STATUS QUO

Мерію просять відмовитися від використання історичної бруківки

Відмовитися від використання історичної бруківки при реконструкції вулиць за межами зони ЮНЕСКО в м.Львові – така петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. 

Автор петиції Данило Швець вважає, що основними недоліками бруківки є його слизька поверхня та неможливість досягнення рівності поверхні навіть при якісному укладенні каменю.

Багато магістральних вулиць міста, далеко за межами історичного центру, замощені старою бруківкою. Серед них: вул. Стрийська, вул. Зелена, вул. Городоцька, вул. Личаківська, вул. Шевченка та інші. Особливо небезпечною є наявність бруківки на тих частинах вулиць, де є великий ухил дорожнього покриття, як наприклад підйом на вул. Зеленій, пійдом на вул. Стрийській, підйом на вул. Героїв Майдану.

"На цих ділянках відбуваються часті ДТП навіть в теплі пори року (при невеликому дощі поверхня стає дуже слизькою), а зимою ці частини вулиць стають просто небезпечними для руху автомобілів, і навіть при швидкостях 30-40км/год існує велика небезпека втрати контролю над транспортним засобом. І це при тому, що всі ці вулиці є сильно завантажені рухом автомобів, в тому числі і громадського транспорту".

Цитата з петиції

Через неможливість забезпечення рівності поверхні на дорогах з покриттям бруківкою, виникає постійне збільшене навантаження на ходову частину автотранспорту, в тому числі і громадського, зазначає автор петиції. Також їзда на звичайному міському велосипеді по бруківці є небезпечною через ризик падіння. Ще одним недоліком покриття з бруківки є суттєве збільшення шумового навантаження на середовище від руху автотранспорту.

Тому автор петиції пропонує відмовитись від повторного чи нового використання історичної бруківки при реконструкції існуючих вулиць (в першу чергу магістральних), а також будівництві нових вулиць. Заборонити використання історичної бруківки для поверхні призначеної для руху автомобілів та іншого нерейкового транспорту. Використовувати для таких поверхонь асвальтобетонне покриття, або сучасну бруківку. Залишити можливість використання історичної бруківки для покриття вулиць тільки для зон ЮНЕСКО, де існують суттєві обмеження щодо руху автотранспорту.

Станом на 10 січня петицію підписали 58 осіб з 500 необхідних.


Отказаться от использования исторической брусчатки при реконструкции улиц за пределами зоны ЮНЕСКО во Львове - такая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

Автор петиции Даниил Швец считает, что основными недостатками брусчатки является его скользкая поверхность и невозможность достижения ровности поверхности даже при качественной укладке камня.

Многие магистральных улиц города, далеко за пределами исторического центра, вымощены старой брусчаткой. Среди них: ул. Стрыйская, ул. Зеленая, ул. Городоцкая, ул. Лычаковская, ул. Шевченко и другие. Особенно опасной является наличие брусчатки на тех частях улиц, где имеется большой уклон дорожного покрытия, например подъем на ул. Зеленой, подъем на ул. Стрыйской, подъем на ул. Героев Майдана.

"На этих участках происходят частые ДТП даже в теплое время года (при небольшом дожде поверхность становится очень скользкой), а зимой эти части улиц становятся просто опасными для движения автомобилей, а также при скоростях 30-40км/ч существует опасность потери контроля над транспортным средством. и это при том, что все эти улицы сильно загружены движением автомобилям, в том числе и общественного транспорта".

Цитата из петиции

Из-за невозможности обеспечения ровности поверхности на дорогах с покрытием брусчаткой, возникает постоянная увеличенная нагрузка на ходовую часть автотранспорта, в том числе и общественного, отмечает автор петиции. Также езда на обычном городском велосипеде по мостовой опасна из-за риска падения. Еще одним недостатком покрытия из брусчатки является существенное увеличение шумовой нагрузки на окружающую среду от движения автотранспорта.

Поэтому автор петиции предлагает отказаться от повторного или нового использования исторической брусчатки при реконструкции существующих улиц (в первую очередь магистральных), а также строительстве новых улиц. Запретить использование исторической брусчатки для поверхности, предназначенной для движения автомобилей и другого нерельсового транспорта. Использовать для таких поверхностей асвальтобетонне покрытия или современную мостовую. Оставить возможность использования исторической брусчатки для покрытия улиц только для зон ЮНЕСКО, где существуют существенные ограничения по движению автотранспорта.

По состоянию на 10 января петицию подписали 58 человек из 500 необходимых.

comments powered by Disqus