STATUS QUO

За тиждень на Львівщині легалізовано понад 1000 працівників

За період з 01.10.2018-05.10.2018 до Головного управління ДФС у Львівській області 641 суб’єкт господарювання подав повідомлення про прийняття 1 356 найманих працівників на роботу, при цьому дані суб’єкти господарювання протягом 9-ти місяців 2018 року не звітували про використання найманої праці.

Про це повідомила  прес-служба ГУ ДФС у Львівській області. http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/353485.html

Головне управління ДФС у Львівській області на виконання розпорядження КМУ № 649-р від 05.09.18 "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” провели ряд інформаційно-роз’яснювальних заходів з питань легалізації найманої праці та належного оформлення  трудових відносин та інформує.

За період з 01.10.2018-05.10.2018 до Головного управління ДФС у Львівській області 641 суб’єкт господарювання подав повідомлення про прийняття 1 356 найманих працівників на роботу, при цьому дані суб’єкти господарювання протягом 9-ти місяців 2018 року не звітували про використання найманої праці.

Нагадаємо, що 5 вересня Уряд ухвалив розпорядження "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення". Цим рішенням  передбачено проведення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками. Відтак впродовж двох тижнів  вересня  в області проводилась  спільна інформаційна кампанія. Роботодавцям роз’яснювали вимоги законодавства про працю, закликали належно оформити трудові відносини та попереджували про відповідальність.


За период с 01.10.2018-05.10.2018 в Главное управление ГФС во Львовской области 641 субъект хозяйствования подал уведомление о принятии 1356 наемных работников на работу, при этом данные субъекты хозяйствования в течение 9-ти месяцев 2018 года не отчитывались об использовании наемного труда.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области. 

Главное управление ГФС во Львовской области во исполнение распоряжения КМУ № 649-р от 05.09.18 "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения" провели ряд информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам легализации наемного труда и надлежащего оформления трудовых отношений и информирует.

За период с 01.10.2018-05.10.2018 в Главное управление ГФС во Львовской области 641 субъект хозяйствования подал уведомление о принятии 1356 наемных работников на работу, при этом данные субъекты хозяйствования в течение 9-ти месяцев 2018 года не отчитывались ою использовании наемного труда.

Напомним, что 5 сентября Правительство приняло распоряжение "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения". Этим решением предусмотрено проведение комплексных мероприятий, направленных на детенизацию рынка труда и совершенствование контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками. Поэтому в течение двух недель сентября в области проводилась совместная информационная кампания. Работодателям разъясняли требования законодательства о труде, призвали должным оформить трудовые отношения и предупреждали об ответственности.

comments powered by Disqus