STATUS QUO

У Львові назвали потенційно небезпечні заклади харчування

На території міста виявлено 35 місць швидкого приготування їжі без централізованого водопостачання та каналізування. Мерія скерувала звернення в Держпродспоживслужбу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Районні адміністрації Львова провели обстеження закладів громадського харчування, які здійснюють виготовлення та реалізацію їжі швидкого приготування.

"На міській комісії ТЕБ і НС неодноразово озвучували інформацію про випадки отруєння після споживання їжі, придбаної у закладах швидкого харчування. Я дав доручення керівникам районних адміністрацій провести обстеження таких закладів, розміщених у кожного на територія району. За результатами обстеження було виявлено 35 місць, де торгівля їжі швидкого харчування здійснюється у тимчасових спорудах — малих архітектурних формах, без наявності централізованого водопостачання та каналізування і, при цьому, відсутні будь-які умови по дотриманню особистої гігієни працівників. Такі порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів створюють загрозу життю та здоров’ю людей. Відповідно ми скерували лист у Головне управління Держпродспоживслужби, щоб вони, у межах своїх повноважень, вжили заходів реагування для усунення виявлених порушень".

Заступник міського голови Львова з питань житлового-комунального господарства Сергій Бабак

За інформацією районних адміністрацій порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів (відсутність централізованого водопостачання та каналізування, та умов по дотриманню особистої гігієни працівників) виявлено на:

 • ул. Тершаковцев, 2;
 • ул. Научная, 112 (Coffee House)
 • ул. Горбачевского, 22 (Frog and dog)
 • ул. Горбачевского, 22;
 • ул. Научная, 49 ( "Файна кофе")
 • ул. Научная, 55 ( "Хот-дог Шаурма")
 • вул. С. Бандери, 31;
 • вул. С. Бандери, 73 (Chichen);
 • вул. С. Бандери, 81;
 • вул. Стрийська — вул. Володимира Великого, 1;
 • вул. Комаринця, 2, навпроти школи № 50 ("Наминайко");
 • вул. Генерала Чупринки, 61 ("Торгпреса");
 • пл. Галицька, 10 ("Швидкі страви");
 • пр. Свободи, 12/14 ("Шаурма", гамбургери);
 • пр. Свободи, 18 (LeQum Kebab);
 • пр. Соборна, 12а (Ram Doner);
 • вул. Шпитальна, 1 ("Смак Сходу");
 • вул. Шпитальна, 1 ("Шаурма");
 • вул. Шпитальна, 1 (Street food);
 • вул. Свєнціцького, 2 (Burgers kiosk);
 • вул. Кн. Романа, 36 ("Львівський № 1 Донер кебаб");
 • вул. Городоцька, 23 ("Тандер Донер");
 • вул. С. Бандери, 15 ("Пройди світ");
 • вул. Валова, 4 ("Merci");
 • вул. І. Франка, 108 — вул. Свєнціцького, 2 ("Papa Grill");
 • вул. Зернова, 3 ("Шаурма");
 • вул. Грінченка, 5 ("Фрі картопля");
 • пр. Чорновола, 63а ("Хот дог");
 • вул. Грінченка, 2а;
 • вул. Липинського, 60 ("Шаурма");
 • вул. Б. Хмельницького, автостанція № 2, ("Шаурма");
 • вул. Липинського, 60 ("Хавчик");
 • вул. Стрийська, 107 ("Гаряча випічка");
 • вул. Стрийська — вул. Хуторівка ("Хот-дог");
 • вул. Чмоли, 2 ("Хот-Дог").

Мерія також закликає мешканців бути обачними, купуючи їжу у закладах швидкого приготування, в яких зафіксовано порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів.


На территории города выявлено 35 мест быстрого приготовления пищи без централизованного водоснабжения и канализации. Мэрия направила обращение в Госпродпотребслужбу. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Районные администрации Львова провели обследование заведений общественного питания, осуществляющих изготовление и реализацию пищи быстрого приготовления.

"На городской комиссии ТЭБ и ЧС неоднократно озвучивали информацию о случаях отравления после еды, приобретенной в заведениях быстрого питания. Я дал поручение руководителям районных администраций провести обследование таких заведений, расположенных у каждого на территория района. По результатам обследования было выявлено 35 мест, где торговля еды быстрого питания осуществляется во временных сооружениях - малых архитектурных формах, без наличия централизованного водоснабжения и канализации и, при этом, отсутствуют какие-либо условия по соблюдению личной гигиены работников. Такие нарушения установленных законодательством гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов создают угрозу жизни и здоровью людей. Соответственно мы направили письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы, чтобы они, в пределах своих полномочий, приняли меры реагирования для устранения выявленных нарушений".

Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак

По информации районных администраций нарушение установленных законодательством гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов (отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, и условий по соблюдению личной гигиены работников) обнаружено на:

 • ул. Тершаковцев, 2;
 • ул. Научная, 112 (Coffee House)
 • ул. Горбачевского, 22 (Frog and dog)
 • ул. Горбачевского, 22;
 • ул. Научная, 49 ( "Файна кофе")
 • ул. Научная, 55 ( "Хот-дог Шаурма")
 • ул. С. Бандеры, 31;
 • ул. С. Бандеры, 73 (Chichen)
 • ул. С. Бандеры, 81;
 • ул. Стрыйская - ул. Владимира Великого, 1;
 • ул. Комаринца, 2, напротив школы № 50 ( "Наминайко")
 • ул. Генерала Чупрынки, 61 ( "Торгпресса")
 • пл. Галицкая, 10 ( "Быстрые блюда")
 • пр. Свободы, 12/14 ( "Шаурма", гамбургеры)
 • пр. Свободы, 18 (LeQum Kebab)
 • пр. Соборная, 12а (Ram Doner)
 • ул. Госпитальная, 1 ( "Вкус Востока")
 • ул. Госпитальная, 1 ( "Шаурма")
 • ул. Госпитальная, 1 (Street food)
 • ул. Свенцицкого, 2 (Burgers kiosk)
 • ул. Кн. Романа, 36 ( "Львовский № 1 Донэр кебаб")
 • ул. Городоцкая, 23 ( "Тандер Донэр")
 • ул. С. Бандеры, 15 ( "Пройди мир")
 • ул. Валовая, 4 ( "Merci")
 • ул. И. Франко, 108 - ул. Свенцицкого, 2 ( "Papa Grill")
 • ул. Зерновая, 3 ( "Шаурма")
 • ул. Гринченко, 5 ( "Фри картофель")
 • пр. Черновола, 63а ( "Хот дог")
 • ул. Гринченко, 2а
 • ул. Липинского, 60 ( "Шаурма")
 • ул. Б. Хмельницкого, автостанция № 2, ( "Шаурма")
 • ул. Липинского, 60 ( "Хавчик")
 • ул. Стрыйская, 107 ( "Горячая выпечка")
 • ул. Стрыйская - ул. Хуторивка ( "Хот-дог")
 • ул. Чмолы, 2 ( "Хот-Дог").

Мэрия также призывает жителей быть осторожными, покупая еду в заведениях быстрого приготовления, в которых зафиксированы нарушения установленных законодательством гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов.

comments powered by Disqus