STATUS QUO

Алкоголь у кіосках: львівська мерія сіла за стіл перемовин з підприємцями

У мерії відбулося перше засідання комісії щодо ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

9 липня у міській раді відбулося перше засідання комісії щодо ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах. До складу комісії увійшли як власники тимчасових споруд, так і представники різних середовищ Львова.

"На попередньому пленарному засіданні сесії для того, щоб розпочати діалог з підприємцями, які здійснюють торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями в тимчасових спорудах, було прийнято рішення створити комісію, до якої включити представників різних соціальних середовищ, тобто не слухати лише власників тимчасових споруд, а послухати й інших львів’ян, чиї інтереси ми представляємо. Відтак, ми створили цю комісію для того, щоб в той чи інший спосіб вирішити цей конфлікт із продажем алкоголю у місті. Станом на сьогодні справа перебуває в суді і, нагадаю, суд двічі відмовив заявникам (представникам тимчасових споруд) в зупиненні дії нашої ухвали. Зараз розгляд справи перейшов до її слухання по суті і рішення ще не прийнято. Тобто ми очікуємо рішення суду і фактично малі тимчасові споруди не демонтовуємо. Відтак, в період очікування рішення суду, яке набере законної сили, ми вступили в переговорний процес для того, щоб більше зрозуміти один одного і напрацювати ті чи інші рішення", - розповіла Гелена Пайонкевич, директорка юридичного департаменту.

Перше засідання комісії відбулося сьогодні. За словами Гелени Пайонкевич, воно було швидше настановчим. Була надана можливість кожній стороні сказати те, що воно хотіла сказати, аби її почули. Також є доручення для департаменту економічного розвитку міської ради — надати інформацію про кількість порушень заборони продажу алкоголю в нічний час, зафіксованих належним чином на території міста Львова за певний період часу. Також звернулися до ГО "Я львів’янин" з проханням надати інформацію, чи є в межах цієї організації підприємці, які здійснюють торгівлю алкоголем з порушенням вимог чинного законодавства.

Під час засідання комісії підприємці озвучили ідею забрати увесь алкоголь за межі міста. Однак, як зазначила Гелена Пайонкевич, цього зробити місто наразі не може.

"У будь-якому європейському місті немає такої великої кількості МАФів. Якщо ж є хоч один або два кіоски, павільйони чи тимчасові споруди, там не здійснюється торгівля алкоголем. У будь-якому європейському місті торгівля алкоголем здійснюється в спеціалізованих магазинах і далеко не у всіх маленьких супермаркетах, які здійснюють торгівлю продуктами, можна купити алкоголь. Тобто будь-яка країна встановлює обмеження торгівлі алкоголем в той чи інший доступний спосіб. І ми не бачимо акції протесту у США, де до 1921-го року суворо заборонено вживати алкоголь. Ми не бачимо протестів в Туреччині, де алкоголь продається взагалі в спеціалізованих магазинах, які працюють в обмежений період часу. Ми маємо рівнятися на кращі європейські практики. Винести увесь алкоголь з міста ми поки що не можемо, але я вважаю, що можемо обмежити продаж алкоголю в тимчасових спорудах", — додала Гелена Пайонкевич.

Додамо, у місті є близько 1700 МАФів, а майже 40 малих архітектурних форм вже змінюють свій вид діяльності.

"Відтак, я думаю, ми зрештою знайдемо порозуміння і знайдемо спільне рішення цієї проблеми", — зазначила Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку.


В мэрии состоялось первое заседание комиссии по ситуации с продажей алкоголя во временных сооружениях. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

9 июля в городском совете состоялось первое заседание комиссии по ситуации с продажей алкоголя во временных сооружениях. В состав комиссии вошли как владельцы временных сооружений, так и представители различных сред Львова.

"На предыдущем пленарном заседании сессии для того, чтобы начать диалог с предпринимателями, которые осуществляют торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками во временных сооружениях, было принято решение создать комиссию, в которую включить представителей различных социальных сред, то есть не слушать только владельцев временных сооружений, а послушать и других львовян, чьи интересы мы представляем. Поэтому мы создали эту комиссию для того, чтобы в тот или иной способ решить этот конфликт с продажей алкоголя в городе. На сегодня дело находится в суде и, напомню, суд дважды отказал заявителям (представителям временных сооружений) в прекращении действия нашего решения. Сейчас рассмотрение дела перешло к его слушанию по существу и решение еще не принято. То есть мы ожидаем решения суда и фактически малые временные сооружения не демонтируют. Следовательно, в период ожидания решения суда, которое вступит в законную силу, мы вступили в переговорный процесс, чтобы больше понять друг друга и выработать те или иные решения", - сказала Елена Пайонкевич, директор юридического департамента.

Первое заседание комиссии состоялось вчера. По словам Елены Пайонкевич, оно было скорее установочным. Была предоставлена ​​возможность каждой стороне сказать то, что она хотела сказать, чтобы ее услышали. Также есть поручение для департамента экономического развития городского совета - предоставить информацию о количестве нарушений запрета продажи алкоголя в ночное время, зафиксированных должным образом на территории города Львова за определенный период времени. Также обратились к ОО "Я львовянин" с просьбой предоставить информацию, есть ли в рамках этой организации предприниматели, осуществляющие торговлю алкоголем с нарушением требований действующего законодательства.

Во время заседания комиссии предприниматели озвучили идею забрать весь алкоголь за пределы города. Однако, как отметила Елена Пайонкевич, этого сделать город пока не может.

"В любом европейском городе нет такого большого количества МАФов. Если же хоть один или два киоски, павильоны или временные сооружения, там не осуществляется торговля алкоголем. В любом европейском городе торговля алкоголем осуществляется в специализированных магазинах и далеко не во всех маленьких супермаркетах, осуществляющих торговлю продуктами, можно купить алкоголь. То есть любая страна устанавливает ограничения торговли алкоголем тем или иным доступным способом. И мы не видим акции протеста в США, где в 1921 году строго запрещено принимать алкоголь. Мы не видим протестов в Турции, где алкоголь продается вообще в специализированных магазинах, которые работают в ограниченный период времени. Мы должны равняться на лучшие европейские практики. Вынести все алкоголь из города мы пока не можем, но я считаю, что можем ограничить продажу алкоголя во временных сооружениях", - добавила Елена Пайонкевич.

Добавим, в городе есть около 1700 МАФов, а почти 40 малых архитектурных форм уже меняют свой вид деятельности.

"Следовательно, я думаю, мы в конце концов найдем понимание и найдем общее решение этой проблемы", - отметила Ирина Кулинич, директор департамента экономического развития.