львове. Горсовет города внес изменения в договор, который он будет заключать с перевозчиками, после проведения конкурса на пассажирские перевозки в городе.

Как говорится в решении, для каждого автобуса на маршруте будет утвержден поминутный график движения, который водитель должен будет соблюдать. В нем фиксируются остановки, на которых водители смогут останавливаться, а в салоне и на бортах автобусов позволили размещать рекламу, однако теперь нельзя заклеивать рекламной пленкой окна маршрутки.

Кроме этого, если перевозчик в течение трех дней в месяц выставит на маршрут меньше 80% автобусов или водители маршруток отклонятся от схемы движения маршрута, то горсовет вправе отменить лицензию на предоставление услуг по перевозке пассажиров для перевозчика.

Также водителей автобусов обязали: объявлять названия остановок и информацию о возможных пересадках на другие маршруты; выдавать проездные билеты, бесплатно перевозить школьников при обучении в случае наличия у них ученического билета и пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд.

Цену за проезд устанавливает городской совет по результатам расчетов, представленных перевозчиком, а перевозчики ежемесячно будут отчитываться перед городским советом,

За невыполнение условий договора перевозчиков будут штрафовать в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет ориентировочно 4000 грн.

comments powered by Disqus