STATUS QUO

У Львові перевіряють автоперевізників: що виявили

Управління транспорту провело перевірку якості транспортних перевезень пасажирів на 16 маршрутах: на виявлені порушення буде накладено штрафи. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Управління транспорту Львівської міської ради провело перевірку щодо забезпечення якості автобусних перевезень у трьох перевізників — "Фіакр Львів", ТзОВ "Міра і К", АТП-14 630. Про це повідомив Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту. Виконавчий комітет підтримав пропозицію, щоб управління транспорту щотижнево звітувало про результати таких перевірок.

"З 1 лютого вступив в дію відкоригований тариф на пасажирські перевезення загального користування у м. Львові, а також пенсіонери за віком та особи з інвалідністю 3-ої групи отримали можливість їздити безкоштовно у всьому міському громадському транспорті. Відповідно перевізники обіцяли покращити якість послуги з перевезення, однак почали надходити скарги від мешканців. Тому ми вирішили перевірити стан перевезень, оскільки у нас в договорі також прописано накладення штрафів за ненадання якісних послуг. Вчора ми провели перевірку у трьох перевізників — це ТзОВ "Фіакр Львів", ТзОВ "Міра і К" і АТП-14 630", - зазначив заступник начальника управління транспорту міськради.

За його словами, представники управління були присутні зранку, коли відбувається випуск автобусів на маршрут. Перевірили 16 маршрутів. Були виявлені такі недоліки як відсутність належної візуальної інформації та неналежний стан автобусів. Зокрема виявили старі наклейки з інформацією про платне перевезення пенсіонерів, не було інформації про нову вартість тарифу, відсутня інформація про те, що школярі мають право на безкоштовний проїзд, також були брудні автобуси на випуску. Такі автобуси були завернуті з випуску для усунення недоліків.

Усі порушення були зафіксовані в актах. На порушення буде накладено штрафи. Сума штрафу за одне порушення в середньому становить 1700 грн.

Такі рейди планується провести і по інших перевізниках.

Також Ігор Собенко повідомив, що управління транспорту цього року вже наклало 50 штрафів на перевізників за невиконання умов договору. Минулого року було оформлено 34 штрафи.

В свою чергу Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку, відзначив ще одну важливо складову якості перевезень — поведінка водіїв. Він також наголосив на важливості протягом місця проводити постійні перевірки якості роботи перевізників і оперативно реагувати на інформацію від мешканців про порушення.


Управление транспорта провело проверку качества транспортных перевозок пассажиров на 16 маршрутах: на выявленные нарушения будет наложен штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Управление транспорта Львовского городского совета провело проверку качества автобусных перевозок трех перевозчиков - "Фиакр Львов", ООО "Мера и К", АТП-14 630. Об этом сообщил Игорь Собенко, заместитель начальника управления транспорта. Исполнительный комитет поддержал предложение, чтобы управление транспорта еженедельно отчитывались о результатах таких проверок.

"С 1 февраля вступил в действие откорректированный тариф на пассажирские перевозки общего пользования в г. Львове, а также пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью 3-й группы получили возможность ездить бесплатно во всем городском общественном транспорте. Соответственно перевозчики обещали улучшить качество услуги по перевозке, однако начали поступать жалобы от жителей. Поэтому мы решили проверить состояние перевозок, поскольку у нас в договоре также прописано наложение штрафов за непредоставление качественных услуг. Вчера мы провели проверку трех перевозчиков - это ООО "Фиакр Львов", ООО "Мера и К" и АТП-14630 ", - отметил заместитель начальника управления транспорта горсовета.

По его словам, представители управления присутствовали утром, когда происходит выпуск автобусов на маршрут. Проверили 16 маршрутов. Были выявлены следующие недостатки: отсутствие надлежащей визуальной информации и ненадлежащее состояние автобусов. В частности обнаружили старые наклейки с информацией о платной перевозке пенсионеров, не было информации о новой стоимости тарифа, отсутствует информация о том, что школьники имеют право на бесплатный проезд, также были грязные автобусы на выпуске. Такие автобусы были завернуты с выпуска для устранения недостатков.

Все нарушения были зафиксированы в актах. В нарушение будет наложены штрафы. Сумма штрафа за одно нарушение в среднем составляет 1700 грн.

Такие рейды планируется провести и по другим перевозчикам.

Также Игорь Собенко сообщил, что управление транспорта в этом году уже наложило 50 штрафов на перевозчиков за невыполнение условий договора. В прошлом году было оформлено 34 штрафы.

В свою очередь Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития, отметил еще одну важно составляющую качества перевозок - поведение водителей. Он также отметил важность в течение месяца проводить постоянные проверки качества работы перевозчиков и оперативно реагировать на информацию от жителей о нарушениях.

comments powered by Disqus