STATUS QUO

Легендарна львівська аптека переїжджає

"Аптека на Марійській" прийняла рішенно про переїзд з пл. Міцкевича Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, принципова позиція міста, щоб у приміщенні на пл. Міцкевича, 8, де збереглася величезна автентика, функціонувала аптека. Однак юридична особа ТзОВ "Аптека на Марійській" прийняла рішення про переїзд на іншу адресу, незважаючи на те, що місто готове було укласти договір і виступити третьою стороною, яка компенсовуватиме частину орендної плати.

Власник приміщень — НАК "Надра України", запевняє, що у приміщенні функціонуватиме нова аптека і автентика та функціональне призначення приміщень будуть збережені.

"Вчора, проходячи повз, побачили, що тут висить оголошення, що аптека, яка тут проводила свою діяльність, переїздить на іншу вулицю. Ми зразу ж провели робочу зустріч за участю представника "Надра України" і директора аптеки. На жаль, ці умови, які запропонував "Надра України" для аптеки, як юридичної особи і як представника бізнесу, виявилися неприйнятними для проведення діяльності, і вони прийняли рішення про переїзд. Одна з умов, яка спричинила рішення ТзОВ "Аптека на Марійській" переїхати в інше приміщення, було те, що їй виставили претензію на 331 тис. грн. Ми, попри цей документ, їх запевнили, що готові відстоювати їх, також "Надра України" погодилися співпрацювати. Але для аптеки це виявилося складним", - зазначив Андрій Москаленко.

Проте позиція мерії незмінна — у цьому місці має бути аптека. "Надра України" запевнили, що зараз вони готують угоду про підписання договору з іншою аптекою. Тобто, аптека залишається, лише буде інша юридична особа.

Довідка SQ. За даними Лілії Онищенко, начальника управління охорони історичного середовища міськради, аптека на пл. Міцкевича, 8 відкрилася у 1920 році. У приміщення збережені історичні меблі, виготовлені за проектом архітектора Генриха Заремби, весь інтер'єр, стелі, стіни. Це приміщення будувалося спеціально під аптеку. Тоді було престижно у будинках, які будувалися за кошти приватних інвесторів, мати на перших поверхах аптеки. Аптеки були поширені. І саме на початку ХХ століття майже усі аптеки переробляли свої інтер’єри під сучасні на той час — тобто робили меблі у стилі сецесії.


"Аптека на Марийской" приняли решение о переезде с пл. Мицкевича Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщил Андрей Москаленко, заместитель городского головы Львова по вопросам развития, принципиальная позиция города, чтобы в помещении на пл. Мицкевича, 8, где сохранилось огромная аутентика, работала аптека. Однако юридическое лицо ООО "Аптека на Марийской" приняло решение о переезде на другой адрес, несмотря на то, что город готов был заключить договор и выступить третьей стороной, которая будет компенсировать часть арендной платы.

Владелец помещений - НАК "Надра Украины", уверяет, что в помещении будет функционировать новая аптека и аутентичность и функциональное назначение помещений будут сохранены.

"Вчера, проходя мимо, увидели, что здесь висит объявление, что аптека, которая здесь проводила свою деятельность, переезжает на другую улицу. Мы сразу же провели рабочую встречу с участием представителя "Надра Украины" и директора аптеки. К сожалению, условия, которые предложил "Надра Украины" для аптеки, как юридического лица и как представителя бизнеса, оказались неприемлемыми для проведения деятельности, и они приняли решение о переезде. Одно из условий, повлекший решения ООО "Аптека на Марийской" переехать в другое помещение, было то, что ей предъявили претензию на 331 тыс. грн. Мы, несмотря на этот документ, их заверили, что готовы отстаивать их, также "Надра Украины" согласились сотрудничать. Но для аптеки это оказалось сложным", - отметил Андрей Москаленко.

Однако позиция мэрии неизменна - в этом месте должна быть аптека. "Надра Украины" заверили, что сейчас они готовят соглашение о подписании договора с другой аптекой. То есть, аптека остается, только будет другое юридическое лицо.

Справка SQ. По данным Лилии Онищенко, начальника управления охраны исторической среды горсовета, аптека на ул. Мицкевича, 8 открылась в 1920 году. В помещение сохранены историческая мебель, изготовленная по проекту архитектора Генриха Зарембы, весь интерьер, потолки, стены. Это помещение строилось специально под аптеку. Тогда было престижно в домах, которые строились на средства частных инвесторов, иметь на первых этажах аптеки. Аптеки были распространены. И именно в начале ХХ века почти все аптеки переделывали свои интерьеры под современные на то время - то есть делали мебель в стиле сецессии.