STATUS QUO

Мешканцям сіл поблизу Грибовицького сміттєзвалища визначили норми споживання води

Львівська міська рада затвердила Програму компенсації вартості за водопостачання мешканцям сіл Малехів, Збиранка, Малі та Великі Грибовичі. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сесія Львівської міської ради підтримала ухвалу "Про затвердження Програми компенсації вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні шкідливого впливу Грибовицького сміттєзвалища (с. Малехів, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Великі Грибовичі)".

Метою цієї Програми є забезпечення надання послуг водопостачання селам Малехів, с. Збиранка, с. Малі Грибовичі, с. Великі Грибовичі, відшкодування вартості надання цих послуг, а також стимулювання мешканців цих сіл до раціонального використання питного водопостачання.

Вказаною Програмою пропонується здійснювати відшкодування вартості послуги водопостачання з розрахунку 1,52 м3 води на одну особу в місяць, які користуються вищезазначений послугами у цих селах. Програмою передбачається два можливі шляхи відшкодування — відшкодування безпосередньо ЛМКП "Львівводоканалу", або відшкодування органу місцевого самоврядування, у випадку якщо орган місцевого самоврядування визначає іншого виконавця послуг. Другий спосіб відшкодування дає можливість збільшити цю норму вдвічі — до 3 м3", — доповів Сергій Сало, в.о. директора департаменту поводження з відходами.

Нагадаємо, працівники ЛМКП "Львівводоканал", згідно з дорученням виконавчого комітету Львівської міської ради провели аналіз і дослідження водоспоживання мешканців сіл Малехів і Великі Грибовичі у порівнянні з мешканцями Львова. Аналіз показав, що середньомісячне споживання води на одного абонента м. Львова становить 6 м3, а в с. Малехів — 40 м3, в с. Великі Грибовичі — це 24 м3 води. ЛМКП "Львівводоканал" офіційно надіслав кожному мешканцю цих сіл договори на водопостачання. Безкоштовною для мешканців передбачено 1,5 м3 води — санітарна норма на одного мешканцям, незалежно є лічильник чи ні, а за решта спожиту воду потрібно буде оплачувати.


Львовский городской совет утвердил Программу компенсации стоимости за водоснабжение жителям сел Малехив, Збиранка, Малые и Большие Грибовичи. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сессия Львовского городского совета поддержала постановление "Об утверждении Программы компенсации стоимости за оказанные услуги по водоснабжению населению, проживающему в зоне вредного влияния Грибовичской свалки (с. Малехив, с. Збиранка, с. Малые Грибовичи, с. Большие Грибовичи)".

Целью этой программы является обеспечение предоставления услуг водоснабжения селам Малехив, с. Збиранка, с. Малые Грибовичи, с. Большие Грибовичи, возмещение стоимости предоставления этих услуг, а также стимулирование жителей этих сел к рациональному использованию питьевого водоснабжения.

"Указанной Программой предлагается осуществлять возмещение стоимости услуги водоснабжения из расчета 1,52 м3 воды на одного человека в месяц, которые пользуются вышеупомянутый услугами в этих селах. Программой предусматривается два возможных пути возмещения - возмещение непосредственно ЛГКП "Львовводоканала" или возмещение органу местного самоуправления, в случае если орган местного самоуправления определяет другого исполнителя услуг. Второй способ возмещения дает возможность увеличить эту норму в два раза - до 3 м3", - доложил Сергей Сало, и.о. директора департамента обращения с отходами.

Напомним, работники ЛГКП "Львовводоканал", согласно поручению исполнительного комитета Львовского городского совета провели анализ и исследование водопотребления жителей сел Малехив и Большие Грибовичи по сравнению с жителями Львова. Анализ показал, что среднемесячное потребление воды на одного абонента г. Львова составляет 6 м3, а в с. Малехив - 40 м3, в с. Большие Грибовичи - это 24 м3 воды. ЛГКП "Львовводоканал" официально направил каждому жителю этих сел договоры на водоснабжение. Бесплатно для жителей предусмотрено 1,5 м3 воды - санитарная норма на одного жителям, независимо есть ли счетчик или нет, а за остальную потребленную воду нужно будет оплачивать.