STATUS QUO

На Левандівці побудують школу

Учні СЗШ № 65 не навчатимуться у другу зміну: депутати напрацювали і представили батькам кроки з розв'язання проблеми. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

12 лютого відбулося виїзне засідання постійної комісії гуманітарної політики ЛМР у СЗШ № 65, що на Левандівці, і зустрілися з керівництвом школи та батьками.

Темою виїзного депутатського засідання стало звернення до Львівської міської ради батьків, учні яких навчаються у СЗШ № 65, про те, що у їхній школі із наступного навчального  року хочуть запровадити навчання у дві зміни. Батьки виступили проти такого нововведення, адже це створить незручності для дітей, бо вони будуть перевтомлені, не зможуть добре підготуватися до уроків, брати участь у гуртках тощо.

Члени профільної комісії гуманітарної політики для з’ясування ситуації разом з депутатами міськради Тарасом Гупало та Сергієм Івахом, а також начальником управління освіти Зоряною Довганик виїхали на місце. На зустрічі депутати напрацювали і представили батькам шляхи, як можна вирішити це питання зараз, а також у перспективі.

За інформацією директорки СЗШ № 65 Лесі Піх, зараз у цьому навчальному закладі є 1664 учні. З початком нового навчального  року очікують набрати шість класів.

Депутати озвучили шляхи вирішення цієї проблеми, які вони напрацювали. За інформацією депутата Тараса Гупало, поруч зі школою розташоване приміщення, яке зараз належить Львівській залізниці. Колись там була дитяча поліклініка, а перед нею – будинок побуту.  Тому Тарас Гупало підготував проект звернення міськради до Львівської залізниці про передачу до міської ради цього приміщення. Це звернення буде запропоновано на пленарному засіданні 14 лютого.

Окрім того, депутати розглянули і підтримали варіант будівництва нової школи у районі Левандівки, під яку у генплані м. Львова навіть відведена земельна ділянка. Комісія прийняла рішення на сесії озвучити це питання, щоб ці землі передати під навчальний заклад і розпочати будівництво школи. Це рішення підтримали батьки.

Зараз, поки що вирішили знайти резерви у школі.

"Було прийнято рішення щодо організації у першу зміну навчання дітей усієї школи. Окрім того, розглядалося питання щодо використання тих приміщень, які вже довгий час не використовуються в освітньому процесі. Ми будемо працювати над тим, щоби переобладнати до 1 вересня приміщення, які би могли використовувати для навчання з 1 вересня 2019 року", - поінформувала очільниця управління освіти міста.


Ученики СОШ № 65 не будут учиться во вторую смену: депутаты разработали и представили родителям шаги по решению проблемы. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

12 февраля состоялось выездное заседание постоянной комиссии гуманитарной политики Львовского горсовета в СОШ № 65, что на Левандовке, и встретились с руководством школы и родителями.

Темой выездного депутатского заседания стало обращение к Львовскому городскому совету родителей, ученики которых обучаются в СОШ № 65, о том, что в их школе со следующего учебного года хотят ввести обучение в две смены. Родители выступили против такого нововведения, ведь это создаст неудобства для детей, поскольку они уставшие не смогут хорошо подготовиться к урокам, участвовать в кружках и тому подобное.

Члены профильной комиссии гуманитарной политики для выяснения ситуации вместе с депутатами горсовета Тарасом Гупало и Сергеем Ивахом, а также начальником управления образования Зоряной Довганик выехали на место. На встрече депутаты разработали и представили родителям пути, как можно решить этот вопрос сейчас, а также в перспективе.

По информации директора СОШ № 65 Леси Пих, сейчас в этом учебном заведении 1664 ученика. С началом нового учебного года ожидают набрать шесть классов.

Депутаты озвучили пути решения этой проблемы. По информации депутата Тараса Гупало, рядом со школой расположено помещение, которое сейчас принадлежит Львовской железной дороге. Когда-то там была детская поликлиника, а перед этим - дом быта. Поэтому Тарас Гупало подготовил проект обращения горсовета к Львовской железной дороги о передаче в городской совет этого помещения. Это обращение будет предложено на пленарном заседании 14 февраля.

Кроме того, депутаты рассмотрели и поддержали вариант строительства новой школы в районе Левандовки, под которую в генплане г. Львов даже отведен земельный участок. Комиссия приняла решение на сессии озвучить этот вопрос, чтобы эти земли передать под учебное заведение и начать строительство школы. Это решение поддержали родители.

Пока же решено найти резервы в школе.

"Было принято решение об организации в первую смену обучения всей школы. Кроме того, рассматривался вопрос об использовании тех помещений, которые уже долгое время не используются в образовательном процессе. Мы будем работать над тем, чтобы переоборудовать до 1 сентября помещения, которые могли бы использовать для обучения к 1 сентября 2019", - сообщила руководительница управления образования города.

comments powered by Disqus