STATUS QUO

Які закони почнуть діяти у 2019-му. Корисно знати

Існує думка, що нове життя найкраще починати з нового року. Аналогічної точки зору дотримуються і вітчизняні законодавці, котрі передбачили цілий ряд нормативних ноу-хау для законослухняних громадян в новому році.

SQ зібрав найцікавіші закондательние зміни, які набирають чинності в новому 2019-му.

Зростання мінімальних зарплат

Центральне місце займає підвищення мінімальної заробітної плати з 3 723 до 4 173 грн. Для мінімальщіков, крім отримання зайвих грошей, це автоматично означає і скорочення комунальних субсидій.

Прожитковий мінімум з 1 січня також збільшується - до 1 853 грн.

На 30% підвищаться мінімальні оклади в службах Міністерства внутрішніх справ.

  • Самий низькооплачуваний поліцейський буде отримувати 9,2 тис. грн.
  • Найнижчий оклад бійця служби з надзвичайних ситуацій складе 9 тис. грн.
  • Мінімальний оклад військовослужбовця підвищується до 10 тис. грн.

Перерахунок пенсій

З січня буде проведено перерахунок пенсій майже двом мільйонам пенсіонерів, які досягли 65-річного віку. Перерахунок стосується чоловіків зі стажем від 35 років і жінок зі стажем від 30 років. Згідно з новими нормативами, розмір пенсії для таких осіб не може бути нижче, ніж 40% мінімальної зарплати.

Якщо з 1 грудня мінімальна пенсія складала 1 497 грн, то після нового року мінімум для зазначеної категорії осіб повинен бути не нижче 1 669 грн. Збільшення складе 172 грн.

Програма "Муніципальна няня"

З січня повинна вступити в дію програма "Муніципальна няня". Програма призначена для сімей з дітьми до 3-х років, в яких батьки з тих чи інших причин не можуть взяти відпустку по догляду за дитиною.

Родині надається право самостійно знайти няню. Держава і місцева влада компенсує частину оплати послуг няні в розмірі 1,5 тис. грн. у місяць.

Нюанс, який не дуже сподобається наймачам нянь: компенсація буде виплачуватися не щомісяця, а в кінці року.

До суду - тільки з ліцензованим адвокатом

З 1 січня звичайні юристи повністю втратили право захищати інтереси громадян в судах: це зможуть робити тільки адвокати з ліцензіями. У зв'язку з цим експерти прогнозують зростання вартості адвокатських послуг.

Трансплантація по-новому

З 1 січня набув чинності закон про трансплантацію органів. Цей нормативний акт дозволяє кожному документально оформити своє бажання стати донором органів або ж навпаки - принципове небажання ставати таким. Але якщо громадянин не визначився за життя, то після його смерті рішення можуть прийняти члени сім'ї.

На думку експертів, введення в дію нового закону може супроводжуватися певними труднощами через відсутність необхідних підзаконних актів. Стара нормативна база втрачає силу з 1 січня, а нова ще не створена в необхідному обсязі.

Чи будуть садити за секс без розписки?

Однією з найбільш гучних новин цього року було повідомлення про те, що з 11 січня за вступ в інтимний зв'язок без письмової згоди громадянам буде загрожувати покарання до 5 років позбавлення волі. Дана інформація була взята ЗМІ з поста одного з користувачів Facebook. Розміщений у соцмережі текст, який мав усі ознаки оціночного судження, трансформувався в новинне повідомлення.

Підвищена стурбованість наступом на сексуальні свободи була викликана введенням в дію з 11 січня нового закону "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

Деякі видання написали, що "за секс із законною дружиною без її згоди буде загрожувати термін". Однак і до прийняття новацій вступ в інтимний зв'язок з дружиною або чоловіком потенційно було караним діянням, так як відповідні статті Кримінального кодексу України - 152 і 153 - ніяк не розмежовують протиправні діяння, вчинені проти членів сім'ї та сторонніх людей.

Що змінюється? В дію вступає закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який, за версією його авторів, повинен забезпечити захист членів сімей від різних видів насильства - фізичного, сексуального, психологічного.

Наприклад, поліцейські можуть обмежити права кривдника перебувати в житловому приміщенні з жертвою на термін до 10 днів без рішення суду. Відселення особа повинна буде повідомити поліцію про своє нове місцезнаходження і не з'являтися в приміщенні, в якому проживає жертва. За порушення загрожує адміністративна (штраф від 170 до 340 грн), а з 11 січня - кримінальна відповідальність.

Також в законі вводиться імператив "добровільної згоди", а сексуальні дії, вчинені без добровільної згоди партнера, будуть кваліфікуватися як зґвалтування або сексуальне насильство, навіть якщо жертва не чинила фізичного опору. Але питання про те, яким чином слід доводити наявність або відсутність згоди, не регламентований. Очевидно, звідси виникло припущення про необхідність давати згоду в письмовій формі.

Монетизація субсидій

З 1 січня Кабмін запускає механізм монетизації комунальних субсидій. Субсидія в грошовій формі буде надаватися домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням. З жовтня монетизація повинна торкнутися всіх одержувачів. Сума субсидій буде нараховуватися безпосередньо на особистий обліковий запис одержувача в банківській установі. Кошти будуть направлятися тільки на оплату комунальних послуг.

Подорожчають цигарки

З 1 січня акцизний податок з тютюнових виробів зріс на 20%. Це в свою чергу призведе до подорожчання сигарет. За попередніми оцінками, середня вартість пачки сигарет складе 36 грн.

Можна зареєструватися кандидатом в президенти

31 грудня 2018-го був дан старт реєстрації кандидатів в президенти України, яка триватиме до 9 лютого. Єдина незручність для потенційних кандидатів - внесення застави в сумі 2,5 млн грн.


Бытует мнение, что новую жизнь лучше всего начинать с нового года. Аналогичной точки зрения придерживаются и отечественные законодатели, предусмотревшие целый ряд нормативных ноу-хау для законопослушных граждан в новом году.

SQ собрал наиболее интересные закондательные изменения, вступающие в силу в новом 2019-м.

Рост минимальных зарплат

Центральное место занимает повышение минимальной заработной платы с 3 723 до 4 173 грн. Для минимальщиков, помимо получения лишних денег, это автоматически означает и сокращение коммунальных субсидий.

Прожиточный минимум с 1 января также увеличивается – до 1 853 грн.

На 30% повысятся минимальные оклады в службах Министерства внутренних дел.

  • Самый низкооплачиваемый полицейский будет получать 9,2 тыс. грн.
  • Самый низкий оклад бойца службы по чрезвычайным ситуациям составит 9 тыс. грн.
  • Минимальный оклад военнослужащего повышается до 10 тыс. грн.

Перерасчет пенсий

С января будет произведен перерасчет пенсий почти двум миллионам пенсионеров, достигшим 65-летнего возраста. Перерасчет касается мужчин со стажем от 35 лет и женщин со стажем от 30 лет. Согласно новым нормативам, размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной зарплаты.

Если с 1 декабря минимальная пенсия составляла 1 497 грн, то после нового года минимум для указанной категории лиц должен быть не ниже 1 669 грн. Увеличение составит 172 грн.

Программа "Муниципальная няня"

С января должна вступить в действие программа "Муниципальная няня". Программа предназначена для семей с детьми до 3-х лет, в которых родители по тем или иным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком.

Семье предоставляется право самостоятельно найти няню. Государство и местная власть компенсирует часть оплаты услуг няни в размере 1,5 тыс. грн. в месяц.

Нюанс, который не очень понравится нанимателям нянь: компенсация будет выплачиваться не ежемесячно, а в конце года.

В суд  -только с лицензированным адвокатом

С 1 января обычные юристы полностью лишились права защищать интересы граждан в судах: это смогут делать только адвокаты с лицензиями. В связи с этим эксперты прогнозируют рост стоимости адвокатских услуг.

Трансплантация по-новому

С 1 января вступил в силу закон о трансплантации органов. Этот нормативный акт позволяет каждому документально оформить свое желание стать донором органов или же напротив - принципиальное нежелание становиться таковым. Но если гражданин не определился при жизни, то после его кончины решение могут принять члены семьи.

По мнению экспертов, введение в действие нового закона может сопровождаться определенными трудностями из-за отсутствия необходимых подзаконных актов. Старая нормативная база утрачивает силу с 1 января, а новая еще не создана в необходимом объеме.

Будут ли сажать за секс без расписки?

Одной из наиболее громких новостей уходящего года было сообщение о том, что с 11 января за вступление в интимную связь без письменного согласия гражданам будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы. Данная информация была взята СМИ из поста одного из пользователей Facebook. Размещенный в соцсети текст, имевший все признаки оценочного суждения, трансформировался в новостное сообщение.

Повышенная обеспокоенность наступлением на сексуальные свободы была вызвана введением в действие с 11 января нового закона "О предупреждении и противодействии домашнему насилию".

Некоторые издания написали, что "за секс с законной женой без ее согласия будет грозить срок". Однако и до принятия новаций вступление в интимную связь с супругой или супругом потенциально являлось наказуемым деянием, так как соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины – 152 и 153 – никак не разграничивают противоправные деяния, совершенные против членов семьи и посторонних людей.

Что меняется? В действие вступает закон "О предупреждении и противодействии домашнему насилию", который, по версии его авторов, должен обеспечить защиту членов семей от различных видов насилия – физического, сексуального, психологического.

Например, полицейские могут ограничить права обидчика находиться в жилом помещении с жертвой на срок до 10 дней без решения суда. Отселенное лицо должно будет уведомить полицию о своем новом местонахождении и не появляться в помещении, в котором проживает жертва. За нарушение грозит административная (штраф от 170 до 340 грн), а с 11 января  - уголовная ответственность.

Также в законе вводится императив "добровольного согласия", а сексуальные действия, совершенные без добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как изнасилование или сексуальное насилие, даже если жертва не оказала физического сопротивления. Но вопрос о том, каким образом следует доказывать наличие или отсутствие согласия, не регламентирован. Очевидно, отсюда возникло предположение о необходимости давать согласие в письменной форме.

Монетизация субсидий

С 1 января Кабмин запускает механизм монетизации коммунальных субсидий. Субсидия в денежной форме будет предоставляться домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. С октября монетизация должна коснуться всех получателей. Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. Средства будут направляться только на оплату коммунальных услуг.

Подорожают сигареты

С 1 января акцизный налог с табачных изделий возрос на 20%. Это в свою очередь приведет к подорожанию сигарет. По предварительным оценкам, средняя стоимость пачки сигарет составит 36 грн.

Можно зарегистрироваться кандидатом в президенты

31 декабря 2018-го был дан старт регистрации кандидатов в президенты Украины, которая продлится до 9 февраля. Единственное неудобство для потенциальных кандидатов – внесение залога в сумме 2,5 млн грн.

 

comments powered by Disqus