STATUS QUO

У Львові з'явиться дитсадок для пільговиків

У Львові створять новий заклад дошкільної освіти — ясла-садок № 188 для дітей пільгових категорій. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

12 липня під час сесії Львівської міської ради прийнято ухвалу "Про створення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 188.

Як пояснили в управлінні освіти Львівської міської ради, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 188 комунальної форми власності на вул. Сміливих, 26, загальною площею 886,4 кв. м, створять, беручи до уваги гостру потребу в охопленні дітей дошкільного віку пільгових категорій дошкільною освітою, зокрема, дітей учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України та інших пільгових категорій, визначених Положенням та правилами про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 29.12.2017 № 1190.

Зазначимо, що протягом 2014−2017 років додатково відкрито 82 групи у садочках для 2500 дітей. Так, у 2017 році відкрито 26 груп: ДНЗ № 9 (5 груп) вул. Рильського, 9, ДНЗ № 17 (7 груп) вул. Зубрівська, 9, ДНЗ № 39 (4 групи) вул. В. Великого, 125а — 650 дітей. Відкрито 29 груп короткотривалого перебування для 625 дітей. У 2018 році створять 64 додаткові групи, і охоплять загалом майже 1 тисячу дітей. На 2019 рік заплановано створення 15 додаткових груп, на 2020 рік — 15 додаткових груп і 100%-кова охопленість дошкільною освітою.


Во Львове создадут новое заведение дошкольного образования - ясли-сад № 188 для детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

12 июля под время сессии Львовского городского совета принято решение "О создании учреждения дошкольного образования (ясли-сад) № 188.

Как пояснили в управлении образования Львовского городского совета, заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 188 коммунальной формы собственности на ул. Смелых, 26 общей площадью 886,4 кв. м, создадут, учитывая острую потребность в охвате детей дошкольного возраста льготных категорий дошкольным образованием, в частности, детей участников антитеррористической операции, операции Объединенных сил, участников боевых действий, участников Революции Достоинства, военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины и других льготных категорий, определенных Положением и правилами о порядке набора, учета и обеспечения прозрачности в зачислении детей в учреждения дошкольного образования г. Львова, утвержденным решением исполнительного к омитету от 29.12.2017 № 1190.

Отметим, что в течение 2014-2017 годов дополнительно открыто 82 группы в садиках для 2500 детей. Так, в 2017 году открыто 26 групп: детский сад № 9 (5 групп) ул. Рыльского, 9, ДОУ № 17 (7 групп) ул. Зубривская, 9, ДОУ № 39 (4 группы) ул. В. Великого, 125а - 650 детей. Открыто 29 групп кратковременного пребывания для 625 детей. В 2018 году создадут 64 дополнительные группы, и охватят в общей сложности почти 1000 детей. На 2019 запланировано создание 15 дополнительных групп, на 2020 год - 15 дополнительных групп и 100%-ный охват дошкольным образованием.