STATUS QUO

условно-осужденные, наказание

На Львівщині умовно засуджені масово порушують закон

Прокуратура області провела перевірки дотримання вимог кримінально-виконавчого законодавства при виконанні кримінальних покарань у виді виправних робіт та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також здійснення контролю за дотриманням засудженими заборони виїзду за межі України упродовж 2016-2017 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

З’ясовано, що 106 засуджених, які перебували та перебувають на обліку в територіальних підрозділах з питань пробації Львівщини (колишні кримінально-виконавчі інспекції), неодноразово виїжджали за межі України.

Як засвідчили прокурорські перевірки, засуджені систематично порушували вимоги кримінально-виконавчого законодавства, а факти виїзду за межі України без відповідного дозволу набули непоодинокого характеру. При цьому, засуджені, як правило, до територіальних підрозділів з питань пробації (кримінально-виконавчих інспекцій) з цього приводу не звертались, а працівниками вказаних органів належний контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання не здійснювався.

Порушення такого роду виявлені прокурорами в діяльності Сихівського, Франківського та Шевченківського РС ЛМВ, Дрогобицького, Стрийського та Сокальського МРВ, Жовківського РВ та Яворівського РС з питань пробації.

Одночасно, виявлено факти, коли територіальні підрозділи з питань пробації надавали засудженим дозволи на виїзд за межі України на тривалий термін без будь-яких поважних причин.

Також виявлено факти службового підроблення та фальсифікації працівниками ГУ НП у Львівській області даних про проведену індивідуально-профілактичну роботу та здійснення контролю за поведінкою засуджених, які у той час перебували за межами України.

За вказаними фактами на усунення виявлених порушень внесено 8 документів прокурорського реагування, розпочато 2 кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 КК України та 1 кримінальне провадження за ч.2 ст.389 КК України.


Прокуратура области провела проверки соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства при исполнении уголовных наказаний в виде исправительных работ и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также осуществление контроля за соблюдением осужденными запрета выезда за пределы Украины на протяжении 2016-2017 годов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Выяснено, что 106 осужденных, состоящих на учете в территориальных подразделениях по вопросам пробации Львовщины (бывшие уголовно-исполнительные инспекции), неоднократно выезжали за пределы Украины.

Как показали прокурорские проверки, осужденные систематически нарушали требования уголовно-исполнительного законодательства, а факты выезда за пределы Украины без соответствующего разрешения приобрели неединичный характер. При этом осужденные, как правило, в территориальные подразделения по вопросам пробации (уголовно-исполнительных инспекций) по этому поводу не обращались, а работниками указанных органов надлежащий контроль за соблюдением порядка и условий отбывания наказания не осуществлялся.

Нарушение такого рода обнаружены прокурорами в Сыховском, Франковском и Шевченковском районах города, Дрогобычском, Стрыйском и Сокольском, Жовковском и Яворивском районах области.

Одновременно выявлены факты, когда территориальные подразделения по вопросам пробации выдавали осужденным разрешения на выезд за пределы Украины на длительный срок без уважительных причин.

Также выявлены факты служебного подлога и фальсификации работниками ГУ НП во Львовской области данных о проведенной индивидуально-профилактической работе и осуществлении контроля за поведением осужденных, которые в то время находились за пределами Украины.

По указанным фактам на устранение выявленных нарушений внесено 8 документов прокурорского реагирования, начато 2 уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 УК Украины, и 1 уголовное производство по ч.2 ст.389 УК Украины.

Автор: Тетяна Костенко