STATUS QUO

На Львівщині амністували контрактника, який на півроку покинув військову частину

На Львівщині учасник бойових дій, який служив за контрактом та брав участь у антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, самовільно покинув військову частину у Яворові на півроку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обвинувачений, будучи військовослужбовцем військової частини польова пошта В 4680 за контрактом, 8 січня 2016 року залишив військову частину, що знаходиться за адресою м. Яворів Львівська область вул. І. Хрестителя, 2 та повернувся через півроку – 16 червня 2016 року.

В судовому засіданні обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що службу залишив у зв'язку із сімейними обставинами - в нього дружина є інвалідом ІІІ групи. У вчиненому розкаявся, просив застосувати до нього ст.2 Закону України "Про амністію у 2016 році".

Яворівський районний суд Львівської області ухвалив визнати військовослужбовця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.407 КК України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Проте звільнив від відбування покарання на підставі статті 2 Закону України "Про амністію у 2016 році".


На Львовщине участник боевых действий, служивший по контракту и участвовавший в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, самовольно покинул воинскую часть в Яворове на полгода. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Обвиняемый, будучи военнослужащим воинской части полевая почта В 4680 по контракту, 8 января 2016 оставил военную часть, находящуюся по адресу г. Яворов Львовская область ул. И. Крестителя, 2 и вернулся через полгода - 16 июня 2016 года.

В судебном заседании обвиняемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 407 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся и пояснил, что службу оставил в связи с семейными обстоятельствами - у него жена инвалид III группы. В содеянном раскаялся, просил применить к нему ст.2 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году".

Яворовский районный суд Львовской области постановил признать военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.407 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако освободил от отбывания наказания на основании статьи 2 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году".

comments powered by Disqus