STATUS QUO

На площі Галицькій знайшли поховання священників

Археологі знайшли нові знахідки на площі Галицькій у Львові. Про це повідомляє Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба". 

Археологи продовжують працювати на місці реконструкції фонтану "Кульбаба". Одне з основних відкриттів - форма костелу Воздвиження Чесного Хреста, який датують 1530-ми роками. За словами археолога Юрія Лукомського, фундаменти будівлі виявилися незвичної для Львова восьмигранної форми. Це попри те, що на міських картах його позначали схематично у вигляді квадрата. Археологам також вдалось частково розкрити огорожу костелу.

Серед цікавих знахідок не лише мури костелу. Поки що найдавніші артефакти, які вдалось виявити на ділянці, - уламки кераміки, що датуються ХІІІ ст - часом першої писемної згадки про Львів! До найраніших знахідок, що датуються XIV ст, також відносять металеві цвяхи, перстень і монету часів Людовика Угорського, або Казимира ІІІ.

Серед цікавинок, які ще потребують детальнішого дослідження, - два фрагменти дерев’яного мощення. Археологи припускають, що це може бути частина давньої дороги, що вела у місто. Однак знахідка ще потребує вивчення.

Окрім цього на ділянці, в межах території костелу, вже знайшли рештки близько 10 осіб. Частина поховань - у правильному анатомічному положенні, в дерев’яних трунах. Деякі орієнтовані на схід, що може свідчити, що це поховання священиків.


Археологи нашли новые находки на площади Галицкой во Львове. Об этом сообщает Научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба". 

Археологи продолжают работать на месте реконструкции фонтана "Одуванчик". Одно из основных открытий - форма костела Воздвижения Честного Креста, который датируют 1530-ми годами. По словам археолога Юрия Лукомского, фундаменты здания оказались необычной для Львова восьмигранной формы. Это несмотря на то, что на городских картах его обозначали схематично в виде квадрата. Археологам также удалось частично раскрыть ограждение костела.

Среди интересных находок не только стены костела. Пока самые древние артефакты, которые удалось обнаружить на участке, - обломки керамики, датируемые XIII в - время первого письменного упоминания о Львове! К самым ранним находкам, датируемым XIV веком, также относят металлические гвозди, кольцо и монету времен Людовика Венгерского или Казимира ІІІ.

Среди достопримечательностей, которые еще требуют детального исследования, - два фрагмента деревянного мощения. Археологи предполагают, что это может быть часть древней дороги, ведущей в город. Однако находка еще требует изучения.

Кроме этого на участке, в пределах территории костела, уже нашли останки около 10 человек. Часть захоронений - в правильном анатомическом положении, в деревянных гробах. Некоторые ориентированы на восток, что может говорить о том, что это захоронение священников.