STATUS QUO

Міськрада Львова бере кредит ЄБРР на модернізацію тролейбусів

Міскрада погодила умови кредиту ЄБРР для модернізації громадського тролейбусного транспорту. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

На сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу "Про погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Львів". За неї проголосувало 39 депутатів.

Як доповіла директор департаменту економічного розвитку міськради Ірина Кулинич, мова йде про закупівлю 50 тролейбусів. Тендер вже оголошено і в листопаді буде розкриття пропозицій.

Як повідомив директор ЛКП "Львівелектротранс" Олег Береза, крім придбання нових тролейбусів буде передбачено і придбання обладнання, яке дозволить якісно обслуговувати нові тролейбуси. Мова, зокрема, про монтаж окремого цеху в тролейбусних депо, де можна буде обслуговувати тролейбуси.

"Дуже важливим є модернізація депо на вул. Промисловій. Зараз і ремонтна база, і депо поєднані на вул. Городоцькій. Тому, ми поставимо суттєві вимоги до компаній, які подаватимуться на тендер із реконструкції депо на вул. Промислова. Зараз маємо судові тяганини: ми виграли суд і очікуємо повернення 254 тис євро".

Олег Береза.

Він пояснив, що компанія, яка проводила модернізацію депо на вул. Промисловій, виконала роботи неякісно, адже через тендер обрали переможцем компанію, яка запропонувала найнижчу ціну. Відтак, зараз у тендерні документи будуть внесені суттєві зміни, аби уникнути подібної ситуації.

За його словами, 12 млн євро — попередній кредит, вибрали повністю. Кредит, який хочуть брати ще, має пільговий період 3 роки.

Інші умови кредиту:

 1. Обсяг та валюта кредиту — 17 500 000 євро або еквівалент національної валюти за офіційним курсом Національного Банку України на дату зарахування коштів на рахунок позичальника, який складається з:
 2. 15 000 000 євро — за рахунок коштів ЄБРР.
 3. 2 500 000 євро — за рахунок коштів ЄБРР з Фонду чистих технологій.
 4. Строк кредиту — 13 років з дати набрання чинності кредитного договору з пільговим періодом 3 роки з дати набрання чинності кредитного договору. Схема погашення кредиту — двадцятьма рівними піврічними платежами з початком погашення після завершення пільгового періоду.
 5. Відсоткова ставка за користування залученими коштами:
 • Для коштів ЄБРР — базис відсоткової ставки, який розраховується на основі 6-місячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor) плюс маржа у розмірі не більше 5,75% на рік з можливістю збільшення або зменшення залежно від кредитного рейтингу м. Львова та досягнення позичальником фінансових коефіцієнтів, які задовольняють ЄБРР.
 • Для коштів ЄБРР з Фонду чистих технологій — фіксована маржа у розмірі 0,75% на рік.

Горсовет согласовал условия кредита ЕБРР для модернизации общественного троллейбусного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

На сессии Львовского городского совета приняли постановление "О согласовании условий кредита Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта модернизации общественного троллейбусного транспорта г. Львов". За нее проголосовали 39 депутатов.

Как доложила директор департамента экономического развития горсовета Ирина Кулинич, речь идет о закупке 50 троллейбусов. Тендер уже объявлен, и в ноябре будет раскрытие предложений.

Как сообщил директор ЛКП "Львовэлектротранс" Олег Береза, кроме приобретения новых троллейбусов будет предусмотрено и приобретение оборудования, которое позволит качественно обслуживать новые троллейбусы. Речь, в частности, идет о монтаже отдельного цеха в троллейбусных депо, где можно будет обслуживать троллейбусы.

"Очень важным является модернизация депо на ул. Промышленной. Сейчас и ремонтная база, и депо соединены ул. Городоцкой. Поэтому, мы поставим существенные требования к компаниям, которые будут подаваться на тендер по реконструкции депо на ул. Промышленная. Сейчас есть судебные тяжбы: мы выиграли суд и ожидаем возврата 254 тыс евро".

Олег Береза.

Он пояснил, что компания, которая проводила модернизацию депо на ул. Промышленной, выполнила работы некачественно, ведь через тендер выбрали победителем компанию, которая предложила самую низкую цену. Поэтому, сейчас в тендерные документы будут внесены существенные изменения, чтобы избежать подобной ситуации.

По его словам, 12 млн евро - предыдущий кредит, выбрали полностью. Кредит, который хотят брать еще, имеет льготный период 3 года. Другие условия кредита:

Объем и валюта кредита - 17500000 евро или эквивалент национальной валюты по официальному курсу Национального Банка Украины на дату зачисления средств на счет заемщика, состоит из:

 1. 15000000 евро - за счет средств ЕБРР.
 2. 2500000 евро - за счет средств ЕБРР из Фонда чистых технологий.
 3. Срок кредита - 13 лет с даты вступления в силу кредитного договора с льготным периодом 3 года с даты вступления в силу кредитного договора. Схема погашения кредита - двадцатью равными полугодовыми платежами с началом погашения после завершения льготного периода.
 4. Процентная ставка за пользование привлеченными средствами:
 • Для средств ЕБРР - базис процентной ставки, который рассчитывается на основе 6-месячной Межбанковской ставки Еврозоны (Euribor) плюс маржа в размере не более 5,75% в год с возможностью увеличения или уменьшения в зависимости от кредитного рейтинга г.. Львова и достижения заемщиком финансовых коэффициентов , удовлетворяющих ЕБРР.
 • Для средств ЕБРР из Фонда чистых технологий - фиксированная маржа в размере 0,75% в год.