STATUS QUO

У Львові обговорять доцільность реконструкції Палацу спорту

У Львові відбудеться громадське слухання щодо проведення незалежних досліджень прилеглих будинків по вул. Єфремова та вул. А. Мельника, які можуть постраждати від реконструкції Палацу ігрових видів спорту "Спартак". Про це повідомляє відділ громадського партнерства Львівської міської ради.

13 липня 2018 року відбудеться громадське слухання щодо проведення незалежних досліджень прилеглих будинків по вул. Єфремова та вул. А. Мельника з метою збереження ґрунтових сертифікованих тенісних кортів, як бази ДЮСШ "Спартаківець". Слухання проводитиметься з ініціативи мешканців м. Львова (ініціатори — М. Гвоздєв, В. Жирко).

Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1). Реєстрація учасників: 16:00 — 17:00. Початок заходу: 17:00.

Як зазначається в інформаційній записці, мета слухань - проведення незалежних, фахових і обгрунтованих досліджень наслідків будівництва на місці відкритих грунтових тенісних кортів багатофункціональної споруди висотою до 18,10 м на прилеглі багатоповерхові будинки і зокрема на будинок по вул. Ак.Єфремова, 72 при проведенні, так званої, реконструкції Палацу ігрових видів спорту "Спартак" по вул. Мельника 18.

Рішенням Львівської міської ради від 30.03.2018 р. No 348 затверджені умови для проектування об'єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ "Палац спорту "Україна" Палацу ігрових видів спорту "Спартак" по вул. Мельника 18. Умовами для проектування на місці відкритих грунтових тенісних кортів передбачається побудувати багатофункціональну споруду висотою до 18 м.

Будинок по вул. Єфремова, 72, який знаходиться напроти відкритих грунтових тенісних кортів, побудован і здан в експлуатацію 45 років тому. Проведення будівельно-монтажних робіт з використанням тяжкої будівельної техніки негативно вплине на стан фундаментів, несучих конструкцій і стін будинку, які вже мають тріщини. Мешканці будинку неодноразово звертались в Львівську міську раду, Франківську райадміністрацію і ЛКП "Затишне" з питань незадовільного стану будинку.

"При візуальному огляді представниками Франківської районної адміністрації (лист-відповідь вих. No 35-3661 від 18.05.2018р.) будинку по вул.Єфремова, 72 тріщин цегляної кладки не було виявлено або не було бажання їх побачити, бо тріщини ідуть зп'ятого по перший поверхи по фасаду будинку, що підтверджується доданими фотографіями. Тому без ретельного вивчення причин руйнування будинку No72 по вул. Єфремова наслідки будівництва споруди "Спартак" на відкритих тенісних кортів можуть привести будинок до аварійного стану", - йдеться в листі голови ОСББ "На Єфремова 72" М. Гвоздєва.


Во Львове состоится общественное слушание по проведению независимых исследований близлежащих домов по ул. Ефремова и ул. А. Мельника, которые могут пострадать от реконструкции Дворца игровых видов спорта "Спартак". Об этом сообщает отдел общественного партнерства Львовского городского совета.

13 июля 2018 года состоится общественное слушание по проведению независимых исследований близлежащих домов по ул. Ефремова и ул. А. Мельника с целью сохранения почвенных сертифицированных теннисных кортов, как базы ДЮСШ "Спартаковец". Заслушивание проводится по инициативе жителей г. Львова (инициаторы - М. Гвоздев, В. Жирко).

Место проведения: Большой сессионный зал Львовского городского совета (г. Львов, пл. Рынок, 1). Регистрация участников: 16:00 - 17:00. Начало мероприятия: 17:00.

Как отмечается в информационной записке, цель слушаний - проведение независимых, профессиональных и обоснованных исследований последствий строительства на месте открытых грунтовых теннисных кортов многофункционального сооружения высотой до 18,10 м на близлежащие многоэтажные дома и в частности на дом по ул. Ак.Ефремова, 72 при проведении так называемой реконструкции Дворца игровых видов спорта "Спартак" по ул. Мельника 18.

Решением Львовского городского совета от 30.03.2018 г. No 348 утверждены условия для проектирования объекта строительства на реконструкцию ООО "Дворец спорта" Украина "Дворца игровых видов спорта "Спартак" по ул. Мельника 18. Условиями для проектирования на месте открытых грунтовых теннисных кортов предполагается построить многофункциональное сооружение высотой до 18 м.

Дом по ул. Ефремова, 72 находится напротив открытых грунтовых теннисных кортов, построен и сдан в эксплуатацию 45 лет назад. Проведение строительно-монтажных работ с использованием тяжелой строительной техники негативно повлияет на состояние фундаментов, несущих конструкций и стен дома, которые уже имеют трещины. Жители дома неоднократно обращались во Львовский городской совет, Франковскую райадминистрацию и ЛКП "Уютное" по вопросам неудовлетворительного состояния дома.

"При визуальном осмотре представителями Франковской районной администрации (письмо-ответ исх. No 35-3661 от 18.05.2018р.) Дома по ул. Ефремова, 72 трещин кирпичной кладки не было обнаружено или не было желания их увидеть, потому что трещины идут с пятого по первый этажи по фасаду здания, что подтверждается приложенными фотографиями. Поэтому без тщательного изучения причин разрушения дома No72 по ул. Ефремова последствия строительства сооружения "Спартак" на открытых теннисных кортов могут привести дом к аварийному состоянию", - говорится в письме председателя ОСМД "На Ефремова, 72" М. Гвоздева.