STATUS QUO

мегабанк

"Мегабанк" залучив п'ять мільйонів євро на кредитування українського бізнесу

"Мегабанк" залучив п'ять мільйонів євро на кредитування підприємств мікро- та малого і середнього бізнесу. Керівництво банку 3 грудня підписало угоду з фондом, яким керує швейцарський менеджер з інвестиційних активів responsAbility Investments AG, на надання старшого кредиту на загальну суму п'ять мільйонів євро.

Кошти, що надійшли від європейського інвестора, відкриють додаткові можливості для українських підприємців.

"Отримані кошти будуть спрямовані на підтримку представників мікро -, малого і середнього бізнесу. Оскільки термін кредиту - три роки, це дає можливість нам забезпечити довгострокові фінансові відносини з нашими клієнтами", - зазначив голова правління банку Олексій Яценко.

Він додав, що переговори зі швейцарськими партнерами почалися в травні 2019-го в столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. А перед підписанням угоди "Мегабанк" успішно пройшов дью-ділідженс - процедуру детальної незалежної перевірки об'єкта інвестування, що здійснюється від імені інвесторів.

Нинішня угода з responsAbility Investments AG для "Мегабанку" вже друге. Перша угода була проведена в листопаді 2012-го. Тоді два фонди приватних інвестицій під керівництвом responsAbility надали банку два трирічних кредиту на загальну суму чотири мільйони доларів США.

"Гроші надавалися для підтримки мікрокредитування банку. Ми своєчасно повернули кредит у 2015-му. В цьому році ми вирішили поглибити нашу співпрацю. Дякую команді responsAbility Investments AG за надану довіру. Нам важливо отримати оцінку сумлінного банку. Працюємо далі, не зменшуючи обертів, - прокоментував Яценко.

У прес-службі банку відзначили, що "Мегабанк" продовжує роботу із залучення фінансування на міжнародних ринках. Так, з початку року банк уклав з міжнародними партнерами п'ять угод на загальну суму 20 млн доларів в еквіваленті, з них 11 млн доларів - за програмами підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу.


"Мегабанк" привлек пять миллионов евро на кредитование предприятий микро- и малого и среднего бизнеса. Руководство банка 3 декабря подписало соглашение с фондом, которым руководит швейцарский менеджер по инвестиционным активам responsAbility Investments AG на предоставление старшего кредита на общую сумму пять миллионов евро.

Средства, поступившие от европейского инвестора, откроют дополнительные возможности для украинских предпринимателей.

"Полученные денежные средства будут направлены на поддержку представителей микро -, малого и среднего бизнеса. Поскольку срок кредита - три года, это дает возможность нам обеспечить долгосрочные финансовые отношения с нашими клиентами", - отметил председатель правления банка Алексей Яценко.

Он добавил, что переговоры со швейцарскими партнерами начались в мае 2019-го в столице Боснии и Герцеговины Сараево. А перед подписанием соглашения "Мегабанк" успешно прошел дью-дилидженс - процедуру детальной независимой проверки объекта инвестирования, осуществляемой от имени инвесторов.

Нынешнее соглашение с responsAbility Investments AG для "Мегабанка" уже второе. Первая сделка была проведена в ноябре 2012-го. Тогда два фонда частных инвестиций под руководством responsAbility предоставили банку два трехлетних кредита на общую сумму четыре миллиона долларов США.

"Деньги предоставлялись для поддержки микрокредитования банка. Мы своевременно вернули кредит в 2015-м. В этом году мы решили углубить наше сотрудничество. Спасибо команде responsAbility Investments AG за оказанное доверие. Нам важно получить оценку добросовестного банка. Работаем дальше, не сбавляя оборотов, - прокомментировал Яценко.

В прессслужбе банка отметили, что "Мегабанк" продолжает работу по привлечению финансирования на международных рынках. Так, с начала года банк заключил с международными партнерами пять сделок на общую сумму 20 млн долларов в эквиваленте, из них 11 млн долларов - по программам поддержки микро-, малого и среднего бизнеса.