STATUS QUO

У Львові створять 49 нових садочків

У Львові буде 49 нових садочків, які охоплять дошкільною освітою близько 3 тис дітей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні, 9 листопада, під час засідання виконавчого комітету заслухали звіт начальника управління архітектури та урбаністики Юліана Чаплінського про перелік усіх містобудівних умов та обмежень, які передбачають будівництво дошкільних навчальних закладів як складової частини житлових комплексів, виданих протягом останніх 5 років у Львові.

"Станом на сьогодні є 101 комунальний дошкільний комунальний навчальний заклад. Видано 27 містобудівних умов та обмежень на будівництво нових дошкільних навчальних закладів і центрів розвитку дитини на звернення юридичних осіб. З них: 17 дошкільних навчальних закладів, 10 центрів розвитку дитини. Крім того, в розробці детальних планів територій та зонінгів передбачено ще 49 дошкільних навчальних закладів в різних районах міста Львова. Тих 49 садків охопить близько 3 тис дітей. Також інформую, що видали містобудівні умови та обмеження на будівництво школи на вул. Олени Степанівни, а також в роботі є підготовка містобудівних умов та обмежень на будівництво ще однієї школи між вулицями Луганською та Угорською. Згідно з детальними планами територій передбачено ще 15 шкіл".

Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР

На наступному засіданні виконавчого комітету буде заслухано інспекцію архітектурно-будівельного контролю та районні адміністрації Львова щодо стану виконання будівництва дошкільних навчальних закладів у ЖК.

Нагадаємо, минулого разу, під час засідання виконавчого комітету було підтримане протокольне доручення, згідно з яким повинен здійснюватись контроль над будівництвом садочків у нових житлових комплексах. Також у подальшому можливе напрацювання відповідної програми державно-приватного партнерства, за якою інвестор будуватиме ДНЗ за умови існування в ньому певної кількості бюджетних груп.


Во Львове будет 49 новых садиков, которые охватят дошкольным образованием около 3 тыс детей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня, 9 ноября, во время заседания исполнительного комитета заслушали отчет начальника управления архитектуры и урбанистики Юлиана Чаплинского о перечне всех градостроительных условий и ограничений, которые предусматривают строительство дошкольных учебных заведений как составной части жилых комплексов, выданных за последние 5 лет во Львове.

"По состоянию на сегодня есть 101 коммунальное дошкольное коммунальное учебное заведение. Выдано 27 градостроительных условий и ограничений на строительство новых дошкольных учебных заведений и центров развития ребенка на обращение юридических лиц. Из них 17 дошкольных учебных заведений, 10 центров развития ребенка. Кроме того, в разработке детальных планов территорий и зонинга предусмотрено еще 49 дошкольных учебных заведений в разных районах города Львова. Те 49 садов охватят около 3 тыс детей. Также информирую, что выдали градостроительные условия и ограничения на строительствово школы на ул. Елены Степановны, а также в работе подготовка градостроительных условий и ограничений на строительство еще одной школы между улицами Луганской и Угорской. Согласно детальными планами территорий предусмотрено еще 15 школ".

Юлиан Чаплинский, начальник управления архитектуры и урбанистики ЛГС

На следующем заседании исполнительного комитета будет заслушан инспекцию архитектурно-строительного контроля и районные администрации Львова о состоянии выполнения строительства дошкольных учебных заведений в ЖК.

Напомним, в прошлый раз, во время заседания исполнительного комитета было поддержано протокольное поручение, согласно которому должен осуществляться контроль над строительством садов в новых жилых комплексах. Также в дальнейшем возможно наработки соответствующей программы государственно-частного партнерства, по которой инвестор будет строить ДОУ при условии существования в нем определенного количества бюджетных групп.