STATUS QUO

До Львова повернулася виставка "Врятовані скарби підземного Львова"

Наприкінці вересня з Польщі до Львова повернулась виставка "Врятовані скарби підземного Львова". За три роки її побачили тисячі відвідувачів у музеях п’яти польських міст: Кракова, Любліна, Вроцлава, Варшави, Познані та в археологічному скансені Біскупіна.

Про це повідомляє НДЦ "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України.

Нагадаємо, виставка розповідає історію Львова через призму знахідок, які виявлені під час археологічних досліджень, проведених фахівцями НДЦ "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України. Вона пропонує відвідувачам здійснити подорож крізь віки - від часу ще до заснування княжого міста і дотепер, - та дає можливість побачити, як жили люди багато століть тому, чим користувались у побуті і як розважались.

Найдавніші експонати походять ще зі слов'янського, за висловлюваннями істориків, – "дописемного", часу, тобто з VІІ – ІХ ст., "найновіші" - належать до зламу ХІХ та ХХ століть.

Авторами ідеї та основними організаторами проекту стали Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України і Археологічний музей у місті Кракові. Виставка відбувалась за підтримки Львівської міської ради і під патронатом Посольства України в Республіці Польща.


В конце сентября из Польши во Львов вернулась выставка "Спасенные сокровища подземного Львова". За три года ее увидели тысячи посетителей в музеях пяти польских городов: Кракова, Люблина, Вроцлава, Варшавы, Познани и в археологическом скансене Бискупин.

Об этом сообщает НИЦ "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.

Напомним, выставка рассказывает историю Львова через призму находок, обнаруженных во время археологических исследований, проведенных специалистами НИЦ "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины. Она предлагает посетителям совершить путешествие сквозь века - от времени еще до основания княжеского города до сих пор, - и дает возможность увидеть, как жили люди много веков назад, чем пользовались в быту и как развлекались.

Древнейшие экспонаты происходят еще со славянского, по высказываниям историков - "дописьменный", времени, то есть с VИИ - IX в., "Новейшие" - относятся к перелома XIX и ХХ веков.

Авторами идеи и основными организаторами проекта стали Научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины и Археологический музей в городе Кракове. Выставка проходила при поддержке Львовского городского совета и под патронатом Посольства Украины в Республике Польша.

comments powered by Disqus