STATUS QUO

Всі житлові будинки у Львові спишуть з балансу місцевих рад

дома, реформа, управление, ОСМДУ Львові з наступного року впровадять новий механізм управління багатоквартирними будинками. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу "Про врегулювання питання управління багатоквартирними будинками та їх обслуговування у м. Львові". Про механізм, який буде запроваджено у сфері управління будинками, доповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Ухвала підготовлена на виконання законів України "Про особливості права власності у багатоквартирних будинках" та "Про житлово-комунальні послуги". Відповідно до цієї ухвали, районним адміністраціям дають доручення про списання будинків з балансу місцевих рад, щоб мешканці, які зараз є співвласниками будинків, визначилися щодо форми управління ними: або створення ОСББ, або передачі його на обслуговування управляючій компанії, або самообслуговування будинку. Термін — до 1 січня 2019 року.

На період визначення з формою управління будинок буде на обслуговуванні ЛКП. Зараз є укладені угоди на обслуговування будинків комунальної власності. Останніх є у Львові 7644. Якщо до 1 березня 2019 року мешканці не визначаться, то призначається конкурс, відповідно до якого буде призначений управитель.

В будинках, які є у праві власності у територіальної громади міста, юридичний департамент і департамент житлового господарства продумає механізм, яким чином відмовитися від права власності на ці будинки. Також на сайті міської ради буде розміщено інформацію про всі діючі управляючі компанії, які є у Львові.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірини Маруняк, на сьогодні у Львові діють дві програми щодо фінансування ремонтних робіт в житлових будинках. Перша — програма співфінансування проведення капітальних і поточних ремонтів, де 70% коштів виділяє місто, а 30% - кошти мешканців. Друга — програма "Теплий дім", якою можуть скористатися будинки, що є у власності ОСББ.


Во Львове со следующего года введут новый механизм управления многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня сессия Львовского городского совета приняла постановление "Об урегулировании вопроса управления многоквартирными домами и их обслуживание в г. Львове". О механизме, который будет введен в сфере управления домами, доложила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

Постановление подготовлено во исполнение законов Украины "Об особенностях права собственности в многоквартирных домах" и "О жилищно-коммунальных услугах". Согласно этому постановлению, районным администрациям дают поручения о списании домов с баланса местных советов, чтобы жители, которые сейчас являются совладельцами домов, определились с формой управления ими: или создание ОСМД, или передача его на обслуживание управляющей компании, или самообслуживание дома. Срок - до 1 января 2019 года.

На период определения с формой управления дом будет на обслуживании ЛКП. Сейчас заключены договора на обслуживание домов коммунальной собственности. Последних во Львове 7644. Если к 1 марта 2019 жители не определятся, то назначается конкурс, согласно которому будет назначен управляющий.

В домах, которые есть в праве собственности у территориальной общины города, юридический департамент и департамент жилищного хозяйства продумает механизм, каким образом отказаться от права собственности на эти дома. Также на сайте городского совета будет размещена информация обо всех действующих управляющих компаниях, которые есть во Львове.

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирины Маруняк, сегодня во Львове действуют две программы по финансированию ремонтных работ в жилых домах. Первая - программа софинансирования проведения капитальных и текущих ремонтов, где 70% средств выделяет город, а 30% - средства жителей. Вторая - программа "Теплый дом", которой могут воспользоваться дома, в собственности ОСМД.