STATUS QUO

Італійська компанія допоможе Львову з "розумним освітленням"

Італійська компанія допомагає Львову у розробці проекту з впровадження "розумного освітлення" у місті. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

9 липня у Львівській міській раді відбулася робоча зустріч італійської делегації з представниками Львівської міської ради.

Інститут міста співпрацює з компанією ТзОВ "Студіо Йовіне" у підготовці заявки для участі у Рамковій програмі Європейського Союзу "Horizon 2020" - Чиста енергія". З метою отримання гранту ЄБРР, для спільної підготовки проекту був підписаний відповідний договір з італійською компанією, яка з 1989 року займається налагодженням міжнародних зв’язків з країнами Східної Європи та Африки та допомагає цим країнам отримати кошти ЄБРР та Світового банку для реалізації інфраструктурних проектів.

За словами директора комунальної установи Інститут міста Олександра Кобзарєва, результатом цього спільного проекту має бути розробка проектно-кошторисної документації для впровадження у Львові системи "розумного освітлення". 

"Це має бути система освітлення, яка більш економна і більш якісна", - каже Олександр Кобзарєв.

За інформацією генерального директора ТзОВ "Студіо Йовіне" Доменіко Йовіне, зараз триває розробка проекту, до участі у якому долучилася низка європейських фірм. Заявка на участь у Рамковій програмі Європейського Союзу "Horizon 2020" - Чиста енергія» має бути подана 3 вересня 2019 року.

"Якщо цей проект переможе, Єврокомісія виділить нашому місту кошти для того, щоб виготовити загальний на все місто проект повної заміни ламп і світильників та переходу на LED-освітлення. Це дасть можливість нашому місту заощаджувати значні кошти у майбутньому на вуличному освітленні у м. Львові. Окрім цього, переглядається весь технічний стан мереж, виконується інвентаризація опор, які у нас у поганому стані. Загалом це перспективний проект, який ми плануємо реалізувати за європейські кошти. У разі перемоги проекту наші європейські партнери також налаштовані на пошук приватного інвестора", - розповів депутат ЛМР Тарас Гупало.


Итальянская компания помогает Львову в разработке проекта по внедрению "умного освещения" в городе. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

9 июля во Львовском городском совете состоялась рабочая встреча итальянской делегации с представителями Львовского городского совета.

Институт города сотрудничает с компанией ООО "Студио Йовине" в подготовке заявки для участия в Рамочной программе Европейского Союза "Horizon 2020" - Чистая энергия". С целью получения гранта ЕБРР, для совместной подготовки проекта был подписан соответствующий договор с итальянской компанией, которая с 1989 года занимается налаживанием международных связей со странами Восточной Европы и Африки и помогает этим странам получить средства ЕБРР и Всемирного банка для реализации инфраструктурных проектов.

По словам директора коммунального учреждения "Институт города" Александра Кобзарев, результатом этого совместного проекта должна быть разработка проектно-сметной документации для внедрения во Львове системы "умного освещения".

"Это должна быть система освещения, которая более экономная и более качественная", - говорит Александр Кобзарев.

По информации генерального директора ООО "Студио Йовине" Доменико Йовине, сейчас идет разработка проекта, к участию в котором присоединилась ряд европейских фирм. Заявка на участие в Рамочной программе Европейского Союза "Horizon 2020" - Чистая энергия" должна быть подана 3 сентября 2019.

"Если этот проект победит, Еврокомиссия выделит нашему городу средства для того, чтобы изготовить общий на весь город проект полной замены ламп и светильников и перехода на LED-освещение. Это даст возможность нашему городу экономить значительные средства в будущем на уличном освещении в г. Львов. Кроме того, пересматривается все техническое состояние сетей, выполняется инвентаризация опор, которые у нас в плохом состоянии. в целом это перспективный проект, который мы планируем реализовать за европейских средства. В случае победы проекта наши европейские партнеры также настроены на поиск частного инвестора", - рассказал депутат ЛГС Тарас Гупало.