STATUS QUO

Стан 10 шахтарів під землею погіршився – Михайло Волинець

Упродовж ночі 10 шахтарів вивезли на поверхню через погіршення стану здоров’я. В копальні на глибині 540 метрів залишаються 78 гірників, які вимагають виплати зарплати. Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України. 

Гірники шахти "Лісова" на Львівщині продовжують акцію протесту, метою якої є погашення заборгованості по зарплаті. За словами лідера незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, в копальні на глибині 540 метрів залишаються 78 гірників.

"Упродовж ночі 10 шахтарів вивезли на поверхню через погіршення стану здоров’я. Протест почався у понеділок 10 грудня, а шахтарі чотирьох змін усі ці дні знаходяться на поверхні шахти. Вночі вони сплять на місцях, в нарядних та бані. Це свідчить про згуртованість та високий дух солідарності".

Михайло Волинець

Він повідомив, що шахтарі не вірять, що владні структури мають намір розв’язувати ситуацію, тому вони готуються до перекриття прикордонного переходу з Польщею в районі Рави-Руської.


В течение ночи 10 шахтеров вывезли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. В шахте на глубине 540 метров остаются 78 горняков, которые требуют выплаты зарплаты. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины. 

Горняки шахты "Лесная" на Львовщине продолжают акцию протеста, целью которой является погашение задолженности по зарплате. По словам лидера независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, в шахте на глубине 540 метров остаются 78 горняков.

"В течение ночи 10 шахтеров вывезли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Протест начался в понедельник 10 декабря, а шахтеры четырех смен все эти дни находятся на поверхности шахты. Ночью они спят на местах, в нарядных и бани. Это свидетельствует о сплоченности и высокий дух солидарности ".

Михаил Волынец

Он сообщил, что шахтеры не верят, что властные структуры намерены решать ситуацию, поэтому они готовятся к перекрытию пограничного перехода с Польшей в районе Равы-Русской.

comments powered by Disqus